کد مطلب:292090 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:515

بخش سوّم از لحاظ وضعيّت جهان و جهانيان ....آية اللّه صافي گلپايگاني

برقراري عدالت واقعي در سراسر جهان

طبق احاديث متواتره در زمان ظهور آن بزرگوار عدالت واقعي در سراسر جهان برقرار مي شود، در نتيجه وضع مردم هم از نظر مادّي و هم از نظر معنوي با زمان قبل از ظهور آن بزرگوار فرق خواهد داشت. واللّه العالم.

آية اللّه خزعلي

اتمام و بسامان شدن حقوق و حقائق

قبل از ظهور، اوضاع نابسامان است و حكومت ها ناتوان و بعد از ظهور حقوق و حقائق اتمام شده و بسامان است.

آية اللّه نوري همداني

براي ما قابل تصوّر نمي باشد

روشن است كه با ظهور آن حضرت جامعه از نظر اقتصادي، علمي، فرهنگي، صنعتي به آنچنان مرحله اي مي رسد كه براي ما قابل تصوّر نمي باشد.

آية اللّه سيّد محمّد شيرازي

بناء قانون عدل

پر شدن ظلم و جور در زمين، قبل از ظهور است و بناء قانون عدل بعدازظهور.

آية اللّه سيّد صادق روحاني

بالا رفتن سطح افكار مردم و رسيدن به كمال از هر لحاظ

مهدي موعود هنگامي ظهور خواهد كرد كه ظلم و فساد عالمگير شود و جهانيان از اصلاحات عادّي خود خسته و نااُميد گردند و از شدّت فشارها و فسادها جانشان به لب برسد و تشنه اصلاح شوند.

امام باقر (ع) فرمودند: وقتي كه قائم ما قيام كرد، خدا دست لطفش را بر سر بندگانش مي نهد و بدين وسيله عقلهاي پراكنده آنان را جمع مي كند و انديشه آنان را به حدّ كمال مي رساند، در نتيجه سطح افكار مردم به نحو چشمگيري بالا مي رود و مردم از هر لحاظ به كمال مي رسند.

آية اللّه علوي گرگاني

كامل شدن علوم - گسترش عدل و داد - پيشرفته شدن وسايل اطّلاعاتي

فرق فاحشي بين زمان قبل از ظهور و بعد از آن وجود دارد چه از نظر علمي كه در روايت است علم بيست و هفت جزء است كه تا هنگام ظهور دو جزء آن براي مردم كشف مي شود و بيست و پنج قسم آن در زمان حضرت رشد پيدا مي كند، و چه از نظر اقتصادي كه در حد اعتدال در سراسر جهان و بين تمامي طبقات بشر بوجود خواهد آمد بگونه اي كه همه نسبت به هم مهربان و زندگاني در بين مردم بدون هيچ اجحاف و زورگويي تحقّق مي يابد.

زيرا تمامي حركات مردم برخواسته از رشد فكري، علمي و تعقّلي مي باشد و عدل و داد در سراسر عالم حكمفرما است زير نظر حاكم مطلق، مجسّمه عدل و داد، حضرت حجّت كه نه قلم قدرت نوشتن و نه زبان توان توصيف و نه عقل مي تواند آن وضع را درك كند.

انتظار داريم تا حضرتش ظهور و لياقت درك محضرش را خدا به ما مرحمت فرمايد.

آية اللّه مكارم شيرازي

جهش فوق العاده علمي و كامل شدن عقول مردم

در حديثي از امام صادق (ع) چنين مي خوانيم: «علم و دانش بيست و هفت حرف (بيست و هفت شعبه و شاخه) است. تمام آنچه پيامبران الهي براي مردم آورند دو حرف بيش نبود، و مردم تاكنون جز آن دو حرف را نشناخته اند، امّا هنگامي كه قائم ما قيام كند بيست و پنج حرف (بيست و پنج شاخه و شعبه) ديگر را آشكار مي سازد و در ميان مردم منتشر مي سازد؛ و دو حرف ديگر را به آن ضميمه مي كند تا بيست و هفت حرف كامل و منتشر گردد.»

اين حديث به روشني جهش فوق العاده علمي عصر انقلاب مهدي (ع) را مشخّص مي سازد كه تحوّلي به ميزان بيش از 12 برابر! نسبت به تمام علوم و دانشهائي كه در عصر همه پيامبران راستين به بشريّت اعطاء شد، پيش مي آيد و درهاي همه رشته ها و همه شاخه هاي علوم مفيد و سازنده به روي انسانها گشوده مي شود، و راهي را كه بشرطي هزاران سال پيموده به ميزان 12 برابر در دوران كوتاهي مي پيمايد. چه جهشي از اين بالاتر و سريعتر؟!

حديث ديگري كه از امام باقر (ع) نقل شده معني حديث فوق را تكميل مي كند آنجا كه مي گويد: «هنگامي كه قائم ما قيام كند خداوند دستش را بر سر بندگان مي گذارد و عقول آنها را با آن كامل، و افكارشان را پرورش داده، تكميل مي كند.»

( - بحار الانوار چاپ قديم ج 13 ص 851 )

و به اين گونه در پرتو ارشاد و هدايت مهدي (ع) و در زير دست عنايت او مغزها در مسير كمال به حركت در مي آيند و انديشه ها شكوفا مي گردند و تمام كوته بيني ها و تنگ نظري ها و افكار پست و كوتاه كه سرچشمه بسياري از تضادها و تزاحمها و برخوردهاي خشونت آميز اجتماعي است برطرف مي گردد.

مردمي بلند نظر با افكاري باز و سينه هايي گشاده و همّتي والا و بينشي وسيع، پرورش مي يابند كه بسياري از مشكلات اجتماعي را در روح خود حلّ مي كنند و جهاني از صلح و صفا مي سازند. و امروز نيز هر گونه اصلاح اجتماعي در هر مقياسي بستگي به اين دگرگوني فكري و انقلاب روحي دارد.

پيشرفت خارق العاده صنايع در آن عصر: اين جهش علمي، صنايع و تكنولوژي را نيز در مقياس وسيعي شامل مي گردد.

پيشرفته شدن وسايل اطّلاعاتي

وسايل اطّلاعاتي آنقدر پيشرفته خواهد بود كه دنيا را همچون كف دست آشكار مي سازد و به حكومت مركزي تسلّط كامل بر اوضاع جهان مي بخشد تا به موقع و بدون فوت وقت براي حلّ مشكلات جهاني بكوشد و هرگونه فسادي را (عمدي و غير عمد) در نطفه، خفه سازد.

حلّ شدن مسأله انرژي و نور

مسأله انرژي و نور آنچنان حلّ مي شود كه حتّي نياز به انرژي خورشيدي كه بازگشت همه انرژي ها (جز انرژي اتمي) به آن است، نيست. و اين شايد در پرتو يك سيستم تكامل يافته انرژي اتمي - با تصفيه كامل از تشعشعات زيان بار كنوني كه در حال حاضر بزرگترين مشكل استفاده از اين انرژي تشكيل مي دهد - خواهدبود.

وسايل سريع السّير براي مسافرتهاي زميني و فضائي

وسايل سريع السّيري كه با وسايل كنوني قابل مقايسه نيست، نه فقط براي دورزدن كره زمين در يك زمان كوتاه، بلكه براي مسافرتهاي دور دست فضائي در اختيار آن حكومت قرار مي گيرد. و اين نيز كمك به اهداف اصلاحي اين حكومت مي كند.

پيشرفته شدن وسائل انتقال صدا و تصوير و همگاني شدن آن

در حديث ديگري از امام صادق (ع) چنين آمده است: «هنگامي كه قائم ما قيام كند خداوند آنچنان گوش و چشم شيعيان ما را تقويت مي كند كه ميان آنها و قائم (رهبر و پيشواي ايشان) نامه رسان نخواهد بود. با آنها سخن مي گويد و سخنش را مي شنوند و او را مي بينند در حالي كه او در مكان خويش است» (و آنها در نقاط ديگرجهان)!

( - روضه كافي (مطابق نقل منتخب الأثر ص 483) )

يعني وسائل انتقال «صدا» و «تصوير» بطور همگاني و ساده و آسان در اختيار همه پيروان او قرار مي گيرد آنچنان كه چيزي به نام اداره پُست در عصر حكومت او شيئي زائد محسوب مي گردد. و مسائل جاري اين حكومت، بدون نياز به كاغذبازي، آنچنان كه راه و رسم دنياي امروز است و شايد نيمي از وقت و نيروي انساني را تلف كرده و گردش همه كارها را كُند مي سازد و رسيدن حقّ را به حقّ داران به تأخير مي اندازد، حلّ و فصل مي شود.

همه دستورها و برنامه ها با سيستم «شهود و حضور» ابلاغ و اجرا مي گردد، و چه عالي است چنين طرحي براي اداره جامعه هاي انساني و حذف برنامه هاي زائد و دست و پاگير و وقت تلف كن.

حديث گوياي ديگري كه در اين زمينه از امام صادق (ع) نقل شده اين موضوع به نحو بارزي تكميل مي كند آنجا كه فرمود: «مؤمن در زمان قائم در حالي كه در مشرق است برادر خود را در مغرب مي بيند. همچنين كسي كه در غرب است برادرش را در شرق مي بيند.»

( - منتخب الأثر ص 483 )

ارتباط مستقيم نه تنها در سطح حكومت بلكه در سطح عموم عملي مي شود و پيوندهاي ظاهري و جسماني، پيوندهاي معنوي دلها را استحكام مي بخشد آن گونه كه جهان را براستي به شكل يك خانه، و مردمش همچون اهل يك خانواده خواهند بود، و به اين ترتيب علم و دانش و صنعت در اختيار بهسازي وضع جهان و تحكيم پايه هاي اخوّت و برادري - و نه در راه ويرانگري - قرار خواهد گرفت.

پيشرفت عظيم اقتصادي و عدالت اجتماعي

زميني كه در آن زندگي مي كنيم امكانات فراواني براي زندگي ما و نسلهاي آينده و جمعيّتهايي بسيار زيادتر از جمعيّت كنوني ما دارد، امّا عدم آگاهي كافي به منابع موجود و منابع بالقوّه زمين از يك سو و عدم وجود يك نظام صحيح براي تقسيم ثروت زمين از سوي ديگر، سبب احساس كمبود از جنبه هاي مختلف شده است تا آنجا كه در عصر ما همه روز گروهي از انسانهاي مفلوك از گرسنگي مي ميرند.

نظام حاكم بر اقتصاد جهان امروز كه يك نظام استعماري است در كنار خود يك نظام جنگي ظالمانه را پرورش مي دهد كه قسمت مهمّي از نيروهاي فكري و انساني را كه مي بايست بطور مداوم و پويا در جستجوي منابع جديد براي بهسازي زندگي انسانها به تلاش برخيزند، مي بلعد و نابود مي كند.

امّا به هنگامي كه اين نظام و نظام جنبي آن دگرگون شود، نيروها براي استخراج منابع بي شمار زمين بكار مي رود و علم و دانش پيشرو در اختيار اين برنامه قرار مي گيرد و به سرعت منابع تازه اي كشف مي گردد و شكوفايي خاصّي به اقتصادِ بشريّت مي بخشد.

لذا در روايات مربوط به حكومت آن مصلح بزرگ اشارات پُر معنايي به اين توسعه اقتصادي ديده مي شود كه از هر گونه توضيح بي نياز است. از جمله در حديثي چنين مي خوانيم: «حكومت او، شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت و گنجينه هاي زمين براي او ظاهر مي گردد و در سرتاسر جهان جاي ويراني باقي نخواهد ماند مگر اينكه آن را آباد خواهد ساخت.»

( - اسعاف الرّاغبين باب دوّم ص 140 و 141 )

وبراستي بايد چنين شود زيرا ويراني هاي زمين نه بخاطر كمبود نيروي انساني است و نه كمبودمالي! بلكه مولود ويرانگري انسانها و صرف بيهوده صنايع مالي و انساني و عدم احساس مسئوليّت است، و هنگامي كه اينها در پناه يك نظام صحيح اجتماعي برطرف گردد اين آبادي حتمي است، بخصوص كه از پشتوانه منابع جديد فوق العاده اي نيز برخوردار خواهدبود.

در حديث جالب ديگري از امام صادق (ع) مي خوانيم: «هنگامي كه قائم قيام كند حكومت را بر اساس عدالت قرار مي دهد و ظلم و جور در دوران او برچيده مي شود و جادّه ها در پرتو وجودش امن و امان مي گردد. زمين بركاتش را خارج مي سازد و هر حقّي به صاحبش مي رسد. در ميان مردم همانند داوود و محمّد(ص) داوري مي كند. در اين هنگامي زمين گنجهاي خود را آشكار مي سازد و بركات خود را ظاهر مي كند و كسي موردي را براي انفاق و صدقه و كمك مالي نمي يابد زيرا همه مؤمنان بي نياز و غنيّ خواهند شد.»

( - بحار الانوار چاپ قديم ج 13 )

ظاهر شدن بركات زمين و خارج شدن گنجها و اجراي اصول عدل و داد

تكيه روي ظاهر شدن بركات زمين و خارج شدن گنجها نشان مي دهد كه هم مسأله زراعت و كشاورزي به اوج ترقّي خود مي رسد و هم تمام منابع زيرزميني كشف و مورد استفاده قرار مي گيرد، و در آمد سرانه افراد آنقدر بالا مي رود كه در هيچ جامعه اي فقيري پيدا نمي شود و همه به سر حدّ بي نيازي و خودكفايي مي رسند.

و بي شكّ اجراي اصول عدل و داد و جذب نيروهاي انساني به مسيرهاي سازنده، چنين اثري را خواهد داشت زيرا گرسنگي و فقر و نيازمندي بر اثر كمبودها نيست بلكه نتيجه مستقيم و غير مستقيم مظالم و تبعيض ها و بيدادگري ها و تلف شدن نيروها و هدر دادن سرمايه هاست.

در حديث ديگري كه در منابع اهل تسنّن آمده است از ابو سعيد خدري چنين نقل شده: پيامبر اكرم (ص) فرمود: شما را به ظهور مهدي (ع) بشارت مي دهم. زمين را پر از عدالت مي كند همان گونه كه از جور و ستم پر شده است. ساكنان آسمانها و ساكنان زمين از او راضي مي شوند و اموال و ثروتها را بطور صحيح تقسيم مي كند.»

كسي پرسيد: «معني تقسيم صحيح ثروت چيست؟»

فرمود: «بطور مساوي در ميان مردم.»

سپس فرمود: «و دلهاي پيروان محمّد (ص) را پر از بي نيازي مي كند و عدالتش همه را فرا مي گيرد تا آنجا كه دستور مي دهد كسي با صداي بلند صدا زند: هر كس نياز مالي دارد برخيزد. هيچكس جز يك نفر برنمي خيزد.»

سپس در ذيل حديث مي خوانيم كه امام دستور مي دهد، مال قابل ملاحظه اي به او بدهند، امّا او بزودي باز مي گردد و پشيمان مي شود كه چرا آزمند و حريص بوده است.

( - نور الابصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار ص 156 و 157 چاپ مصر )

وسيع و آباد شدن شهرها - وسيع شدن جادّه ها و مساجد

اشاراتي در اخبار ديده مي شود كه نشان مي دهد در عصر حكومت او شهرهاي بسيار وسيع و آباد، جادّه هاي وسيع و مساجد بزرگ (امّا ساده و بدون زرق و برق و زينت) ساخته خواهد شد و نظارت كاملي بر طرز ساختمان خانه ها، بگونه اي كه كمترين مزاحمتي براي مردم ديگر نداشته باشد مي كند. در حديثي از امام صادق(ع) مي خوانيم: «در پشت كوفه مسجدي بنا مي كند كه يك هزار در دارد، و خانه هاي كوفه به نهر كربلا و حيره مي رسد.» مي دانيم فاصله ميان اين دو شهر هم اكنون بيش از 70 كيلومتر است. ( - بحار الانوار چاپ قديم ج 13 )

از امام باقر (ع) مي خوانيم: «هنگاميكه قائم قيام كند مساجد در عصر او همگي داراي ديوارهاي كوتاه و بدون كنگره خواهد شد همان گونه كه در عصر رسول اللّه(ص) بود. جادّه هاي بزرگ و اصلي را توسعه مي دهد و به 60 ذراع مي رسد. و تمام مساجدي را كه در مسير قرار دارند (و مزاحم مردم هستند به فرمان او) خراب مي شود. و تمام دريچه ها و روزنه هايي كه به راهها گشوده مي شود (و مزاحم عبور و مرور مردم است) ويران مي سازد. وبالكنها(ي مزاحم) و فاضل آبها و ناودانهايي كه در راه (عبور مردم) باز مي شود مي بندد.»

( - بحار چاپ قديم ج 13 ص 186 )

و نيز در حديثي طولاني از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: «او كوفه را پنجاه و چهار ميل توسعه مي دهد تا آنجا كه عمارات آن به كربلا مي رسد، و كربلا (كوي شهيدان و قهرمانان و جانبازان راه خدا) مركز و كانون بسياري از فعاليّتها مي گردد ...»

( - همان مدرك صفحه 203 )

پيشرفت كشاورزي و ....

روايات در زمينه پيشرفت كشاورزي و فزوني فراورده هاي زراعي و فزوني آبها و دامها و عمران و آبادي در تمام زمينه ها فراوان است.

( - منتخب الأثر صفحات 472 و 473 و 474 )

آية اللّه گرامي

به حداقل رسيدن كينه ها و بدي دلي ها - خوب شدن اوضاع اقتصادي

آن قدر تفاوت هست كه براي ما اصلاً قابل تبيين نيست. از نظر اجتماعي مثلاً كينه ها و بددلي ها از بين مي رود البتّه نمي گويم بطور كلي تمام مي شود بالأخره بشر اهل خطاست امّا نزديك به نهايت شده و بسيار بسيار كم مي شود.

اوضاع اقتصادي به حدّي خوب هست كه وقتي خراجي يا پولي بدست حكومت مي رسد اصلاً فقيري پيدا نمي كنند كه به او بدهند. دفائن ارض و گنجهاي زمين همه در اختيار آقا قرار مي گيرند. بركت بسيار زياد مي شود.

الان بسياري از فقرها به علّت بي بركتي است. باران مي آيد ولي يا به دريا مي ريزد يإ؛ثثلا به كوير. در يك جايي كه بايد باران بيايد نمي آيد و در يك جاي ديگر همان باران، سيل مي شود و خرابي به بار مي آورد. خداوند هم در قرآن مي فرمايد كه اگر مردم با تقوا باشند همه چيز برايشان بابركت مي شود.

پيشرفت علمي

از نظر علمي: انسان وقتي كه در حضور امام معصومي است كه كلماتش كلمات وحي است خود بخود علمش هم پيشرفت پيدا مي كند. بسياري از بيماري ها مربوط به فساد اخلاقي و فحشاء است كه در آن موقع اين مسائل وجود ندارد. لذا ما اصلاً نمي توانيم تصوّر اوضاع بعد از ظهور را بكنيم و اجمالاً يك چيزهايي را از طريق نقل روايات مي گوييم.

انسان در يك چنين جامعه اي نبوده است كه بداند چيست. مردمي كه در بعضي مناطق محروم هستند فكر مي كنند كه مثلاً اروپا چقدر خوب است امّا چقدر فساد در اروپا و ممالك پيشرفته ديگر هست و بخاطر همين فساد چقدر بيماري ها وجود دارد كه قبلاً نبود. امّا در بعد از ظهور اين بيماري ها نيست.

بخاطر تقوي، فقر نيست. بخاطر بركت، عداوت نيست. بخاطر اينكه خود امام زمان(ع) رهبري است كه مثل پيغمبر (ص) در ميان مردم است. اصلاً يك شرايط ديگري بين مردم و رهبر از نظر محبّت پيش مي آيد كه تصوّرش براي ماممكن نيست.

دفتر تبليغات اسلامي

خلاصي از فتنه ها - تأمين شدن عدالت و مساوات

آنچه مسلّم است اين است كه وضعيّت جهانيان با ظهور وليّ عصر (ع) كاملاً دگرگون مي شود. «يملأالارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً» او گستره ارض را پس از پر شدن از ظلم و فساد لبريز از عدل و قسط مي كند. در بعضي از روايات مي خوانيم «مسلمانان در آخرالزّمان بوسيله مهدي از فتنه ها و آشوب ها خلاصي مي يابند چنان كه در آغاز اسلام بوسيله پيامبر (ص) از شرك و گمراهي رهاشدند.»

( - منتخب الأثر ص 290 )

از روايات به دست مي آيد كه امام زمان (ع)، عدالت و مساوات را تأمين مي كند و جامعه بشري را به كمال عقلي و علمي و رابط انساني سوق مي دهد و مشخّصه دوران پيش از ظهور را كه شيوع ظلم و فساد و دشمني انسانها با يكديگر است دگرگون مي كند و فرمان خدا را اعلان مي نمايد و اسلام را در پهنه زمين نشرمي دهد و بر آن استيلا مي يابد و مردم را به هدايت قرآن و سنّت بر مي گرداند و از دشمنان دين خدا انتقام مي گيرد.

( - همان مدرك ص 292 - 300 )

فراگير شدن دانش و حكمت و پيشرفت علمي

در زمان حكومت آن حضرت به همه مردم، دانش و حكمت مي آموزند تا آنجا كه زنان در خانه ها، با كتاب خدا و سنّت پيامبر (ص) قضاوت مي كنند و قدرت عقلي توده ها تمركز مي يابد و مهدي (ع) به تأييد الهي، خردهاي مردمان را به كمال مي رساند و فرزانگي را در همگان پديد مي آورد و ...

( - خورشيد مغرب ص 38 (محمّد رضا حكيمي) )

از نظر علمي بقدري بشر ترقّي مي كند كه مسافرت به آسمان ها معمول خواهد شد. چون در حديث دارد كه علم و دانش 27 فرمول است كه 25 حرف را حضرت وليّ عصر(ع) رايج خواهد كرد و بشر با تمام ترقيّات شگفت انگيزش دو حرف را كشف كرده است.

زياد شدن مال و اموال

از نظر اقتصادي چنان تحوّلي پديد مي آيد كه همه اموال جهان، آن چه در دل زمين و روي زمين است در نزد مهدي گرد مي آيد، آنگاه مهدي به مردمان مي فرمايد: «بياييد و اين اموال را بگيريد. اينها همان چيزهايي است كه براي بدست آوردن آنها قطع رحم كرديد!خويشان خود را رنجانديد! خونهايي به ناحقّ ريختيد و مرتكب گناهان شديد! بياييدو بگيريد.»

آن گاه دست به عطا گشايد چنان كه تا آن روز كسي آن چنان بخشش اموال نكرده باشد. هر كس نزد مهدي آيد و گويد به من مالي بده، مهدي بي درنگ گويد بگير. و مهدي اموال را به صورت مساوي ميان همگان تقسيم كند و كسي را بر كسي امتياز ندهد.

آية اللّه سيّد حسن ابطحي خراساني

بطور طبيعي اوضاع زندگي بعد از ظهور و قبل از ظهور بسيار فرق مي كند

بخاطر توسعه علم و دانش و بخاطر ايجاد روح صميميّت و برادري و بخاطر گسترش عدل و داد و بطور طبيعي اوضاع زندگي جهان بعد از ظهور با وضع زندگي قبل از ظهور بسيار فرق مي كند. يعني وقتي علم و دانش پيشرفت كرد يا امراض بوسيله علم دفع شد و يا بوسيله داروهاي كشف شده، مرض ها رفع گرديد در نتيجه بطور طبيعي عمرها طولاني مي گردد و مردم از نظر قواي بدني قويتر مي شوند يا آنكه بخاطر عدل و داد و يا بوجود آمدن اخوّت و صميميّت اسلامي به يكديگر اعتماد مي كنند و در رفاه قرار مي گيرند و گرگ سيرتان در كنار مردمان بي آزار بدون اذيّت به آنها واقع مي شوند و به آنها آسيبي نمي رسانند. و همچنين اوضاع اقتصادي بخاطر همان عدل و داد بطور صحيحي برگزارمي شود.

خرافي بودن بعضي از اعتقادات راجع به زندگي بعد از ظهور

و اينكه در زمان ظهور مردم با صلوات فرستادن از مغازه ها هر چه مي خواهند مي گيرند و گرگ و ميش به يكديگر آسيبي نمي رسانند و اوضاع عالم غير طبيعي مي شود، نادرست و غلط است. بعضي گمان كرده اند كه بعد از ظهور همه مسائل غير طبيعي انجام مي شود. ولي اين فكر بسيار نادرست و بلكه القاء شده از طرف دشمنان امام زمان (ع) است. آنها مي خواهند معتقدين بوجود مقدّس حضرت بقيّة اللّه (ارواحنافداه) را مردماني خرافي در دنيا معرّفي كنند.

بنابراين دوستان امام زمان (ع) بايد بدانند كه دنياي بعد از ظهور با دنياي قبل از ظهور از نظر گردش ماه و خورشيد و شب و روز فرقي با هم ندارد! نه شبها بلندتر مي شود و نه روزها ساعتش درازتر مي گردد! نه واقعاً گرگ حالت سبعيّتش را از دست مي دهد نه ميش درّنده مي شود! نه انسانها مجبور به كارهاي خوب و درستي هستند و نه اوضاع اقتصادي در اصول فرق مي كند.

و اينكه آمده است مردم با صلوات از مغازه ها جنس برمي دارند شايد منظور اين باشد كه بر روي سكّه هايي كه به دست مردم داده مي شود صلوات بر محمّد و آل محمّد(ع)نوشته شده باشد.

محو ظلم و ستم در مدّت كوتاهي و طلب خون مظلومين

حضرت مهدي (ع) پس از ظهور، در مدّت كوتاهي ظلم و ستم را از روي زمين محو مي كند و دنيا را از لوث وجود ظالمين و ستمگران بخصوص ابرقدرتهاي بيدادگر پاك مي نمايد. حضرت مهدي (ع) وليّ مقتولين مظلوم است و طلب خون آنها را از ظالمين و ستمگران مي كند. او قدرتمندان را سركوب مي كند و اشرار را از بين مي برد تا بتواند عدل و داد برقرار كند.

تسليم شدن تمام ملّتها

تمام ملّتهاي روي زمين، تسليم او مي گردند و او را به عنوان رهبر و راهنماي جهان بشريّت قبول مي كنند.

الزام مردم به عدالت و با عدالت داوري كردن

حضرت مهدي (ع) مردم را به عدالت ملزم خواهد نمود و خودش به عدالت داوري خواهد كرد.

بالا رفتن سطح علوم

آن حضرت سطح علوم را بالا مي برد و زمين را با علم و دانش و نورش و نور خداوند روشن مي كند.

حيات مجدّد زمين و استخراج اشياء قيمتي

بعد از ظهور، زمين بعد از آنكه در اثر كفر مرده است و بركتي ندارد حيات مجدّدي پيدا مي كند. در زمان آن حضرت، تمام منابع تحت الارضي استخراج مي شود و زمين، اشياء قيمتي خود را از باطن خود خارج مي كند.

عزيز شدن حكماء و علماء

آن حضرت، حكماء و علمايي را كه در زمان غيبت، ضعيف بوده و مورد توجّه ظالمين و ستمگران نبوده اند عزيز مي كند و به آنها امكانات مي دهد و كارهاي مملكتي را به آنها وامي گذارد.

ازدياد معرفت و محبّت خداي تعالي

حضرت مهدي (ع) به قدري مردم جهان را در معرفت خداي تعالي آگاه مي سازد كه قلب آنها مملوّ از محبّت خداي تعالي گشته و تنها او را عبادت مي كنند.

خداي تعالي به حضرت مهدي (ع) همه علوم را عنايت فرموده و او مردم را از آنها باخبر خواهد كرد.

تقيّه نكردن و حكم به واقعيّتها

حضرت مهدي (ع) تقيّه نمي كند و به واقعيّتها حكم مي فرمايد و كسي نمي تواند با او خدعه كند.

حجّة الاسلام فرحزاد

سامان يافتن وضع مادّي و معنوي - پياده شدن عدل و حقّ

احساس امنيّت و راحتي و سعادت

قبل از ظهور طبق روايات مردم دنيا در شدّت مشكلات اقتصادي و فرهنگي و معنوي و بي عدالتي و فساد شديد مي شوند كه خود مردم مستأصل شده و انتظار مصلح جهاني را دارند و بعد از ظهور دقيقاً بعكس، وضع دنيا دگرگون و فراواني و پربركتي و سامان يافتن وضع مادّي و معنوي و عدل و حقّ محض پياده خواهد شد و مردم از ديدن حقّ و عدالت كامل لذّت برده، كاملاً احساس امنيّت و راحتي و سعادت مي كنند.

حجّة الاسلام عليرضا نعمتي

جهان از مردگي به زندگي و از تاريكي مطلق به روشنايي

و از حيوانيّت به انسانيّت وارد خواهد شد

با ظهور امام زمان (ارواحنا فداه) جهان از مردگي به زندگي و از تاريكي مطلق به روشنايي و از حيوانيّت به انسانيّت وارد خواهد شد و چقدر فرق است بين مردگي و زندگي و تاريكي با روشنايي و حيوانيّت با انسانيّت.

جهان قبل از ظهور از هر لحاظ (اجتماعي ،فرهنگي مادّي، پزشكي و غيره) جهاني است مرده و بيهوش و تاريك كه با ظهور آن حضرت اين مرده، زنده مي شود و اين جهان بيهوش به هوش مي آيد و اين جهان تاريك از سياهي مطلق خارج و به روز روشن ظهور منتقل مي گردد.

قرآن كريم با تفسير خاندان عصمت (ع) در اين باره مي فرمايد: «و اشرقت الارض بنورربّها» آنگاه كه زمين با نور پروردگارش روشن گردد.

( - سوره زمر آيه 69 )

و در زيارت جامعه كبيره كه در نهايت اعتبار است تفسير اين آيه چنين آمده است: «و اشرقت الارض بنوركم» و زمين با نور شما روشن مي شود (يعني بعد از تاريكي ظلم، به شما اهل بيت با ظهور عزيزتان جهان با نور شما روشن مي شود.)

و كافيست كه بدانيم دورنمائي از زمان ظهور حضرت بقيّة اللّه (ارواحنا فداه) دعاي معروفي است كه در ماه مبارك رمضان مي خوانيم:

اللّهم ادخل علي اهل القبور السّرور ... تا آخر

در تشرّفي كه ما آن را در كتاب «راهي به سوي نور» نقل كرده ايم حضرت وليّ عصر (ارواحنافداه) فرموده اند: اين دعا مربوط به زمان ظهور است يعني جملات اين دعا با ظهور ما تحقّق مي يابد و در حقيقت اين دعايي است كه براي فرج و ظهور ما خوانده مي شود.

خلاصه اين دورنما و مضمون دعا اين است كه زمان ظهور زماني است كه:

1 - آنقدر جهان مادّي سعادتمند مي شود كه حتّي ارواح مردگان در عالم برزخ از خبر ظهور آن حضرت خوشحال مي شوند.

2 - در تمامي كره زمين هيچ فقيري يافت نمي شود و همه بي نياز و ثروتمنداند.

3 - همه گرسنگان در كره زمين سير مي شوند (با توجّه به آنكه هم اكنون در هر دقيقه پانزده گرسنه در جهان از گرسنگي مي ميرند.)

( - روزنامه اطّلاعات )

4 - هيچ كس بدون پوشاك نمي ماند.

5 - هيچ كس قرض دار نيست.

6 - هيچ غمديده اي يافت نمي شود.

7 - هيچ اسيري در اسارت باقي نخواهد ماند.

8 - هيچ غريبي در غربت نمانده و به وطنش باز خواهد گشت.

9 - هيچ امري از امور مسلمين فاسد نبوده و همه امور اصلاح خواهد شد.

10 - در سطح جهان هيچ كس مريض نخواهد بود.

11 - نيازهاي معنوي مردم برطرف و در پيشگاه پروردگار روسفيد خواهندشد.

12 - اخلاق رذيله حيواني و شيطاني مردم به اخلاق انساني مبدّل خواهدگشت. (اين مهمترين امتياز زمان ظهور است كه به عبارت ديگر چنين معني مي دهد كه انسانهاي حيوان سيرت، مبدّل به انسانهاي واقعي خواهند شد.)

و خلاصه آنكه اگر انسان قبل از ظهور را مرده اي بدانيم اين مرده زنده و اگر كوري بدانيم اين كور به يكباره بينا و اگر حيواني بدانيم مبدّل به انسان خواهد شد. اُميد است خداوند متعال بر جهانيان منّت نهد و ظهور آن حضرت را هر چه زودتربرساند.

حجّة الاسلام سيّد علي رضوي

حلّ مشكلات اقتصادي - چشيدن طعم حقيقي حيات و عدالت

مُستفاد از كتاب خدا و كلمات اهل بيت (ع) چنين است كه قبل از ظهور آن حضرت فساد در دريا و خشكي غالب مي شود و از نظر جوامع، هرج و مرج بوجود مي آيد و از نظر اقتصادي، نابساماني عظيم اقتصادي در سرتاسر جهان چه به شكل فردي و چه به شكل دولتي از قبيل ربا - رشوه - گراني و ورشكستگي و ... به وقوع مي پيوندد امّا بعد از ظهور آن حضرت و استقرار دولت كريمه، مشكلات اقتصادي به كلّ حلّ مي شود و حقّ طلبان در سايه حكومتش، طعم حقيقي حيات و عدالت را مي چشند و هيچگونه فقر و نيازمندي و نابساماني اقتصادي وجود نخواهد داشت و عدالت چه در حقوق فردي و چه اجتماعي جلوه گر خواهد شد كه در احاديث فراوان آمده: «يملأاللّه به الارض عدلاً و قسطاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً.»

حجّة الاسلام احمد قاضي زاهدي

توانگر و غنيّ شدن انسانها و از بين رفتن فقر

زمان قبل از ظهور و بعد از ظهور قابل مقايسه با هم نيستند، چون سيستم حكومت امام زمان(ع) سيستم حكومتي است كه در دنيا ديده نشده و از هر نظر با ساير حكومتهاي دنيا متفاوت است مثلاً از نظر اقتصادي و مادّي كه مورد سؤال است در روايات آمده است كه در حكومت حضرتش تمام انسانها، توانگر و غنيّ مي گردند و از نظر اقتصادي كامل، بطوري كه فقير يافت نمي گردد. پيامبراكرم(ص) فرمود: «تا فرصت داريد صدقه دهيد چون روزي بر شما خواهد آمد در حكومت مهدي كه هر چه بگرديد فقيري پيدا نكنيد تا به او صدقه دهيد.»

مفصّل اين بحث را در كتاب شيفتگان حضرت مهدي (ع) ج 2 نوشته ام، طالبين مي توانند مراجعه فرمايند.

آية اللّه سيّد محمّد مهدي مرتضوي لنگرودي

عدل و داد - رفاقت و دوستي - عالي شدن وضعيّت اقتصادي و امنيّتي

فرقهاي زيادي وجود دارد ولي ما به جهت رعايت اختصار به برخي از فرقهامي پردازيم:

1 - قبل از ظهور سراسر جهان پر از بي عدالتي و ظلم و فساد است ولي بعد از ظهور تمام گيتي مملوّ از صفا و صميميّت و عدل و داد است.

2 - قبل از ظهور، جهان روي دشمني و ستيزگي و عناد برپاست ولي بعد از ظهور، رفاقت و دوستي و داد در بين همه جهانيان حكمفرماست.

3 - قبل از ظهور چنانچه ديده شده و مي شود جنگ و خونريزي بين ملل جهان در پيش است ولي بعد از ظهور خونريزي و جنگ بين ملل ننگ و بين همه سازش است.

امّا از نظر اقتصاد و حكومت بعد از ظهور بقدري عالي است كه در خبر آمده يك دختر جوان و جميل يك طشت طلا پر از جواهر بر سر مي نهد و از مملكتي به مملكت ديگر مي رود و يك نفر متعرّض او نمي شود. اين خبر كمال اقتصاد را مي رساند يعني مردم همه بقدري غنيّ و مالدارند كه اصلاً اعتناء به مال ديگري ندارند و نيز كمال امنيّت حكومت بعد از ظهور رامي رساند.

«اللّه ارزقنا مشاهدة الظهور»

آية اللّه خاتم يزدي

لبريز شدن جهان از عدالت و فضيلت عملي

قبل از ظهور همانطور كه مشاهده مي كنيم و روايات هم بيان داشته، جهان با نابسامانيهاي اعتقادي و اخلاقي، مادّي و معنوي و بالأخره با بي عدالتي و ستم آلوده است و ما بعد از ظهور با تشكيل رهبري و حكومت عدل طبق بيان امام باقر (ع): با اعزام استانداران و كارگزاران لايق به سراسر عالم و طبق بيان رسول خدا(ص) : «يملأ الارض ( - دلايل الامامة ص 467 )

قسطاً و عدلاً» جهان لبريز از عدالت و فضيلت عملي مي گردد.

( - دلايل الامامه ص 477 - الفصول المهمه ص 291 )

آية اللّه شاه آبادي

تحقّق حكومة عدل الواقعي

«تحقّق حكومة عدل الواقعي و النفس الامري بعد ما لم يكن.»

(با ظهور حضرت، حكومت عدل واقعي و حقيقي محقّق مي شود كه قبل از ظهور هيچگونه خبري از آن نبود.)

آية اللّه يثربي

بركات مادّي و معنوي و ...

پاسخ اين سؤال به وضوح از برخي از آيات كريمه قرآن و روايات مفسّره و برخي روايات ديگر استفاده مي شود. «وعد اللّه الّذين آمنوا منكم و عملوا الصّالحات ليستخلفنّهم في الارض كما استخلف الّذين من قبلهم و ليمكّننّ لهم دينهم الّذي ارتضي لهم و ليبدّلنّهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لايشركون بي شيئا و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون» (يعني: خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام ( - سوره نور آيه 55 )

داده اند وعده مي دهد كه قطعاً آنان را حكمران روي زمين خواهد كرد همان گونه كه به پيشينيان آنها، خلافت روي زمين را بخشيد و دين و آييني را كه براي آنان پسنديده، پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيّت و آرامش مبدّل مي كند آنچنان كه تنها مرا مي پرستند و چيزي را شريك من نخواهند ساخت و كساني كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقانند)

روايات شريفه، چگونگي بركات مادّي و معنوي زمان قيام و ظهور آن حضرت را به تفصيل بيان مي كند كه بعضي از آنها عبارتند از:

حكم به عدل - مرتفع شدن جور - امنيّت راهها - خارج شدن گنجها و بركات از زمين - برگشتن حقّ هر ذي حقّي به صاحبش - اقرار و اعتراف دينداران از هر مذهب به حقّانيّت دين مبين اسلام - حكم كردن حضرت بين مردم از راه علم غيبت به مانند حضرت داوود (ع) - در اين روزگار پربركت هيچ شخصي محلّي براي صدقه نخواهد يافت زيرا تمام مؤمنين ثروتمند خواهند بود و ....

حجّة الاسلام سيّد جعفر رفيعي

ورود همه مردم به بهشتي كه حضرت آدم و حضرت حوّا در آن بوده اند

من كراراً در مجالس و سخنرانيهايي كه داشتم اين مطلب مهمّ را گوشزد كرده ام كه زمان ظهور با قبل از ظهور تفاوت بسيار زياد است و اصلاً قابل قياس نيست و حتّي نمي توان با زمان ائمّه معصومين(ع) قياس كرد چون حضرت بقيّةاللّه (ع) بر خلاف اجدادشان، بيعت هيچ كس بر گردنشان نمي باشد لذا آن حكومت واحد جهاني با بهترين وضعيّت حكومتي و اقتصاد و مادّي و معنوي تشكيل مي شود و در حقيقت آن بهشتي كه حضرت آدم و حضرت حوّا در آن بوده و از هر نعمتي متنعّم بودند با تمام خصوصيّاتش برمي گردد و تمام جهانيان به بركت حضرت بقيّة اللّه (ارواحنا لتراب مقدمه الفداه) در آن بهشت متنعّم مي شوند لذا مشكلات اقتصادي و مادّي با مشكلات معنوي و روحي از جامعه، رخ برمي بندد و تمام خلق، سير كمالي و معنوي خود را طيّ مي كنند.

آية اللّه سيّد مرتضي موسوي اصفهاني

نشر معارف - ظاهر كردن حقايق - عالي شدن اوضاع اقتصادي و حكومتي

از روايات استفاده مي شود كه وقتي مهدي (ع) ظهور مي كند به علم خود حكومت مي كند. معارف را منتشر مي كند. پرده از روي حقايق برمي دارد. دين اسلام تازه گي جديدي خواهد داشت. آنچه به اسلام نبوده و به اسلام چسبيده حذف خواهد كرد و خلاصه اصلاحات مي كند كه طبيعي است وضع مردم از هر جهت بهتر خواهد شد، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر معنوي و از نظر حكومتي. چون كه امام عادل است در آن زمان به هيچ كس ظلم و تعدّي نخواهد شد و البتّه اينگونه اصلاحات و پخش حقائق آنطور كه بايد و شايد محتاج است به استعداد و عقلهايي كه از عقول و استعداد امروزه يعني از قبل ظهور كامل ترباشد.

آية اللّه محمّد جعفر خوشنويس

امنيّت، عدالت، معنويّت، عزّت، وفور نعمت، پيشرفت سريع علوم،

رفاه همگاني، اقبال مردم به تحصيل آخرت، و غيره

اوّلاً طبيعي است كه در سايه حكومت حضرت بقيّة اللّه (عجّل اللّه فرجه)، آن امام معصوم و آن رهبر الهي با آن برنامه آسماني و الهي اش، وضع جهان و جهانيان كاملاً متفاوت خواهد بود. در غير اين صورت اين حركت و اين قيام ديگر فلسفه اي نخواهدداشت.

فلسفه قيام حضرت مهدي (عجّل اللّه فرجه الشّريف) اقامه عدل و قسط و فراهم ساختن زمينه سعادت جامعه بشري، و نجات بخشيدن جامعه انساني از ظلمها و ستمها و فشارهاي اقتصادي، سياسي، و ناهنجارهاي اخلاقي و معنوي وفكري است.

و ثانياً: روايات و پيش از آن آيات قرآن كريم صراحتاً مشخّصه هاي كلّي دوران تابناك حكومت حضرت مهدي موعود را بيان فرموده اند كه عبارت است از: امنيّت، عدالت، معنويّت، عزّت. بلكه در روايات موجودِ در منابعِ شيعه و سنّي اشاره به وفور ( - رجوع شود به آيات: 55 از سوره نور، 41 از سوره حجّ، آيه 5 از سوره قصص، آيه 105 از سوره انبياء و آيه 33ازسوره توبه. )

نعمت، پيشرفت سريع علوم، رفاه همگاني، اقبال مردم به تحصيل آخرت و غيره در كنار زوال ظلم و ستم و تعدّي شده است.

آية اللّه سيّد محمّد حسيني قزويني

زندگي آرام و مطمئن - به حدّ والا رسيدن عقول و فرهنگ مردم

مانند فرق ميان سياهي و سفيدي، و نور و ظلمت و امثال اين ها. كه با ظهور حضرت هيچگونه آثاري از ظلم و ستم در تمام ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيره ديده نمي شود و مردم در سايه حكومت حقّه آن حضرت و گسترش عدالت، يك زندگي آرام و مطمئن خواهند داشت و مهم تر از همه عقول و فرهنگ مردم به حدّ والا مي رسد و خود اين، زمينه زندگي مسالمت آميز را براي آحادّ جامعه فراهم مي كند.

حجّة الاسلام محمّد حسن گنجي فرد

آوردن همه علوم مورد نياز مخلوقات و حذف تمام انحرافات

و عملي شدن اسلام واقعي در تمام ابعاد

همه جهاتي كه در سئوال مطرح شده ابعاد مختلفي است كه اديان الهي بخصوص دين كامل اسلام برنامه اي براي اينكه بشر بهترين نوع زندگي را داشته باشد در موردش ارائه داده است ولي متأسّفانه بخاطر اينكه با وجود غيبت، مردم از سرچشمه علومِ اهل بيت(ع) سيراب نشده اند و مجري معصوم و قدرتمندي مثل حضرت بقيّه اللّه الاعظم (ارواحنا فداه) بر سرنوشت مادّي و معنوي جوامع حاكم نبوده است، در همه دوره ها مردم براي برآوردن اين جهاتِ مهمّ زندگي آنچه در اسلام اصيل است را نتوانسته اند در جامعه و خودشان ايجاد و اجرا نمايند لذا آگاهانه يا ناآگاهانه از مسير اسلام اصيل و حقيقي دور افتاده اند.

رواياتي كه همه علوم مورد نياز مخلوقات را در مثَل 27 حرف معرّفي مي كند و علومي كه تا قبل از ظهور به آن دست يافته شده را 2 حرف از اين 27 مي داند و يا ( - بحار الانوار ج 52 ص 336 ح 73 )

حضرت وليّ عصر (ارواحنا فداه) را آورنده ديني كه به نظر عدّه اي جديد است مي داند ( - بحار الانوار ج 52 ص 354 ح 112 و ح 113 )

دليل بر همين مدّعاست چرا كه همان 25 حرف باقيمانده از علوم حقيقي و جديد بودن مطالب ارائه شده نشان دهنده دست نيافتن انسانها يا عدم پذيرش آنها و خلاصه نقصي است كه تا قبل از ظهور، انسانها به آن دچار خواهند بود.

با اين مقدّمه و توضيح در جواب سئوال فوق بايد گفت: وضعيّت جهان در ابعاد ذكر شده بعد از ظهور تفاوت زيادي با قبل از ظهور دارد، به اين صورت كه انحرافاتي كه اكنون در بسياري از اين ابعاد مردم دارند و يا در مورد آنها ظالمانه اجرا مي شود، حذف مي شود و آنچه از ابعاد ذكر شده مطابق اسلام در بعضي ممالك ناقص و بصورت كمرنگ عملي مي گردد، كامل و بدون نقص خواهد گرديد.

آية اللّه عادل علوي

عالمگير شدن عدالت و پاكي و نورانيّت

طبق روايات شريفه «سيملاء الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً.» پس قبل از ظهور، ظلم و ستم همه جا را مي گيرد و بعد از ظهور عدالت و پاكي و نورانيّت عالمگير خواهدبود.

حجّة الاسلام سيّد كاظم حسيني ميانجي

قبل ظهور و بعد از ظهور با هم قابل مقايسه نيست

وضعيّت جهان و جهانيان چه از نظر اقتصاد و چه از نظر معنويّت، قبل ظهور و بعد از ظهور با هم قابل مقايسه نيست. زماني را كه انسان براي زكوة خود دنبال مستحقّ بگردد و دختر با طَبَق طلا از مشرق تا مغرب راه بيفتد و كسي و انساني متعرّض او نشود، آيا مي شود گفت بين اين دو چه فرق است.

حجّة الاسلام صفايي بوشهري

ارائه اسلام واقعي - رُشد مادّي و عقلي اجتماعي و فردي - كمال تكنولوژي

انتقام و قصاص ظلمهاي تاريخي بر پيامبروائمّه (ع)

قبل از ظهور امام زمان (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف)، استعمار و استثمار در اشكال مختلف خود و وجود قحطي و گرسنگي در سطح وسيع مردمي و جهاني و تحريف حقايق توسط ارگانهاي ارتباط جمعي بين المللي در ابعاد گسترده و حاكميّت شهوات بر عقل و دين و برده داري نوين فرهنگي و به خدمت در آمدن علم و تكنولوژي براي استكبار جهاني و وجود حكومتهاي متخاصم و متعدّد جهاني مي باشد و دوري هرچه تمامتر مردمي از دين و معنويّات آن و غرق شدن در دنيا و مظاهر آن، حرف اوّل را در جهان قبل از ظهور مي زند، مگر گروه قليلي كه همواره حيات خود را مطابق با موازين ديني قرار داده و خويش را در مسير خدمت و ترويج مباني دين حضرت وليّ عصر (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف)، قرار مي دهند. و لكن وضعيّت جهان بعد از ظهور، از آيات و احاديث مربوط به آن اينطور استفاده مي شود: حكومت واحد جهاني شيعي - ارائه اسلام واقعي به جهان و مقبوليّت وسيع آن - رُشد مادّي و عقلي اجتماعي و فردي انسان و فراغت از نگراني هاي مادّي و توجّه به معنويّات ديني - رفع مشكلات مادّي جوامع انساني - از بين رفتن مشكل قحطي و گرسنگي - رشد و كمال تكنولوژي جهاني و به خدمت درآمدن در مسير ترقّي و كمال انسان - احياء عدل در جهان و حاكميّت قرآني و احكام ديني - نزول رحمت و بركات الهي - امداد ملائكه - انتقام و قصاص ظلمهاي تاريخي بر پيامبروائمّه (ع).

حجّة الاسلام اسد اللّه محمّدي نيا

زياد شدن نعمت ها و بركات خداوندي در تمام ابعاد

از آيات متعدّد و قرآن كريم و روايات متعدّدي كه در ذيل بعضي از اين آيات در ( - مائده 66 - اعراف 96 - انفال 29 - هود 52 - شعرا 133 و 134 - طلاق 2 تا 5 و ملك 30 )

تفاسير آمده، يك قانون كلّي الهي استفاده مي شود و آن اين است كه عمل صالح و تقوا، سبب نزول باران و رحمت الهي و زياد شدن انواع بركات مادّي و معنوي در جامعه خواهد شد و گناه و ظلم مانند: بي بند و باري و شيوع موسيقي و برهنگي زنان و كم فروشي و ... باعث كم شدن باران و خشكسالي و قطع شدن نعمتهاي خدا مي شود در يك كلام، عمل خوب و بد در زمين و آسمان اثر دارد.

در زمان حضرت حجّت (ع) چون عدالت برقرار مي شود و گناه و آلودگي از بين مي رود و تقوا و پاكدامني بر جامعه حاكم مي شود، در نتيجه بركات از زمين و آسمان بر مردم نازل مي گردد. بر همين اساس حضرت علي (ع) فرمود: «و لو قد قام قائمنا لانزلت السّماء قطرها و لاخرجت الارض نباتها.» هنگامي كه امام زمان (ع) انقلاب نمايد، ( - بحارالانوار ج 52 ص 316 )

آسمان باران رحمتش را نازل مي كند و زمين، خير و بركاتش را بيرون مي ريزد.

و نيز رسول خدا (ص) مي فرمايد: خداوند بزرگ در زمان حضرت وليّ عصر(ع)، گنجها و معادن را از زمين براي آن حضرت ظاهر مي سازد.

( - بحارالانوار ج 52 ص 326 )

و باز امام باقر (ع) مي فرمايد: «آنقدر نعمت در زمان ظهور امام زمان (ع) فراوان مي شود كه وقتي به مردم فقير، زكات داده مي شود قبول نمي كنند و مي گويند: ما احتياج نداريم.»

( - بحارالانوار ج 52 ص 39 و مانند اين روايت ج 52 ص 323، 335، 338 و 339 )

وقتي در جامعه اي تقوا و عدالت حاكم شد و مردم به كار و تلاش اهميّت دادند و از حرص، طمع، تجمّل گرايي و ذخيره كردن اجتناب كردند و زكات اموال خود را پرداخت كردند، در يك كلام هنگامي كه مردم، اسلام عزيز و قوانين حيات بخش آن را تحت لواي فرزند فاطمه زهرا (س) پياده كردند، معلوم است كه چنين احاديث طيّبه و زندگي شيريني خواهندداشت.

حجّة الاسلام عبداللّه صالحي

شخصيّت شناسي و شخصيّت گرايي بر اساس معنويّت و ايمان -

آشكار شدن حقايق و واقعيّتها - بركت پيدا در انواع نعمتهاي الهي و ...

همانطوري كه از روايات بسياري استفاده مي شود زمان غيبت با زمان ظهور حضرت تفاوتهاي زيادي در جهات مختلف دارد از آن جمله:

ظلم و حقّ كشي در زمان غيبت فراوان است ولي در ظهور حضرت، عدالت جايگزين مي گردد.

انواع فساد و تباهي در زمان غيبت رايج و علني است كه پس از ظهور حضرت چنين نخواهد بود.

در زمان غيبت شخصيّت شناسي و شخصيّت گرايي بوسيله مقام، ثروت و تجملّات مختلف مي باشد ولي در ظهور و حكومت حضرت، بوسيله معنويّت و ايمان خواهد بود.

در زمان غيبت، حقايق و واقعيّات پوشيده و گم است ولي در زمان ظهور آن حضرت، ظاهر و آشكار خواهد شد.

بي بركتي در انواع نعمتهاي الهي در زمان غيبت و آخر الزّمان ظاهر و مشاهده مي گردد، همچنين گراني و احياناً قحطي، امّا پس از ظهور امام زمان (ع) بالعكس مي باشد.

بعد از قيام و ظهور حضرت يك حكومت جهاني برپا خواهد شد و تمام حكومتهاي فاسد برچيده خواهد شد.

و ....

حجّة الاسلام شيخ الرّئيس كرماني

سبك نوين اقتصادي - حاكم شدن فضاي سالم معنويّت دين بر جوامع بشري

تسهيل امور و انجام امور با حداقل هزينه و زحمت و بهترين كيفيّت

وضعيّت جهانيان:

1 - تبديل حكومتها و نظامهاي سلطنتي به حكومت واحد جهاني تحت نظارت و اشراف حضرت وليّ عصر (ع) كه مصون از خطا و عصيان و به دور از هوي و هوس است.

2 - تبديل نظامهاي اقتصادي متعدّد (سرمايه داري اشتراكي و ...) به نظام سرمايه داري مشروط اسلام كه ضمن تعديل ثروت و محترم شمردن مالكيّت و ايجاد امنيّت در سيستم اقتصاد، سبكي نوين و مشروع كه در آن هم حقوق فردي و اجتماعي و هم حقوق الهي، عادلانه در نظر گرفته شده است.

3 - برداشته شدن اختلافات فرق و مذاهب و پيروان ايشان و معرّفي يك مذهب حقّه و شيعه اثني عشري به عنوان مذهب واحد جهانيان و پيوستن همه جهانيان به مكتب اسلام به رغم خود و در نتيجه حاكم شدن فضاي سالم معنويّت دين بر جوامع بشري.

4 - تسهيل امور و انجام امور با حداقل هزينه و زحمت و بهترين كيفيّت. بعبارتي حذف مخارج تحميل شده بر همه شئون زندگي و در همه جوامع كه ناشي از جهل، عدم اتحّاد، تبعيض ها، عدم تعهّد نسبت به اصول اخلاقي و ديني و ... است كه با ظهور موفور السّرور حضرتش تمامي نابسامانيها و نقائص مرتفع مي گردد.

وضعيّت جهان:

1 - نزول بركات آسماني و عرضه خزائن و بركات زمين در زمان حضرتش به احسن وجه.

2 - تكامل و ترقّي و بلكه جهش عالم گير در خصوص علوم مختلف كه به روايتي دو حرف علم تا زمان ظهور از 27 حرف آشكار مي گردد و 25 حرف ديگر در آن زمان آشكار مي گردد كه با آن نور علم و نزول بركات، وضعيّت جهان چه تحوّلي به خود خواهد ديد.

حجّة الاسلام سيّد وهّاب ضيائي

درايت و عقل كافي و سليم - برخورداري همه مردم از نعمتهاي الهي -

قوي شدن ايمان مردم و امنيّت و قدرت حكومتي

1 - در زمان آن حضرت اكثر مردم از درايت و عقل كافي و سليم برخوردار هستند و در تمامي كره زمين غير موحّد وجود ندارد.

2 - مسئله طبقاتي كنار مي رود و همه در زير سايه عدل زندگي مي كنند و ديگر فقير وجود ندارد و همه مردم از نعمتهاي الهي برخوردار هستند.

3 - امنيّت و قدرت حكومتي آن حضرت چنان است كه اگر زن وجيهه اي با تمام زيورآلات خود از عراق تا شام پياده رود، هيچكس متعرّض او نخواهد شد. ايمان قوي مردم و حاكميّت دولت كه بسيار قوي است.

حجّة الاسلام سيّد جواد معلّم

تكامل يافتن تمام استعدادها در جهت صحيح - پيشرفتهاي مادّي و معنوي

دوران قبل از ظهور، از لحاظ اقتصادي، مادّي، معنوي و حكومتي، همان است كه مي بينيم و در آن هستيم و روز به روز هم بدتر مي شود، يعني كافي است چندروز پشت سر هم به اخبار رسانه هاي جهان توجّه نمود تا انحطاط، پستي، ظلم، غارت و حقّ كشي ها و هزاران هزار جنايت را درك كرد.

طبعاً در زمان بعد از ظهور هيچكدام از اينها وجود نخواهد داشت و بلكه تمام استعدادها در جهت صحيح تكامل مي يابند. مضافاً به اينكه تحت ارشادات امام عصر (ارواحنا فداه) پيشرفتهاي مادّي و معنوي بسيار زيادي كه قابل مقايسه با اين زمان نيست حاصل مي شود و چون بنا بر اختصار است از ذكر مثالها خودداري مي كنم.

براي اطّلاع بيشتر به كتبي از قبيل «مصلح غيبي» و «مصلح آخر الزّمان»، نوشته هاي استاد بزرگوارم حضرت آية اللّه سيّد حسن ابطحي - دام عزّه - «جهان بعد از ظهور»، نوشته حجّةالاسلام و المسلمين آقاي خادمي شيرازي، «عصر ظهور» نوشته آقاي علي كوراني مراجعه شود.

آية اللّه سيّد فخر الدّين امامي

معنويّت گرايي - عدالت و درستي - عملي شدن گسترده اسلام

مهمترين تفاوت اين است كه اوضاع جهان و جهانيان قبل از ظهور، چندان بسامان و پسنديده نيست. از نظر ايماني مردم ضعيف اند. به امور معنوي چندان توجّه ندارند. بيشتر سرگرم دنياي مادّي و مسائل آن هستند.

از نظر اقتصادي گرفتار تبعيض و فاصله فراوان طبقاتي هستند. فقر فراوان در يك سو و ثروت و رفاه انبوه در سوي ديگر.

از نظر حكومتي نيز بي عدالتي و ظلم چه از سوي حكومت هر كشور به مردم آن و چه از سوي دولتهاي قوي به ملّتهاي ضعيف.

امّا بعد از ظهور چنانكه در روايات آمده شرايط كاملاً دگرگون مي شود. معنويّت گرايي جاي مادّي گرايي را مي گيرد. تبعيض طبقاتي از ميان مي رود. عدالت و درستي حاكم مي گردد و از همه مهمتر، اسلام كه در قبل از ظهور درست اجرا و پياده نشده بود به صورت بسيار گسترده اي به مرحله عمل و اجرا درمي آيد.

آية اللّه اصولي

اموال به تمام معني طلا مي شود

اموال به تمام معني طلا مي شود و توسعه بسيار و بركات بيشمار زندگاني به تمام معني عادلانه و با سعادت.

حجّة الاسلام شيخ مرتضي قاسمي

كامل شدن عقول - امنيّت راهها - ريشه كني فقر - از بين رفتن طواغيت -

خارج شدن دفائن و ذخائر زمين - پديد آمدن اختراعات عجيب

جواب اين سؤال مفصلّاً در احاديث آمده است. اجمالاً بايد دانست كه اوضاع جهان و انسان قبل از ظهور و بعد از آن هيچ قابل مقايسه با يكديگر نيست. بعد از ظهور عقول مردم كامل مي شود. راهها امنيّت مي يابد. فقر ريشه كن مي شود. طواغيت از بين مي رود. كره زمين، دفائن و ذخائر خود را خارج مي گرداند. اختراعات عجيب پديد مي آيد و صدها چيز ديگر.

حجّة الاسلام شيخ عبّاس استاد آقايي

از زمان قبل از ظهور تا زمان بعد از ظهور از جهنّم تا بهشت فاصله است

اينكه گفته مي شود چه فرقي بين وضعيّت جهان و جهانيان اعمّ از نظر اقتصادي و معنوي و حكومتي با زمان بعد از ظهور آن حضرت دارد فكر نمي كنم احدي حتّي بتواند به قلم بياورد، زيرا به عقيده حقير از زمان قبل از ظهور تا زمان بعد از ظهور از جهنّم تا بهشت فاصله است.

شما تصوّر كنيد از روز اوّل خلقت تا به حال، انسانها كه مخلوق خداوند هستند هيچ كدام بدون هدف كاري نمي كنند، يعني براي انجام كارشان يك ابتدا و انتها و يك مقصد و مقصودي در نظر دارند. حالا خداوندي كه خالق همه هستي است آيا كاري بدون مقصد و هدف انجام مي دهد؟!

خداوند قبل از آنكه وجود فيزيكي حضرت آدم را روي زمين خلق نمايد، تمام موجودات مورد نياز بشر را فقط به خاطر او و فرزندانش آفريد و بعد وجود فيزيكي آدم را روي زمين قرار داد و در مرحله ثاني حتّي خداوند از همان اوّل خلقت، فردي را آفريد هم پدر و هم حجّت خدا و پيامبر و فرستاده خداوند بود كه فرزندان خويش را به طرف دين و آيين خداوندي سوق دهد.

بنابراين از همان خلقت اوّليّه، خداوند مقصد و مقصود و مبدأ و معاد را در نظر گرفته و الاّ خلقتش بيهوده مي بود. خداوندي كه تمام فعل و انفعالش بر مبناي حكمت است.

امّا از زمان آدم ابوالبشر كه قابيل، هابيل را كشت و هر چقدر فرزندان آدم در روي زمين بيشتر شدند، كشت و كشتار هم بيشتر شد و با فرستادن هزاران پيامبر و ائمّه هُدي (صلواة اللّه عليهم اجمعين) باز هم خواست خداوند انجام نپذيرفت ولي با ظهور مقدّس امام زمان (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) خواست خداوند انجام خواهد شد و نور مقدّس تمام انبياء و اوصياء و اولياء و بلكه تمام ائمّه اطهار(ع)در وجود اين بزرگوار ظهور مي كند.

آري! از نظر ملكوتي و معنوي بطور كل همه عالَم ان شاء اللّه به خواست پروردگار متعال، يكپارچه عاشق خدا مي شوند.

همچنين بركات زميني و سماوي بر دنيا سرازير مي گردد، آن هم تحت لواي حكومتي بر مبناي عدل و عدالت در سراسر گيتي. كه اينها را با عالم قبل از ظهور آن حضرت نمي توان قياس نمود.

حجّة الاسلام محمّد كاظم كاشاني

تغيير حركت مردم و حركت تدريجي آنها بسوي كمالات

بعد از ظهور، مسير حركت مردم از راهي كه مي رفتند بسوي خداي تعالي تغيير خواهد كرد ولي اين تغيير باعث نخواهد شد اوضاع جهان دفعتاً عوض گردد بلكه بتدريج وقتي مردم بسوي كمالات حركت نمودند، اوضاع جهان هم عوض مي شود. لذا در روايات آمده است كه حكومت آن حضرت بعد از هفت سال مستقرّ خواهد شد و بعد از هفت سال هنوز هم افراد معاند و كافر بصورت معدود در جهان وجود دارند، ولي هرچه از ظهور مي گذرد، جامعه رشد بيشتري پيدا مي كند و بيشتر در راه كمال حركت مي كند.

حلّ مشكلات اقتصادي و باز شدن درهاي رحمت الهي

تفاوت قبل از ظهور و بعد از ظهور در بُعد اقتصادي هم بسيار زياد است. چون همه مشكلات و سختي ها كه ما داريم، بواسطه دوري و بُعد روحي از امام زمان (ارواحنافداه) است كه اگر اين فاصله روحي برداشته شود، همه آن مشكلات نه تنها حلّ خواهد شد، بلكه خداي تعالي درهاي رحمتش را بر روي بندگانش باز خواهدكرد.

مهيّا شدن شرايط فردي و اجتماعي براي رسيدن به كمال

امّا از جهت معنوي تفاوت قبل از ظهور و بعد از ظهور بسيار بيشتر از جنبه هاي اقتصادي است. چون شرايط فردي و اجتماعي براي رسيدن به كمال آنقدر مهيّاست كه قابل قياس با قبل از ظهور نمي باشد. بطور مثال قبل از ظهور مثل كلاس درسي است كه استاد در كلاس نيست، دانش آموزان هم علاوه بر اذيّت همديگر، سر و صداي فوق العاده زيادي براه انداخته اند و محيط كلاس را براي درس خواندن بسيار نامناسب كرده اند، ولي بعد از ظهور، كلاس آرام شده، استاد به كلاس آمده و دانش آموزان موذي از كلاس اخراج شده اند و به تعبير ديگر محيط كاملاً براي درس خواندن آماده شده است. تفاوت اين دو بر هيچ خردمندي پوشيده نمي باشد.

ايجاد حكومتي الهي با كارگزاراني صالح و قوانيني حكيمانه

امّا از جنبه هاي حكومتي بايد عرض كنم كه امام عصر (ارواحنا فداه) مانند اجداد بزرگوارشان حكومت را براي حكومت كردن نمي خواهند بلكه حكومت را جهت آماده كردن محيط و جامعه براي رُشد و حركت بسوي كمال مي خواهند لذا اوّلين هدف آن حضرت بعد از ظهور ايجاد حكومتي الهي با كارگزاراني صالح و قوانيني حكيمانه است و اين هدف را آن حضرت يقيناً تحقّق خواهند فرمود در حالي كه قبل از ظهور اكثر قريب به اتّفاق حكومتها نه قوانيني حكيمانه دارند و نه كارگزاراني صالح بلكه مروّج جور و ظلم و تباهي هستند.

حجّة الاسلام عليرضا فلاحت منش

كامل شدن شرايط براي رشد و تكامل آزادانه و آگاهانه انسانها

خداي متعال در قرآن كريم مي فرمايد: «در تورات و زبور نوشته ايم كه صالحان، وارث زمين خواهند بود: «و لقد كتبنا في الزّبور من بعد الذّكر انّ الارض يرثها عبادي الصّالحون.» و در آيه ديگري نظير اين مضمون از حضرت موسي(ع) نقل شده است و بي شكّ اين وعده تحقّق خواهد يافت.

و در جاي ديگر بعد از اشاره به داستان فرعون كه مردم را به استضعاف كشانده بود مي فرمايد: «و نريد ان نمنّ علي الّذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمّة و نجعلهم الوارثين.»

اين آيه هر چند در مورد بني اسرائيل و بقدرت رسيدن آنان بعد از رهائي از چنگال فرعونيان است ولي تعبير «و نريد ...» اشاره به يك اراده مستمرّ الهي دارد و از اين روي در بسياري از روايات بر ظهور حضرت مهدي (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) تطبيق شده است.

و اين مطلب مهمّ ناگفته نماند كه هدف اصلي از بعثت انبياء، كامل كردن شرايط براي رشد و تكامل آزادانه و آگاهانه انسانها بوده و به همين جهت به رشدعقلاني و تربيت روحي و معنوي افراد پرداختند و در نهايت انبياء در صدد جامعه ايده آل بر اساس خدا پرستي و ارزشهاي الهي و گسترش عدل و داد در سراسر زمين بوده اند و هر كدام در حدّ امكان، قدمي در اين راه برداشته اند و بعضي از ايشان توانسته اند در محدوده جغرافيايي و زماني خاصّ، حكومت الهي را برقرار سازند ولي براي هيچ كدام از ايشان شرايط تشكيل حكومت جهاني فراهم نشده است. البتّه فراهم نشدن چنين شرايطي به معناي نارسائي تعاليم و برنامه هاي انبياء يا نقص مديريّت و رهبري ايشان نيست زيرا چنان كه گفته شد هدف الهي فراهم شدن زمينه و شرايط براي سير و حركت اختياري انسانهاست.

خلاصه خداوند وعده تحقّق حكومت الهي را در پهنه زمين داده و رهبري اين حكومت را امام معصوم عهده دار است.

استاد محمّد حسين عابدي

عبور انسان از علوم ظاهريّه به علوم باطنيّه

قبل از ظهور، انسانها از هر جهت (سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و...) از حيث هدف، داراي تشطّط و تفرقه اند. ولي بعد از ظهور حضرت مهدي (ع)، در تمام جهات، وحدت و مركزيّت بوجود مي آيد و انسان از علوم ظاهريّه به علوم باطنيّه (كه همان ماوراء طبيعه است) عبور خواهد كرد كه اين غايت تكامل انسان است.

استاد عليرضا جاويدي

وصال براي عاشقان - سلامتي براي مريضان - سود و منفعت براي مادّيّين

آيا شما تا به حال با يك وليّ خدا مدّت كوتاهي زندگي كرده ايد و يا ساعاتي را در محضرش بوده ايد و يا اينكه با كسي كه خيلي دوستش داريد و به او عشق مي ورزيد بوده ايد؟! چه حالتي داريد؟!

حتماً جواب مي دهيد اين مجالست چقدر خوب و عالي و زيبا بود. همينطور هم زمان ظهور حضرتش حال مردم همينطور مي باشد.

البتّه زمان ظهور براي محبّين و عاشقان و سالكين كويش، لحظه وصال است و براي افراد مريض، صحّت و سلامتي است و براي مادّيّين پُر از سود و منفعت.

پس بنابراين زمان غيبت نسبت به زمان ظهور مثل تاريكي است نسبت به روشنايي و نور. به اُميد آن روز.

حجّة الاسلام سيّد محمّد مهدي آل مجتبي (ميهن خواه)

«وعد اللّه الّذين آمنوا منكم و عملوا الصّالحات ليستخلفنّهم في الارض كما استخلف الّذين من قبلهم و ليمكّننّ لهم دينهم الّذي ارتضي لهم و ليبدّلنّهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني و لايشركون بي شيئا و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون.»

( - سوره نور آيه 55، يعني: «و خدا به كساني كه از شما بندگان (به خدا و حضرت حجّت عصر عليه السّلام) ايمان آورد و نيكوكار گردد وعده فرمود كه در زمين خلافت دهد چنانچه كه اُمَم صالح پيغمبران سلف، جانشين پيشينيان خود شدند و علاوه بر خلافت، دين پسنديده آنان را بر همه اديان، تمكين و تسلّط عطا كند و به همه مؤمنان پس از خوف از دشمنان، ايمني كامل دهد كه مرا به يگانگي بي هيچ شائبه شرك و ريا پرستش كنند و بعد از آن هر كس كه كافر شود به حقيقت همان فاسقان تبهكارند.» )

كساني از نعمتهاي بعد از ظهور لذّت كامل خواهند برد كه ...

بنابر آنچه كه از آيه شريفه فوق مستفاد مي گردد اوّلاً: الطاف كامل بعد از ظهور متعلّق است به مؤمنين عاملي كه قبل از ظهور در رابطه با شكستن حصار غيبت، وجود خود را هِبه نموده اند (وعد اللّه الّذين ....) و در يك جمله كساني از نعمتهاي بعد از ظهور لذّت كامل خواهند برد كه به درجه ايمان و عمل نائل آمده باشند.

همه جهان و ما فيه اعمّ از جاندار و بيجان در خدمت مؤمنين عامل قرار مي گيرد

دوّماً: بر خلاف الآن و وضعيّت مؤمنين در حال حاضر، در آن روزگار همه جهان و مافيه اعمّ از جاندار و بيجان، در خدمت مؤمنين عامل قرار مي گيرد و مؤمنين عنوان بزرگتري و برتري و سروري بر دنيا را مي يابند.

جميع امكانات معنوي و مادّي در دسترس مؤمنين قرار مي گيرد

سوّماً: جميع امكانات معنوي كه بتوان حتّي نيازهاي اوّليه و ثانويّه مادّي را نيز بواسطه آنها برطرف كرد در دسترس مؤمنين قرار مي گيرد.

جميع ترسها و خوفها در بعُد معنوي و بُعد مادّي تمام مي شود

چهارماً: جميع ترسها و خوفها تمام مي شود بدين معنا كه:

در بُعد معنوي: به علّت از بين رفتن جوّ ظلماني و شيطاني، ترسي از جهنّم و عذاب قبر و ... وجود نخواهد نداشت و يا ترسي از همجواري با اهل گناه وجود نخواهد داشت (زيرا اهل گناهي يافت نمي شود) و يا ترسي ....

در بُعد مادّي: اگر كسي از داشتن قرض مي ترسد در آن روزگار چون قرضي و وامي وجود ندارد و كثرت اندوخته وجود دارد لذا خائفي از نداشتن مال وجود ندارد.

اگر كسي از عفّت و حيا خود خوف دارد به علّت آنكه جوّ امن و حيا، سايه گستر گشته است لهذا ديگر هر زني بدون داشتن هيچ گونه ترسي مي تواند در همه جا رفت و آمد كند ...

نهايتاً ترس از فقر، ترس از ناامني، ترس از خشكسالي، ترس از زلزله، ترس از .... و يا حتّي ترس از حيوانات درنده و يا گزنده به هيچ نحو وجود نخواهد داشت. و كلام آخر اينكه هيچ مشكلي نخواهد بود كه ذهن مؤمن از آن خائف باشد.

پيشرفت فوق العاده در تمام ابعاد بخاطر در رأس بودن امام معصوم (ع)

علّت اين خيرات برمي گردد به اينكه وجود معصوم (ع) در رأس قدرت تصميم گيري وجود دارد به عبارت ديگر در رأس هر كاري اگر اهل بيت (ع) نباشند هيچ ارزشي ندارد. همين علمي كه به اصطلاح دانشمندان به پايش صدمه خورده اند و به اصطلاح زحمت كشيده اند و باز به اصطلاح پيشرفت كرده اند، چون بر اساس تحقّق هدف مادّي است لذا با اهل بيت (ع) هيچگونه سنخيّتي ندارد و چون تقارني بين اين علم و اهل بيت عصمت و طهارت(ع) وجود ندارد و اهل بيت (ع) در رأس آن نيستند يك علم بي بركت است و نهايتاً خواهي نخواهي به بُن بست كشيده خواهد شد و استفاده كنندگان آن هر چه بيشتر خود را وقف استفاده از آن كنند بيشتر دچار افسردگي روحي و رواني خواهند شد و بيشتر لذّت زندگي در دنيا را از دست خواهندداد.

اگر يك دهم اين زحمات در زمان رياست اهلبيت (ع) كشيده شود بازدهيش صد و يا حتي شايد هزارها برابر خود بود به اين معنا كه اگر اين جماعت مادّي محور در عرض 100سال به اينجا رسيدند ما در عرض ده سال و يا حتّي كمتر از سال به صد و يا حتّي هزارها برابرمي رسيم.

نهايتاً كاري كه معصوم (ع) در رأس آن نباشد از قوّه و انديشه گرفته تا فعل و عمل، بي بركت است. ارزش و بركت كاري كه تحت لواي اهلبيت (ع) باشد بگونه اي بالاست كه مي توان به تحقيق درصدش را فاصله خدا تا غير خدا تلقّي نمود.