کد مطلب:292087 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:614

علائم بروني و علائم تكويني

دسته زيادي از روايات علائم بروني را مي گويند مثل: خروج سفياني يا از بين رفتن بني العبّاس يا بنا شدن شهري بين دجله و فرات كه به آن زورا مي گويند كه اشاره است به همان بغداد كه خيلي خوب آن را مي سازند ولي معنويّت در آن نيست.

بعضي روايات، علامت تكويني هستند نه بروني اجتماعي! مثل گرفته شدن خورشيد يا طلوع خورشيد از مغرب. اسبق بن نباته نقل مي كند كه حضرت امير(ع) مي فرمايد: «بپرسيد از من قبل از اينكه مرا از دست بدهيد.» بعد فرمودند: «وقتي فلك مي چرخد (كه اشاره اي است به گذر زمان) در آن موقع تأويل اين آيه شريفه معلوم مي شود كه cc«ثم رددنا لكم الكرّة عليهم و امددناكم باموال و بنين و جعلناكم اكثر نفيرا»vc

و بعد مي فرمايند: علائمي است براي آن موقع و اوّلش اين است كه براي كوفه با ( - سوره اسراء آيه 6 (يعني: سپس شما را بر آنها چيره مي كنيم و شما را بوسيله دارايي ها و فرزنداني كمك خواهيم كرد و نفرات شما را بيشتر از دشمن قرار مي دهيم) )

خندق و نگهبان ها، حصار مي سازند و ديگر اينكه مساجد، چهل شب تعطيل مي شوند. يك جسد باستاني كشف مي شود كه خيلي مهمّ است. پرچمها و علامات جنگ به حركت درمي آيد كه قاتل و مقتول هر دو در جهنّم هستند. (حالا اين كدام جنگ است و كدام قاتل و مقتول است نمي دانيم!) نفس زكيّه در پشت كوفه كشته مي شود. بين ركن و مقام كسي ذبح مي شود. سفياني با پرچمي قرمز كه اميرش هم از بني كلابه است با دوازده هزار نفر همراهش، متوجّه مكّه و مدينه مي شود. وقتي دشمن به سرزمين بيابان سفيد رسد خسف مي شود و همه شان از بين مي روند. از كوفه، صد هزار نفر خروج مي كنند تا به دمشق برسند.

در ماه رمضان از ناحيه مشرق فريادي بلند مي شود كه: cc«يا اهل الهدي! اجتمعوا»vc يعني: اي اهل هدايت! همه جمع شويد. از طرف مغرب فريادي بلند مي شود كه:cc«يا اهل الباطل! اجتمعوا»vcيعني: اي اهل باطل! همه جمع شويد.

به هر حال روايات زياد است و من هرچه مي خواهم خلاصه كنم نمي توانم. شما را حواله مي دهم به بحار! البتّه بعضي از اين روايات از لحاظ سند درست نيست. اجمالاً روي اين علائم ما تقريباً مطئمن هستيم.

دفتر تبليغات اسلامي حوزه قم

(مسئول واحد پاسخ به سؤالات: محمّد باقر شريعتي سبزواري)

تقاضاي يك رهبري معصوم براي نجات جامعه بشري در عموم مردم دنيا

اگر منظور از شرايط، علّت ظهور امام زمان (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) باشد پاسخ اين است كه شرايط عمومي از نظر اجتماعي بايد فراهم شود و تقاضاي يك رهبري معصوم براي نجات جامعه بشري در عموم مردم دنيا فراهم شود و همه دريابند كه جز امام معصوم و انسان هدايت شده و كامل، كسي نمي تواند عدل كلّي را در جامعه پياده كند و ظلم را ريشه كن سازد. در اين صورت وقتي نداي cc«الا يا اهل العالم قد ظهر مهدي آل محمّد فاتّبعوه ...»vc از كنار خانه كعبه سر داده شد، مردم به فريادهاي تبليغاتي جهان خواران مستكبر پُشت كرده و به اين نداي دلنشين رو مي كنند.