کد مطلب:753 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1535

روايت صحيح از كتب اهل سنت مبني بر فرار ابوبكر و عمر در جنگ خيبر
رفتار و كردار ابوبكر و عمر

03:19

دانلود   8.6 مگابایت
قضيه فرار ابوبكر و عمر در جنگ خيبر......