کد مطلب:275569 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:435

تنها محبت اهل بيت كافي نيست
اگر چه محبت اهل بيت عليهم السلام خود گوهر گرانقدري است، ولي آن كس كه از دوستداران اهل بيت بوده، به امامت و خلافت آنان معتقد نباشد (مانند[ صفحه 77]بسياري از دانشمندان اهل سنت) نجات نيافته، به بهشت برين الهي وارد نمي گردد. لذا در روايت مشهوري كه سني و شيعه، متواترا از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم نقل نموده اند، آن حضرت فرمود: مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينه نوح من ركبها نجي و من تخلف عنها هلك. اهل بيت من در ميان شما مانند كشتي حضرت نوح است، هر كس در آن در آيد نجات يابد و هر كه از آن تخلف ورزد هلاك مي شود. [1] مثال نقل شده در اين روايت كه به حديث سفينه شهرت دارد، بيانگر حقيقت فوق است. زيرا فرزند حضرت نوح عليه السلام با آنكه به پدر علاقمند بود، ولي به علت عدم اطاعت از رهنمود او در عذاب الهي هلاك شد. لذا كساني كه محب اهل بيت عليهم السلام بوده، به مقام خلافت الهي آنان بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم اقرار ندارند و ديگران را در اين مقام بر آنان ترجيح مي دهند، مانند فرزند نوح، نجات نمي يابند. اميرالمومنين عليه السلام در گفتگو با يكي از رهبران يهود، پس از بيان اين كه ملت يهود به هفتاد و يك فرقه، و مسيحيان به 72 فرقه و مسلمانان به 73 فرقه منشعب خواهند گرديد و تنها فرقه ناحيه از ميان آنان، پيروان اوصياء الهي، پس از درگذشت پيامبر آن دين بوده است، فرمودند: ثلاث عشره فرقه من الثلاث و السبعين كلها تنتحل مودتي و حبي، واحده منها في الجنه و اثنتا عشره منها في النار. از هفتاد و سه فرقه مسلمان، سيزده فرقه، مودت و محبت مرا[ صفحه 78]پذيرفته اند، ولي فقط يكي از آن سيزده فرقه در بهشت بوده، بقيه دوازده فرقه از محبين در جهنم خواهند بود. [2] اين دوازده فرقه از محبيني كه نجات نيافته، به جهنم در خواهند افتاد، چه گروههايي هستند؟ با مطالبي كه در فصول قبل گفته شد برخي از صفات آنان معلوم مي گردد: كساني كه محب اهل بيت بوده ولي امامت آنان را نپذيرفته اند، كساني كه ولايت و امامت اهل بيت را پذيرفته ولي اهل تبري نيستند يعني با دشمنان اهل بيت دوستي مي كنند، كساني كه به تولي و تبري معتقد هستند ولي به همه امامان اثنا عشر ايمان نداشته زيدي يا اسماعيلي هستند، امام زمان حضرت مهدي عليه السلام را نشناخته و درباره آن حضرت ترديد دارند، كساني كه به تولي و تبري و چه بسا به ائمه اثنا عشر ايمان دارند ولي در شان اهل بيت غلو كرده آنان را به مقام خدايي رسانيده اند.


[1] اين روايت را دانشمندان شيعه از 92 كتاب اهل سنت سند داده اند. مراجعه كنيد به احقاق الحق جلد 9 و خلاصه العبقات جلد 4 و الغدير جلد 2.

[2] كتاب سليم:176 و 175 ج 39.