کد مطلب:275567 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:421

نهي از غلو در شاًن اهل بيت
با آن كه ما هر چه در وصف اهل بيت عليهم السلام بگوييم، كه گفته ايم و اوج مقامات و مدارج آنان براي ما قابل درك و بيان نيست، [1] ولي در بيان مرتبه آنان، نبايد آنان را از حد مخلوق بالاتر برده، به انديشه هايي همچون: اتحاد آنان با خدا و يا حلول خدا در آنان و يا ازليت وجود آنان و يا استقلال كمالات آنان از خدا گراييد كه اين گونه انديشه ها، ولايت نبوده، غلو و چه بسا شرك و باعث خروج از اسلام باشد. [2] اميرالمومنين عليه السلام فرمودند: اياكم و الغلو فينا، قولوا انا عبيد مربوبون و قولوا في فضلنا ما شئتم. از گزافه گويي درباره ما پرهيز كنيد. ما را بنده خدا و تحت سرپرستي او بدانيد و (با قيد اين خصوصيت) در فضائل ما هر چه خواستيد بگوييد. [3] در جاي ديگري فرمودند: هلك في رجلان: و محب غال و مبغض قال در (اعتقاد به) من دو نفر هلاك و گمراه شدند: كسي كه مرا دوست دارد ولي در (مقام) من غلو مي كند، و كسي كه با من دشمن بوده در[ صفحه 75]دشمني افراط كند. [4] .


[1] تعبير زيارت جامعه از امام هادي عليه السلام: موالي لا احصي ثنائكم و لا ابلغ من المدح كنهكم و من الوصف قدركم.

[2] عروه الوثقي، مرحوم آيه الله سيد كاظم يزدي 68:1 مساله 2.

[3] خصال 614:2 - بحار 270:25 ح 15.

[4] نهج البلاغه، حكمت 113 و 461.