کد مطلب:4023 یکشنبه 6 مهر 1399 آمار بازدید:19

یوسف فروشی در عصر عاشورا

02:57

دانلود   0.01 مگابایت
ابن سعد از علمای بزرگ اهل_سنت در کتاب طبقات الکبری ماجرای عجیبی از دنیاپرستی سپاهیان عمر سعد در عصر عاشورا نقل می کند!
این دین فروشی در مقابل درهم و دینار چقدر شبیه رفتار برخی از دشمنان مذهب شیعه است؛ کسانی که در مقابل اسباب چند روزه دنیا، حاضرند به تمام اعتقادات خود پشت کنند!