کد مطلب:275565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:397

عمل، لازمه ولايت و دوستي اهل بيت
همان طور كه در فصل دوم گفتيم، مومن كسي است كه قلبا به خدا و رسول و اهل بيت عليهم السلام اعتقاد داشته، به فرامين آنها عمل مي كند. ترويج اعتقاد بدون عمل از باورهاي نادرست گروه مرجئه بوده، كه روايات بسياري در رد و لعن آنها وارد شده است. زيرا علاوه بر آن كه لازمه ايمان، عمل به اركان است، نشانه محبت راستين و معرف محب صادق، پيروي محب از محبوب خويشتن است. حضرت باقر عليه السلام فرمودند: (تعصي الاله و انت تظهر حبه - هذا لعمرك في الفعال بديع) (لو كان حبك صادقا لاطعته - ان المحب لمن احب مطيع) [1] خدا را عصيان مي نمايي و محبت او را اظهار مي كني؟ به دينم قسم كه اين كار از اعمال شگفت مي باشد! اگر محبت تو راستين مي بود، از خدا اطاعت مي نمودي زيرا محب مطيع محبوبش مي باشد.[ صفحه 72]
[1] تحف العقول: 303.