کد مطلب:275573 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:426

خاتمه
خاتمه بحث خود را بخشي از دعاي امام رضا عليه السلام درباره امام زمان حضرت مهدي عليه السلام قرار مي دهيم كه شيعيان را به خواندن اين دعا امر مي فرمودند. شايد كه خداوند متعال، تفضلي كند و به يمن اين دعاي شريف، ما را از پيروان اهل بيت عليهم السلام و از ياران حضرت مهدي عليه السلام قلمداد فرمايد: اللهم اسلك بنا علي يديه منهاج الهدي و المحجه العظمي و الطريقه الوسطي، التي يرجع اليها الغالي و يلحق بها التالي خدايا بر دست امام زمان عليه السلام ما را به مسير هدايت و راه بزرگ و طريقه معتدلي كه هر كس كه تند رفته و گزاف گفته بايد به آن راه بازگشت كند، و آن كس كه كند رفته و عقب مانده بايد به آن بپيوندد برسان. و قونا علي طاعته و ثبتنا علي مشايعته و امنن علينا بمتابعته. و ما را بر پيروي از امام زمان عليه السلام نيرو ده و بر دنباله روي از او ثابت قدم فرما، به متابعت او بر ما منت گذار. و اجعلنا في حزبه القوامين بامره الطالبين رضاك بمناصحته. و ما را در گروه او - كه به امر او قيام كرده، در ركاب او شكيبايي[ صفحه 86]نموده، با دلسوزي براي او خشنودي ترا جستجو مي كنند - قرار ده. حتي تحشرنا يوم القيامه في انصاره و اعوانه و مقويه سلطانه. تا اينكه در قيامت ما را در بين ياران و ياري دهندگان و تقويت كنندگان حكومت او محشور گرداني. اللهم و اجعل ذلك لنا خالصا من كل شك و شبهه و رئاء و سمعه حتي لا نعتمد به غيرك و لا نطلب به الا وجهك و حتي تحلنا محله و تجعلنا في الجنه معه. خدايا تمام اين كارها (ئي كه در راه پيوند و ياري آن حضرت انجام مي دهيم) را خالص از هر گونه ترديد و اشتباه و تظاهر و شهرت طلبي قرار ده، تا با انجام آنها جز بر تو اعتماد نكرده، خشنودي غير ترا نجوئيم، تا (در نتيجه) ما را در مكان او و در بهشت همراه با او جاي دهي. و اعذنا من السامه و الكسل و الفتره. و (در مسير خدمت به امام زمان عليه السلام) ما را از تنگدلي و تنبلي و سستي پناه ده. و اجعلنا ممن تنتصر به لدينك و تعز به نصر وليك و لا تستبدل بنا غيرنا فان استبدالك بنا غيرنا عليك يسير و هو علينا كثير. و ما را از كساني قرار ده كه توسط آنها دينت را ياري داده، پيروزي امام زمانت را توسط آنها بزرگ مي گرداني و (در اين خدمت) و ما را با ديگري جايگزين مكن، كه جايگزين كردن ديگري بجاي ما بر تو آسان و براي ما زياد خواهد بود.