کد مطلب:3845 یکشنبه 14 مهر 1398 آمار بازدید:42

انتقاد پذیر باش!

01:30

دانلود   4.62 مگابایت
دوست دارم که دوست عیب مرا، همچو آئینه روبرو گوید
نه که چون شانه با هزار بیان، پشت سر رفته مو به مو گوید