کد مطلب:4141 پنج شنبه 26 فروردين 1400 آمار بازدید:608

شیخ طوسی و مخالفان اجتهاد

10:05

دانلود   0.04 مگابایت
برخی از مخالفان اجتهاد و تقلید، بیان فتوا و احکام فقهی را منحصر در چند قرن اخیر می دانند! اما شیخ طوسی صاحب دو کتاب از کتب اربعه شیعه، خود کتابی با عنوان النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی دارد که احکام فقهی را بدون استناد به روایات بیان کرده اند. نکته جالب اینکه پس از نگارش این کتاب، تردید هایی توسط علمای معاصر ایشان درباره این کتاب پدید آمد. ماجرای حل شدن این تردیدها دارای نکات جالبی است که شنیدن آن ضروری است.