کد مطلب:4043 پنج شنبه 24 مهر 1399 آمار بازدید:8

مهمترین ادعای احمد بصری، زیر تیغ نقد

04:26

دانلود   0.02 مگابایت
اولین و مهم ترین ادعای دجال بصری، حدیث وصیت و تواتر حدیث وصیت است. اما در این کلیپ ببینید که چگونه این جریان، اساس ادعاهای خود را روی آب بنا کرده است!!