کد مطلب:4047 دوشنبه 28 مهر 1399 آمار بازدید:30

سرّ دلبران در حدیث دیگران

01:26

دانلود   0.01 مگابایت
برتری حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بر خلفای سه گانه و تمام صحابه از نظر احمد بن حنبل /
وقتی امام یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت هیچ کس را قابل مقایسه با حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نمیداند و ایشان را برتر از تمام صحابه به شمار می آورد؛ باید از اهل تسنن پرسید که چرا پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله) افضل صحابه را خانه نشین کردند و دیگرانی که صلاحیت نداشتند بر مسند خلافت نشستند؟