کد مطلب:6469 پنج شنبه 2 شهریور 1396 آمار بازدید:659

درباره نتیجه اعتماد به آمریکا

01:10

دانلود   1.08 مگابایت
سخنرانی «مقام معظم رهبری» درباره نتیجه اعتماد به آمریکا «دکتر مصدق به آمریکایی ها حسن ظن داشت، بلکه ارادت داشت و آن کسی که عامل کودتا علیه دکتر مصدق شد، نه یک انگلیسی بلکه یک آمریکایی بود...»;