کد مطلب:4168 سه شنبه 11 خرداد 1400 آمار بازدید:367

ظهور، مخفیانه نیست !

02:43

دانلود   0.01 مگابایت
یکی از موضوعاتی که دستمایه جریان های انحرافی شده بیان عباراتی مانند ظهور صغری و ظهور کبری است؛ اما آنچه که از روایات به دست می آید این است که ظهور، یک امر فراگیر و همگانی است و ظهور، هرگز یک امر مخفیانه و مکتوم نیست !