کد مطلب:4082 دوشنبه 1 دي 1399 آمار بازدید:224

جناب آقای اللهیاری از ادعا تا عمل!

04:05

دانلود   0.02 مگابایت
آقای اللهیاری که ادعا می‌کند مجتهدین و موافقین اجتهاد و تقلید را گمراه ندانسته و به ایشان احترام قائل است؛ ولی در عمل از هیچ توهین و ناسزایی به مراجع گذشته و حال حاضر فروگذار نمی‌کند! این ادعا و رفتار متناقض را چگونه می‌توان توجیه کرد؟