کد مطلب:4010 دوشنبه 24 شهریور 1399 آمار بازدید:18

زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اهل بیت او نیستند

03:48

دانلود   0.02 مگابایت
مسلم نیشابوری در صحیح مسلم ذیل حدیث ثقلین این نکته را مطرح می کند که همسر کسی، جزء اهل بیت او نیست! ولی برخی از وهابیون و هل سنت به هر طریقی میخواهند زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) را جزئی از اهل بیت بدانند.

چرا آن عبایی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر سر زنان خود نکشید، برخی به زور میخواهند از دست پیامبر گرفته و بر سر آنان بکشند؟!