کد مطلب:415 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:346

انتقاد عالم سني شافعي از كساني كه (وهابيون) توسل را حرام ميدانند
توسل از ديدگاه اهل سنت

08:57

دانلود   22.8 مگابایت
ماموستا بهمني : هركس توسل شفاعت و تبرك و ... قبول نداشته باشد ما آنها را از اهل سنت نميدانيم