کد مطلب:275550 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:419

مقدمه
پيش از آن كه به بحث در اصل مهدويت بپردازيم، لازم است بدانيم كه اصولا جايگاه اين بحث در اعتقادات شيعي كجا است؟ آيا اعتقاد به ظهور حضرت مهدي عليه السلام و آشنايي و معرفت به آن حضرت و انتظار ظهور آن حضرت و توجه و توسل به آن حضرت ضرورت ديني دارد، و يا اينكه مسلماني بدون آن نيز امكان پذير است! اصولا تا انسان به اهميت چيزي پي نبرد، به آن دل نمي دهد و براي آن همت نمي گمارد و آن طور كه شايسته است به آن ارج نمي گذارد. لذا است كه گفتگوي در اين زمينه را در 14 فصل زير دنبال مي كنيم.[ صفحه 11]