کد مطلب:275570 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:472

اولويت ولايت، بر ديگر فرائض
توجه به آيات و روايات نقل شده در فصول گذشته بخوبي مي رساند كه پس از توحيد و نبوت، فريضه اي واجب تر و مهم تر از معرفت و ولايت اهل بيت عليهم السلام در دين يافت نمي شود و حتي بهره گيري از اعتقاد به توحيد و نبوت نيز مشروط به اين است كه فرد، پيرو ولايت ائمه اطهار عليهم السلام باشد و امام زمان خود را بشناسد. اعمال و عبادات او نيز به همين شرط پذيرفته شده، نجات اخروي او نيز مشروط به همين شرط مي باشد. لذا زيبنده است كه[ صفحه 79]توجه انسان به ولايت آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين، از هر امر ديگري بيشتر باشد و اين امر را خفيف نشمرد. امام صادق عليه السلام فرمودند: لا تستصغروا مودتنا فانها من الباقيات الصالحات محبت ما را كم نشمريد زيرا كه از مصاديق باقيات صالحات است. [1] بنابر اين انسان بايد همه هم خويش را مصروف به امر ولايت كند، زيرا امام صادق عليه السلام فرمودند: ما استاهل خلق من الله النظر اليه الا بالعبوديه لنا كسي شايسته توجه خدا نمي گردد مگر يا كوچكي در برابر ما. [2] لذا كساني كه رحمت و عنايت خدا را مي طلبند، جز به در خانه امام زمان حضرت بقيه الله عليه السلام مراجعه نمي كنند، زيرا خداي عز و جل فرمود: فاستبقوا الخيرات [3] حضرت باقر عليه السلام درباره اين آيه فرمودند: منظور از خيرات، ولايت است. [4] به اين ترتيب معناي آيه شريفه اين گونه خواهد بود: پس بشتابيد بسوي ولايت. كسي كه رعايت مرزهاي اعتقادي را نموده، در حق اهل بيت گزافه گويي نمي كند، هر اندازه در مقام توجه و توسل و كوچكي در برابر آنان قرار گرفته، درجات و مراتب آنان را توصيف كند، نبايد تصور كند كه زياده روي كرده است كه امام صادق عليه السلام فرمودند:[ صفحه 80]لا تظنن انك مفرط في امرنا مبادا گمان كني كه در ولايت ما افراط كرده اي. [5] زيرا مقام و فضائل آنها بالاتر از درك و بيان ما بوده، عبادت خدا از طريق اطاعت و محبت و توسل به آنها نيز حدي ندارد.


[1] بحار 75:27 ح 3.

[2] بحار 294:26 ح 56.

[3] سوره بقره:148 - سوره مائده: 48.

[4] كافي 313:8 ح 487 - بحار 288:52 ح 316 ، 26 ح 369 ، 10 ح 156.

[5] صفات الشيعه:37 ح 37 - بحار 69:68 ح 124.