کد مطلب:292091 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1250

بخش چهارم چگونه مي توان ديگران را نسبت به امام زمان...

آية اللّه صافي گلپايگاني

ارجاع ديگران به مطالعه

مي توانيد ديگران را به مطالعه كُتُبي كه در حالات آن بزرگوار نوشته شده ارجاع دهيد. واللّه العالم.

آية اللّه خزعلي

جواب سؤال سوّم روشنگر جواب اين سؤال است

جواب سؤال سوّم روشنگر جواب اين سؤال است. (يعني با شرح اوضاع بعد از ظهور و بيان خوبي ها و نعمتهاي زمان دولت حقّه امام زمان (ع))

آية اللّه نوري همداني

با معرّفي خصوصيّات و ويژگيهاي آن حضرت و ...

با معرّفي خصوصيّات و ويژگيهاي آن حضرت و اينكه در چه شرايطي ممكن است آن حضرت ظهور نمايد مي توان ديگران را نسبت به آن سطح جهاني آگاه نمود.

آية اللّه سيّد محمّد شيرازي

به طور متعارف

به طور متعارف.

آية اللّه سيّد صادق روحاني

وقت ظهور آن حضرت بر هيچكس - جز خداوند - معلوم نيست

وقت ظهور آن حضرت بر هيچكس - جز خداوند - معلوم نيست و ما موظّف هستيم كسي كه وقت ظهور را تعيين كند تكذيب نماييم. در اين باره روايات زيادي وارده شده است و در روايات از عجله كردن و شتاب نمودن در امر ظهور امام به شدت مذمّت شده است زيرا عجله كردن در اين امر سبب مي شود انسان صبر و تحمّل خود را از دست بدهد از افراد گمراه و فرصت طلب كه ادّعاي ظهور مي نمايند بدون دليل و برهان پيروي نمايد.

آية اللّه علوي گرگاني

توجّه دادن به روايات و اعمال منتظر واقعي

بوسيله توجّه دادن به روايات و اعمال منتظر واقعي مي توان در اين خصوص رسالت واقعي را انجام داد.

آية اللّه گرامي

تكثير كتاب و نوار و چاپ مقاله - بيان حكايات متشرّفين و نقل معجزات و ...

به نظر من تا مي توانيم بايد سفارش كنيم. كتاب تكثير كنيم. مقاله چاپ كنيم. نوار تكثير كنيم. معجزاتي را كه مردم بواسطه آقا امام زمان (ع) در مسجد جمكران و جاهاي ديگر ديده اند و بسيار هم هستند نقل كنيم. مردم را سوق بدهيم به مراكزي كه منتسب به آقا امام زمان (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) است. توضيح شرح حال آن حضرت، بيان تاريخ و حكايت كساني كه به حضور ايشان مشرّف شده اند. ترسيم مكاشفات يا خوابهاي صادقه در اين مورد كه زياد هم هستند براي ديگران و حتي رؤيت امام زمان (ع) با چشم ظاهر و بيروني كه تحت شرايطي ممكن است.

در بعضي متون، مردم سفارش شده اند به خواندن دعاهايي كه ايمانشان حفظ بشود مثل: «اللهم عرّفني نفسك فانّك ان لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللّهم عرّفني رسولك فانّك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجّتك. اللّهم عرّفني حجّتك فانّك ان لم تعرفني حجّتك ضللتُ عن ديني» يا دعايي كه در آخر نمازها سفارش شده است: «رضيتُ باللّه ربّاً... الي آخر.» اينها موجب تقويت ايمان مي شود.

صحبت كردن از حضرت توسّط منبري ها - همه اش نشود روزنامه و سياست

اهل سخن ومنبري ها بايد در اين رابطه سخن بگويند. متأسّفانه در زمان ما بسياري از منابر فقط در آن ها از سياست و روزنامه ها صحبت مي شود كه خيلي به ضرر دين هست. بايد صاحبان مجالس كه حرف آنها نفوذ دارد با شخص منبري صحبت كنند و از او بخواهند كه فقط راجع به حضرت زهرا (س) يا امام زمان (ع) صحبت كند، يعني به سخنران خطّ بدهند كه او بداند چه بگويد. همه اش نشود روزنامه و سياست كه چه بسا اين مسائل تمام مي شود و مردم هم به آن نتيجه اي كه مي خواهند نمي رسند آن وقت از آن طرف اعتقاداتشان را هم از دست مي دهند. بايد تا مي توانيم بايد مسائل مربوط به آقإ؛س س ظظ امام زمان (ع) را زنده نگهداريم تا براي مردم تكراربشود.

گوشزد كردن احاديث منسوب به آقا به دوستان و آشنايان

سفارش من اين است كه هر جور كه مي توانيد به دوستانتان، آشنايانتان احاديث منسوب به امام زمان (ع) را گوشزد كنيد كه اين خودش كم كم در جامعه موج برمي دارد و باعث تكثير اين احاديث و ذكر نام آن حضرت مي شود.

خواندن ادعيّه اي كه در زمان غيبت سفارش شده است

ادعيّه اي كه در زمان غيبت سفارش شده است را بخوانيد. به دعاي ندبه و به زيارت جامعه كبيره بعنوان توسّل به آقا امام زمان (ع) بپردازيد. لااقل در هفته يكبار زيارت جامعه يا دعاي ندبه خوانده شود.

رفتن به مسجد جمكران - خواندن نماز آقا حتّي در خانه

مردم را به رفت و آمد به مسجد جمكران سفارش كنيد. آنهايي كه امكانات دارند به مسجد مقدّس جمكران و مكان هايي كه منتسب به امام زمان (ع) است رفت و آمد كنند و نماز منسوب به آن حضرت را ولو در خانه خودشان بخوانند.

زنده نگه داشتن نام امام زمان (ع) و سفارش انتظار فرج

نام امام زمان (ع) را زنده نگهداريد و دائماً هم كه به هم مي رسيد انتظار فرج را سفارش كنيد همانطور كه در سوره مباركه والعصر آمده است تواصي به حقّ يعني اصل مكتب كنيم و تواصي به صبر و انتظار كنيم.

دفتر تبليغات اسلامي

ذكر احاديث و آيات - شرح متشرّفين - بيان فوايد وجود امام

از راههاي گوناگون مي توان مردم را نسبت به امام زمان (عجّل اللّه فرجه) آگاه كرد مانند ذكر احاديث و آياتي كه درباره حضرت وجود دارد و شرح ماجراي كساني كه حضرت را ديده اند و بيان فوايد وجود امام در عصر غيبت.

بگونه اي رفتار كنيم كه كه عملاً نشان بدهيم منتظر ظهور آقا هستيم

بهترين راه همان است كه روايات به آن اشاره دارد: «كونوا دعاة النّاس بغير السنتكم» بگونه اي رفتار كنيم كه عملاً نشان بدهيم منتظر ظهور آقا هستيم. وقتي ديگران اعمال و رفتار درست ما را ديدند متوجّه مي شوند كه ما با اعتقاد به وجود امام زمان (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) خود را چنين مسئول مي دانيم در نتيجه آنان نيز آگاهانه با ما همراه خواهندشد.

آية اللّه سيّد حسن ابطحي خراساني

گسترش ياد و نام حضرت در بين مردم

با گسترش ياد و نام حضرت در بين مردم و با صحبت كردن و سخنراني نمودن راجع به آن حضرت و نقل تشرّفات كساني كه خدمت آن حضرت رسيده اند و با نوشتن كتاب در موردايشان و ....

بوجود آوردن آمادگي كامل تمام مردم جهان

وجود مصلح جهاني، از اعتقادات چهار دين بزرگ جهان (اسلام، مسيحيّت، يهوديّت و زردشتيّت) است كه حدوداً سه ميليارد از جمعيّت كره زمين را امروز تشكيل مي دهند مي باشند و لذا بايد آمادگي كاملي در مردم براي استقبال از اين حادثه بزرگ تاريخ بوجود آورد و از آن غفلت ننمود، اگر چه خوشبختانه دنيا امروز بيشتر از گذشته به اين حقيقت توجّه كرده و خود را براي پذيرفتن حكومت عدل الهي آماده ساخته ولي در مقابل در همين زمان جمعي كه به باطل وجود مصلح جهاني را معارض منافع خود مي دانند مشغول تبليغات ضدّ او شده و حتّي صراحتاً مي گويند: «بايد كاري كرد كه مانع از آمدن او، بشود.»

توضيحي كوتاه بر فيلم پيشگويي هاي «نوستر آداموس»

از باب نمونه در فيلمي كه اخيراً به نام پيشگويي هاي «نوستر آداموس» كه به زبانهاي مختلف دوبله شده، وقتي «آداموس» از آمدن يك فرد از نسل پيامبران از جزيرة العرب خبر مي دهد و مي گويد: «او بر دنيا مسلّط مي شود». سخنگوي آن فيلم، مصلح جهاني را ضدّ مسيح و بر هم زننده عالم و خراب كننده جهان معرّفي مي نمايد و به صراحت مي گويد: بايد كاري كرد كه اين مسأله پيش نيايد و او نتواند ممالك بزرگ مثل آمريكا و فرانسه را از بين ببرد و مسيحيّت را نابود كند!!

ولي طرفداران اديان بزرگ جهان مي دانند كه مجري حكومت عدل الهي، ضدّ مسيح نبوده و بلكه او حضرت مسيح را روح اللّه و كلمة اللّه مي داند و حضرت عيسي با او همراهي مي كند و از آسمان به زمين مي آيد و به او كمك مي نمايد و مصلح جهاني براي برقراري عدالت و رفع ظلم مي آيد و محال است كه خودش برهم زننده عالم و خراب كننده جهان باشد.

حجّة الاسلام فرحزاد

نوشتن كتاب و جزوه و مقاله - تبليغ از طريق رسانه هاي گروهي - سخنراني

الف - نوشتن كتاب و جزوه و مقاله براي سطوح مختلف جامعه در ابعاد گوناگون و در سطح روزنامه ها و هفته نامه ها و ماهنامه ها.

ب - تبليغ از طريق رسانه هاي گروهي صدا و سيما در شبكه هاي سرتاسر و جهاني و ماهواره.

ت - تبليغ و سخنراني و تبيين و معرّفي شخصيّت مهمّ و جهاني حضرت در هر فرصت مناسب براي سطوح مختلف جامعه خصوصاً نسل جوان.

حجّة الاسلام عليرضا نعمتي

با تشكيل كنفرانسها، نوشتن مقالات، انتشار نشريّات،

تشكيل ميزگردها، ساختن فيلم و سريال و ....

با تشكيل كنفرانسها، نوشتن مقالات، انتشار نشريّات، ساختن فيلم و سريال و ميزگردها و خلاصه مطرح نمودن همه جانبه، مردم را بايد با ظهور آن حضرت آشناكرد. اكنون كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد حضور گسترده مردم در مسائل مذهبي و سياسي بوده ايم و حضور آنان بخاطر توجّه به معنويّات و زنده نگهداشتن اسلام بوده است و اين كار براي خشنودي امام زمان (ع) انجام داده اند پس حضور آنان در صحنه هاي مختلف جنگ، انتخابات و انقلاب و غيره خصوصاً بخاطر اطاعت از فرمان وليّ فقيهي كه او را نايب امام زمان (ع) خود مي دانند تمريني بوده است تا بدانند مي توانند خود امام زمان (ع) را بخواهند و به دنبال آن حضرت باشند.

مطلب فوق خود موضوعي است كه بر اساس آن مي توان فيلم ساخت، سريال نمايش داد، كنفرانس ترتيب داد، كتاب و مقاله نوشت و فعّاليّتهاي گسترده تبليغاتي در سطح جهان ارائه داد و در اين راستا هنرمندان، انديشمندان و كساني كه مي توانند مردم را با روشهاي مختلف فيلم، عكس، كتاب، روزنامه، مجله، سريال و... با امام زمان (ع) آشنا كنند نقش فعّالي خواهندداشت تا فكر و توجّه مردم به سمت ظهور آن حضرت جهت گيرد.

حجّة الاسلام سيّد علي رضوي

آگاه كردن مردم و بالا بردن معرفت آنها نسبت به اهل بيت (ع)

از آنجا كه بشريّت تشنه حقّ و كمال مي باشد و به پوچي دنيا و مظاهر آن و دنياطلبي ها پي برده است مي توان آنان را از چشمه سار ولايت اهل البيت و معرّفي آخرين ايشان آگاه كرد و با شناساندن ابعاد عظيم وجودي آن حضرت از نور و علم و قدرت و احاطه و حضور و اراده و احسان و اُنس و ... آنان را به صراط المستقيم ولايت رهنمون بود.

حجّة الاسلام احمد قاضي زاهدي

نوشتن كتاب - اهداء كتاب - انعقاد جلسات ديني مخصوص امام زمان(ع)

بايد وجود مبارك حضرتش را به ديگران شناساند و ارزش وجود با بركتش را فهماند و حلاوت و شيريني حكومت آن بزرگوار و تفاوت حكومت الهي او را با ساير حكومتها بيان كرد تا ديگران را نسبت به وجود اقدسش آگاه شوند و اين كار از طريق و راههاي زيادي صورت مي گيرد:

1 - نوشتن كتابها در سطوح مختلف و شناساندن آن حضرت.

2 - اهداء كتابهايي كه براي ديگران مثمر ثمرات است و عامل بيداري آنهاشود.

3 - انعقاد جلسات ديني مخصوص امام زمان (ع) از قبيل جلسات شبهاي جمعه و روزهاي جمعه و دعاي ندبه و توسّل و فرج و چراغاني نيمه شعبان كه ولادت آن حضرت اتّفاق افتاده و جلسات بحث و گفتگو در زمينه حكومت و ظهور آن امام والا مقام كه خداوند ما را بيش از بيش به وظايف آشنا گرداند.

آية اللّه سيّد محمّد مهدي مرتضوي لنگرودي

معرّفي حضرت بعنوان يك مصلح كلّ براي دفع نابساماني هاي جهان

جواب سؤال چهارم در حقيقت همان جواب اوّل است كه داده شد ولي با اين تقرير و بيان و آن اينكه عصر كنوني كه تمامي ملل غرق در شهوات و هوي و هوس و ظلم و ستم و تباهي است بايد به ديگران چنين گفت: براي دفع اين نابسامانيها نياز به مصلح كلّ است و اين مصلح كلّ محال است عادتاً منتخب از همه ملل باشد چون مصلح كلّ يك فرد بيش نيست او يا بايد عرب باشد يا فارس باشد يا تُرك باشد يا آمريكائي باشد يا انگليسي باشد يا ژاپني باشد يا از فلان ملّت و فلان ملّت باشد. اگر عرب باشد توافق همه ملل جهان بر اينكه او مصلح كلّ باشد عادتاً محال به نظر مي رسد چون ساير ملل عليحّده و جداگانه مي گويند چرا از ما نباشد و اگر آن مصلح از فارس باشد عرب و ساير ملل صدايشان بلند مي شود چرا از مانباشد.

از اين نظر بايد آن مصلح كلّ، منتخب از جانب خداي جهانيان و آفريدگار ملل باشد. منتخب خدا يا بايد پيغمبر باشد يا وصيّ و جانشين پيغمبر و چون در جايش ثابت شده كه بعد از محمّد بن عبداللّه (ص)، پيغمبري نخواهد آمد پس بايد مصلح كلّ، امام و جانشين پيغمبر باشد و آن نيست جز وجود مبارك امام زمان (ع).

آية اللّه خاتم يزدي

آگاهي از مباني اعتقادي اسلام - مراجعه به كتابهايي در مورد آن حضرت

در مرحله اوّل، خودِ «آگاه كننده» بايد از مباني اعتقادي اسلام آگاهي و شناخت لازم را داشته باشد. خوشبختانه درباره آن حضرت و ظهور او كتابهاي فراواني نوشته شده كه به عربي: «عصر الظهور» «موسوعة الامام المهدي» و به فارسي: «دادگسترجهان» و «نويد امن و امان» را مي توان نام برد.

آية اللّه شاه آبادي

بالفطرة الدّالة علي ...

«بالفطرة الدّالة علي وجود كشف التّامّ المعصوم.» (به سبب فطرت پاك بشري كه رهنمود بر وجود ظهور تامّ وجود مقدّس معصوم(ع)است.)

آية اللّه يثربي

رجوع به مبحث امامت در علم كلام - مطالعه كُتُبي درباره آن حضرت

اگر مراد از جمله اوّل امام شناسي بطور كلّي و بويژه شناخت شخصي حضرت بقيّةاللّه الاعظم (ارواحنا له الفداه) باشد كه ظاهراً همين مراد است بايد به مبحث امامت در علم كلام مرجوع نمود.

آنقدر روايات در معرّفي ائمّه اهل بيت (ع) وارد شده است كه به تواتر مي رسد. بهترين راه براي اعتقاد به آن حضرت و ظهور موفور السّرورشان مطالعه كُتُبي است كه درباره آن حضرت نوشته شده است.

حجّة الاسلام سيّد جعفر رفيعي

مقاله نويسي، نشر كُتُب، تشكيل مجالس متنوّع با برنامه هاي جذّاب،

ساخت فيلم در موضوعات مختلف پيرامون آن حضرت، برگزاري اجلاس

براي آگاهي دادن ديگران نسبت به امام زمان (ع) راههاي متعددّي وجود دارد مثلاً مقاله نويسي، نشر كُتُب در معرفت آن حضرت و تشكيل مجالس متنوّع با برنامه هاي جذّاب، ساخت فيلم در موضوعات مختلف پيرامون آن حضرت. از اين طُرُق مي توان در جهت آگاهي دادن مردم نسبت به آن حضرت استفاده نمود.

و بايد اجلاسي برگزار شود و از صاحب نظران دعوت به عمل آيد تا با توجّه به امكانات موجود و چگونگي استفاده از آنها و با ريختن طرح و برنامه هاي متعدّد، راههاي «آگاهي دادن مردم» بررّسي شود و طرح و برنامه جامعي اتّخاذ گردد و در تمام مجامع به اجرا گذاشته شود.

كمك گرفتن از روحانيّون و طلّاب حوزه هاي علميّه

و از همه مهمتر مي توان از روحانيّون و طلّاب حوزه هاي علميّه كه هر يك خود مي توانند جامعه اي را رهبري كنند استفاده نمود و آنان را در جهت آماده سازي اقشار مردم قرار داد و چگونگي تبليغ و ترويج مكتب انتظار و ظهور را به آنان آموخت. گرچه امر تبليغ از آن حضرت وظيفه تمام دوستداران مكتب اهل بيت (ع) است ولي توقّع تبليغ و كوشش از اين قشر بيشتر مي باشد چنانكه حضرت بقيّة اللّه (ارواحنا فداه) در تشرّفي به جناب مشهدي حسن عمامي يزدي فرمودند. (كه ما عين تشرّف را از كتاب ملاقات با امام عصر (ع) نقل مي كنيم:)

گله مندي امام زمان (ع) از علماء و روحانيّون

«در جنوب شرقي مشهد مقدّس، كوهي است به نام كوه خلج كه از قديم الايّام دوستان حضرت و عشّاق آن امام همام بدان جا مي رفتند و مشغول توسّل به آن جناب و دعا براي حضرتش مي شدند. از جمله مرحوم مغفور مشهدي حسن يزدي كه از صلحاء منتظرين وجود مقدّس حضرت بقيّة اللّه (ارواحنا فداه) بوده بدان كوه مي رفت و مشغول توسّل به آن جناب مي شده و اكثر متديّنين مشهد، مرحوم مشهدي حسن يزدي را بخاطر دارند كه چگونه در انتظار و فراق امام زمانش مي سوخت. اين تشرّف را مشهدي حسن نقل نموده و چون بسيار حائز اهميّت است آن را نقل مي كنيم انشاءاللّه مردم و بالأخصّ جامعه روحانيّت بيشتر به يادِ امامشان باشند:

تقريباً در سنه 1350 شمسي يك روز صبح زود به كوه رفتم و در آنجا مشغول زيارت خواندن و توسّل به امام زمان (ع) شدم. حال خوبي داشتم و دائماً با حضرتش مناجات مي كردم و مي گفتم: «اي كاش ظهور مي كرديد و من ظهور شما را درك مي كردم.»

آن روز، روز تعطيلي بود. پس از توسّل، از كوه خلج به منزل رفتم و قدري استراحت كردم. در عالم رؤيا (يا خواب و بيداري) ديدم در همان مكان روي كوه خلج هستم و آقايم و مولايم صاحب الزّمان (ع) هم هستند. آقا در حالي كه دستهايشان را بر پشت گذاشته بودند به طرف شهر مشهد نگاه مي كردند.

گفتم: «آقا! تشريف بياوريد داخل شهر.» (منظورم ظهور آن حضرت بود)

فرمودند: «من در اين شهر غريبم.»

گفتم: «آقا اگر كاري داريد بفرمائيد تا برايتان انجام دهم.»

فرمودند: «ما كارگران زيادي داريم ولي آنها حقّ ما را مي خورند و اكثراً يك قدم براي من بر نمي دارند و بياد من نيستند.»

در اين هنگام از خواب بيدارم شدم و در فراغ آن حضرت و براي غربت آن حضرت بسيار اشك ريختم.»

( - ملاقات با امام عصر 7 ص 102 )

آية اللّه سيّد مرتضي موسوي اصفهاني

مژده دادن به مردم دنيا به آمدن مصلح واقعي

نظر به اينكه دنيا روز به روز به ظلم و ستم و نسل كُشي و خونريزي و بي عدالتي پيش مي رود و هر گروه و ملّتي منتظر اصلاح جامعه هستند مي توان آنان را به آمدن مصلح واقعي كه آن از نظر ما شيعه، امام زمان (ع) خواهد بود مژده داد و آگاه كرد كه شخصي مقتدر خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهدنمود. «و نريد ان نمنّ علي الّذين استضعوا في الارض ان نجعلهم ائمّه و نجعلهم الوارثين.»

اين بشارت قرآن است به مردم روي زمين كه روزي جهان را از لوث فتنه گران و خونريزها پاك خواهيم نمود.

آية اللّه محمّد جعفر خوشنويس

مطرح ساختن مطالب مربوط به حضرت - رفع ابهام ها و حلّ اشكالها

استفاده از ابرازهاي درست و صحيح اطّلاع رساني عمومي

با مطرح ساختن مطالب مربوط به حضرت مهدي (عجّل اللّه فرجه)، بطور منظّم و شفّاف و بدور از اجتهادات شخصي بي دليل يا پيرايه هاي مَن در آوردي، در سطح عموم، و با رفع ابهام ها و حلّ اشكالها بطور منطقي و مستدل، با استفاده از متون معتبر و كارشناسان متعهّد و مؤمن و با استفاده از تمام ابرازهاي درست و صحيح اطّلاع رساني عمومي، مي توان ديگران را نسبت به امام زمان (ع) آگاه كرد.

آية اللّه سيّد محمّد حسيني قزويني

آگاه كردن مردم نسبت به حكومت عدالت گستر حضرت

بايد روايات و احاديثي كه درباره حكومت حضرت و عدالت سياسي و اقتصادي و فرهنگي حضرت وارد شده است را براي مردم بازگو كرد و مردم را نسبت به حكومت عدالت گستر حضرت آگاه نمود.

حجّة الاسلام محمّد حسن گنجي فرد

مقيّد كردن خود و ديگران به پاك كردن خود از صفات رذيله و گناه

نقل تشرّفات و ذكر مهرباني و الطاف و محبّت امام عصر (ع)

اگر علّت غفلت مردم از امام زمان (ع) بررسي و ريشه يابي گردد، مي توان راه آگاه كردن آنها را نسبت به امام عصر (ارواحنا فداه) حدس زد چون وقتي آن عامل بازدارنده رفع شود، دليلي ندارد نقصي كه بخاطر آن بوجود آمده، باقي بماند.

انسان فطرتاً خواهان پاكي و قدرت و عدل و صداقت و صفات حسنه است و ذاتاً از دغَل و جهل و ظلم و رذايل و نقص، متنفّر است. مطابق بسياري از روايات هر چه خير و خوبي و عدل و انسانيّت وجود دارد مظهرش وجود مقدّس معصومين(ع)است كه در بهترين زيارت ائمّه اطهار (ع) به آنها عرضه مي داريم: «اگر هر گونه خيري ذكر شود، شما اوّل و آخر و اصل و فرع و معدن و ابتدا و انتهايش هستيد.» حتّي بنا به فرمايش ( - زيارت جامعه كبيره: ان ذكر الخير كنتم اوّله و اصله و فرعه و معدنه و مأويه و منتهاه ... (مفاتيح الجنان) )

معصومين از جمله حضرت امام باقر (ع) ذكر هر خوبي و پاكي و علم و ... كه در قرآن شده، اوّلين مصداق و منظورش وجود اين عزيزان است.

( - تفسير العياشي ج 1 ص 13 )

حال بايد ديد با وجود اينكه انسانها فطرتاً خواهان و طالب چيزهايي هستند كه كاملش در وجود مقدّس حضرت بقيّه اللّه الاعظم است كه امروز باقيمانده از معصومين هستند، چطور شده كه آنها آن آگاهي كه منظور اين سؤال است يعني آن آگاهي كه باعث توجّه كامل به ساحت مقدّس امام زمان (ع) و در نهايت منتهي به ظهور شود را ندارند و به تعبير ديگر چرا نياز فطريشان اين مصداق را پيدا نكرده است؟!

حال كه سؤال اين گونه مطرح شد بايد گفت: خداي تعالي همه خيرات و خوبيها را در وجودمعصومين (ع) نهاد و عطش به آنها را نيز در روح همه انسانها قرار داد تا در دنيا هر كس كه بتواند از موانعِ نفس و شيطان عبور كرده و در اين مادّه امتحاني اش قبول شود نجات يافته باشد و هركس معبودش يعني عطش به خوبيها را دربرآوردن هواي نفساني تشخيص دهد خسران نصيبش گردد. چون او همانند فرد تشنه اي است كه در بيابان دنيا، ( - سوره جاثيه آيه 23 )

سراب لهو و لعب را بجاي آب حيات پنداشته است.

( - سوره مباركه نور آيه 39 )

خداي تعالي راه توجّه كامل به ساحت مقدّس امام كه مصدر و منبع همه خيرات است و مورد نياز روحمان است را تزكيه نفوس مي داند و در قرآن براي اينكه در اين دنيا نجات يافته باشيم و اهل خسران نباشيم، براي توصيه مؤكّد به آن يازده قسم يادمي كند.

( - و الشّمس و ضحيها و القمر اذا تليها و النّهار اذا جلَّيها و اللّيل اذا يغشيها و السّماء و ما بنيها و الارض و ما طحيها و نفس و ما سوّيها فالهمها فجورها و تقويها قد افلح من زكّيها و قد خاب من دسّيها )

پس در نتيجه گيري مي توان چنين گفت كه مهمترين عامل غفلت مردم از امام زمان (ع)، معاصي و وجود رذايل است و مؤثّرترين راه توجّه دادن همگان به امام زمان (ع) دوري از گناه و پاكي از رذايل و فاصله گرفتن از جهالت و نقص است كه خداي تعالي در قرآن آن را تزكيه نفس ناميده است. اگر مانع بازدارنده از درك معرفت به امام در انسان از بين برود طبعاً اين نيازِفطري، مصداق كاملش را پيدا مي كند و آن وقت است كه انسان احساس نياز واقعي به امام عصر (ارواحنا فداه) كه سالهاست مردم ايشان را از ياد برده اندمي كند.

در اين ميان هرچند نقل تشرّفات و ذكر مهرباني و الطاف و محبّت امام عصر(ع) به بندگان خدا بخصوص شيعيان در توجّه آنها به ساحت مقدّس امام مؤثّر است ولي راه مداوم و ماندگار توجّه عموم به امام زمان (ع)، مقيّد كردن آنها به پاك كردن خود از صفات رذيله و گناه است.

آية اللّه عادل علوي

كردار خوب - علم - اخلاق - روايت و درايت - فكر صحيح و عمل صالح

با گفتار و رفتار و كردار خوب.

با علم و دانش.

با اخلاق و حُسن سيرت.

با روايت و درايت.

با فكر صحيح و عمل صالح.

حجّة الاسلام سيّد كاظم حسيني ميانجي

تبليغ و گفتن و خواندن روايات و احاديث

راهي جز تبليغ و گفتن و خواندن روايات و احاديث ائمّه اطهار (صلوات اللّه عليهم اجمعين)نيست.

حجّة الاسلام صفايي بوشهري

تبليغات وسيع و صحيح مستفاد از آيات و روايات

تبليغات وسيع و صحيح مستفاد از آيات و روايات وارده در مورد حضرت امام زمان (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) و ظهورش، امّا در مورد اطّلاع عمومي در مورد ظهور امام (ع) بايد به علائم كاشف از قرب و ظهور امام (ع) كه در احاديث صحيحه آمده است مراجعه و توجّه شود و در موارد شبهه ظهور، مراجعه مردم به عالمان متّقي و عارف و آگاه و فقهاء شيعي واجب مي باشد.

( - براي تحقيق مراجعه شود به: مكيال المكارم: 278/2، بحارالانوار: 6/2، المحجّة البيضاء: 32/1، الاحتجاج:26/2. )

حجّة الاسلام اسد اللّه محمّدي نيا

آگاهي كامل خود از اسلام و حضرت - نور شدن عمل و كلام انسان

لازمه اين كار آن است كه انسان خود از اسلام عزيز آگاهي كامل داشته باشد و درباره حضرت وليّ عصر (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) در ابعاد مختلف بوسيله كُتُب معتبر و سؤال از علماي ربّاني بر معرفت خود بيفزايد و خود نيز با علم و عمل، قلب آن حضرت را خشنود سازد. چنين كسي عمل و كلامش نور خواهد بود و سب زدودن ظلمت از دلها مي شود و مي تواند مردم را با امام زمان (ع) آشنا سازد. امّا كسي كه اهل مطالعه نيست و معرفتي هم نسبت به دين ندارد و نسبت به دستورات اسلام توجّهي ندارد موفّق نخواهد بود.

«ذات نايافته از هستي بخش

كي تواند كه شود هستي بخش»

حجّة الاسلام عبداللّه صالحي

بيان حقايق و صداقت و درستكاري مخصوصاً توسّط اشخاص حزب اللّهي

راههاي مختلفي وجود دارد:

در گفتار: يعني سعي شود حقايق و واقعيّات بيان گردد و از هر نوع توجيه گرائي در ابعاد مختلف دور شود.

در عمل: يعني عمل و رفتار شخصي بايد در جوانب مختلف با همه افراد، باصداقت و درستكاري باشد.

مخصوصاً اشخاص حزب اللّهي در هر دو جهت بيشتر بايد احساس مسئوليّت كنند.

حجّة الاسلام شيخ الرّئيس كرماني

معرّفي حضرت از نظر مقامات ولايي و ولايت

موعود جهاني بودن آن حضرت و ....

1 - معرّفي حضرت از نظر مقامات ولايي و ولايت.

2 - ضرورت وجود حجّت خدا در زمين و اينكه آن حضرت يگانه منجي عالَم است.

3 - موعود جهاني بودن آن حضرت و اذعان همه مذاهب و مكاتب آسماني و بشري بر ضرورت ظهور ابرمرد پايان بخش بحرانها و نابسامانيهاي جوامع و رهايي بخش ازبن بستها.

4 - فوائد وجود حجّت خدا در زمان غيبت كُبري .

5 - صالحان وارثان زمين.

حجّة الاسلام سيّد وهّاب ضيائي

آشنا كردن مردم با آيات و روايات و كُتُبي كه درباره حضرت است

با آيات و رواياتي كه براي ظهور آن حضرت آمده است.

قريب سيصد كتاب درباره آن حضرت نوشته شده است كه مردم را بايد با آن كتابها آشنا كرده تا به ظهور حضرت گرايش پيدا كنند.

حجّة الاسلام سيّد جواد معلّم

معرّفي صحيح آن حضرت - بر حذر داشتن آنان از راهها و افكار انحرافي بيان وضعيّت جهان و جهانيان در قبل و بعد از ظهور

با معرّفي صحيح آن حضرت به مردم و بيان اهميّت و ارزش و فوائد دنيوي و اخروي ظهور امام زمان (ع)، كه با تشريح آيات و احاديث مربوط به ايشان ميسّر است و برحذر داشتن آنان از راهها و افكار انحرافي از قبيل گرايش به فلسفه و تصوّف و عرفان خارج از خطّ و مشي اهل بيت(ع).

همچنين با تبيين وضعيّت فعلي جهان و فرق آن با دوران بعد از ظهور و بيان اين كه در غيبت امام، بشريّت در خسران و زيان است مي توان مردم را به امام زمان (ع) و ظهورشان آگاه كرد.

آية اللّه سيّد فخر الدّين امامي

نقل و پخش سنجيده و حساب شده مسائل مختلف مربوط به امامت

تبليغ از طريق اطّلاع رساني جديد: مطبوعات، صدا و سيما و اينترنت

بهترين راه پيش از ظهور، نقل و پخش سنجيده و حساب شده مسائل مختلف مربوط به امامت با استفاده از روايات فراواني كه در اين زمينه وارد شده است و بويژه در دنياي امروز بايد براي گسترش اين تبليغات از وسايل اطّلاع رساني جديد: مطبوعات، صدا و سيما و مخصوصاً اينترنت ياري گرفت و چون اطّلاع رساني در دنياي امروز يك فنّ مخصوص است بايد براي اين كار برنامه ريزي هاي دقيق كرد و افراد متخصّص و آگاه به زبانهاي بين المللي و شيوه هاي ماهواره اي و اينترنتي تربيت كرد.

آية اللّه اصولي

با بيان ادلّه امامت و آشنايي مردم با معرفت حجّت خدا

اوّلاً با ادلّه امامت.

ثانياً لو لا الحجّة (در صورت نبودن حجّت) زمين با اهل خود فرو مي رود.

حجّة الاسلام شيخ مرتضي قاسمي

استفاده از مباحث اعتقادي و مطالعه كُتُبي در مورد امام شناسي

مقدّمات لازم: بايد از توحيد شروع كرد و با بحثهاي منظّم و استدلالي نبوّت عامّه و خاصّه - امامت - معاد جسماني و روحاني - عدل - فروع دين.

در مورد امام شناسي بايد كتابها خواند و دوره ها ديد.

در اين ورقه مجال توضيح متأسّفانه نيست. به كُتُب آقاي مطهّري مراجعه كنيد.

حجّة الاسلام شيخ عبّاس استاد آقايي

معرّفي كردن امام زمان (ع) بعنوان گمشده جهانيان

مردم دنيا طالب حقّ و حقيقت بر مبناي عمل و عدالت هستند. ممكن است اينگونه سؤال شود مردمي كه بطرف دنيا مي روند و همه چيزشان فقط و فقط دنياپرستي شده چطور ممكن است طالب حقّ و حقيقت باشند؟!

همين كه مردم از هر سو به دنبال اشباع كردن نفس خود هستند و از هر سو كه حركت مي كنند بدون آنكه به كوچكترين اهداف از پيش تعيين شده خود برسند به بن بست مي رسند بايد به مردم ارائه كنيم:

اينكه شما دنبالش مي گرديد، حقيقتش در وجود مقدّس اين بزرگوار يعني امام زمان (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) مي باشد و اگر او بيايد چه مي شود و اگر او بيايد عدالت در سراسر گيتي برپا مي شود و ديگر ظلمي وفسادي در هيچ كجا عالم هستي حاكميّتي ندارد.

بايد طوري مردم را نسبت به امام زمان (ع) آگاهي دهيم كه همه يكپارچه شيفته آمدن و ظهور آن بزرگوار شوند.

آري! اگر مردم دنيا را نسبت به امام (ع) و نسبت به انقلاب امام (ع)، نسبت به فرق ميان تمام انبياء سلف و وجود مقدّس امام زمان (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف)، نسبت به انقلاب جدّش امام حسين (ع) و انقلاب ايشان، نسبت به حاكميّت و بركات سماوي و ارضي، نسبت به كمّيّت و كيفيّت انقلاب حضرتش، نسبت به انقلابهاي جهان هستي و انقلاب ايشان، نسبت به حقّ و حقوق ديگران در بيت المال، نسبت به اينكه اگر حتّي دنيا را مي خواهيم بايد او را بخواهيم، نسبت به هزاران سال عمر در زير لواي حكومتي بر مبناي عدالت خواهي و .... آگاهي بدهيم. اگر ما اينگونه مردم دنيا را علم و آگاهي بدهيم يقيناً مردم طالب اين حقّ و حقيقت خواهند شد انشاء اللّه.

حجّة الاسلام محمّد كاظم كاشاني

متوجّه كردن مردم به مقام و هدف و رسالت آن بزرگوار

براي آگاه كردن مردم نسبت به امام عصر (ارواحنا فداه) بايد همه كساني كه به ايشان علاقه دارند مردم را متوجّه مقام و هدف و رسالت آن بزرگوار بكنند همانطور كه در قبل از انقلاب، دوستداران امام، مردم و جامعه را متوجّه ايشان و انقلاب نمودند تا كم كم مردم با ايشان و اهداف ايشان آشنا شدند و همين سبب شد انقلاب همگاني شود و به پيروزي برسد.

همچنين براي آمادگي اجتماعي براي ظهور، بايد مردم و جامعه را به مزاياي بعد از ظهور آگاه كنيم و آنها را بسوي معنويّت كه اساس دعوت آن حضرت مي باشد راهنمائي نماييم زيرا تنها در صورت گرايش جامعه به معنويّات است كه مردم، خلاء يك زندگي و جامعه معنوي كه همان حكومت بعد از ظهور مي باشد را احساس مي كنند و براي بدست آوردن آن تلاش خواهند كرد.

حجّة الاسلام عليرضا فلاحت منش

تفهيم نياز به مصلح جهاني براي مردم

بايد نياز به مصلح جهاني را براي مردم تفهيم كرد.

استاد محمّد حسين عابدي

با متابعت شريعت و ظهور صفات خدايي در انسان

«و انّك لعلي خلق عظيم» به متابعت شريعت در انسان صفات خدايي ظهور مي كند كه همين موجب مي شود كه انسان با كردار و رفتار خود مرام خدايي را ثابت كند. مرام خدايي! يعني شما با اين مرام مي توانيد صفات رهبرتان يعني حجة اللّه الاعظم را نشان دهيد و ديگران را آگاه كنيد.

عاقبت و شكست گروهها و حكومتهاي مختلف دنيا

تمام حكومتها دنيا حاكميّتشان مقطعي بوده است، با كشته شدن هفتاد ميليون نفر، لنين مرام كمونيستي را در جماهير شوروي پياده كرد، امّا عواقب آن چگونه بود؟! آيا شاهد از هم پاشيدن اين جماهير نبوديد؟! سرمايه داري در اروپا، اين قارّه را به لجن كشانده است بطوري كه در هر ثانيه و دقيقه، هزاران هزار قرباني اين ماجرا مي شوند.

عثماني ها كه بر مذهب تسنّن بودند به حكومت رسيدند ولي ديري نپاييد حكومتشان تحت سيطره دول اروپايي از جمله انگليس از هم پاشيد.

خيلي از دول كره زمين، قوانين بشري را پياده كردند امّا همگي با شكست روبرو شدند و مي شوند لذا قبل از ظهور، تمام تئوريها در حال پياده شدن است و هيچكدام في الحال نتيجه اي نداده اند.

هشداري شديد به علماء و دانشمندان مذاهب و اديان مختلف دنيا

حرفم در مرحله اوّل اين است كه: «اي علماء نصارا! اي علماء يهود! اي علماء مذاهب تسنّن! اي علماء زيديّه و اسماعيليّه! اي علماء بودائي و برهمايي و اي علماء اديان و مذاهب دنيا! اگر شما يقين به جهان ماوراء الطّبيعه داريد چرا واسطه فيض ميان خداوند و بشر و خلايق را پيدا نمي كنيد و چرا مسير او را انتخاب نمي كنيد؟!

شما بايد هويّت اين شخص را شناخته و بشريّت را بسويش هدايت كنيد براي سعادت ابدي و رستگاري دنيا و آخرت، و الاّ مسئول پيشگاه خداوند خواهيد بود و در روز رستاخير و قيامت كبري بايد جوابگوي ميليونها انسان باشيد.

اي علماء اديان و مذاهب دنيا! وجودي كه تمام صفات خداوندي را دارا مي باشد و وجودي كه هسته و كانون نظام ملك و ملكوت است كيست؟! چرا در تمام مسائل ظاهري و دقايق زندگي تأمّل مي كنيد و در اين امر عظيم و خطير تأمّل نمي كنيد؟! امري كه حيات خلايق در تمام عوالم وابسته به اوست؛

و حرفم ثانياً با علماء شيعه اثنا عشري است كه چرا در يك مركزيّت نيستند؟! چرا كه عدم مركزيّت متشطّط كننده قلوب است و خطّ واحد را به خطوط متفرّقه مبدّل مي سازد كه اين تفرقه، خطري است كه بالاتر از آن، خطري را نمي توان تصوّر كرد! اگر به مركزيّت بوديد توحيد به معني واقعي در جهان حاكم مي شد لذا اوّلين مسئولان پيشگاه حضرت بقية اللّه الاعظم، تفرقه اندازان از شما هستند! اگر در اصول دين و فروع دين يكي هستيم چرا در يك مركزيت واحد نيستيم؟!

حضرت مهدي (ع)، خاتم الولاية، خاتم الرّسالة، خاتم الاولياء و خاتم علوم انبياء است. او به جهان آمده و زماني ظهور خواهد كرد و تمام صفات خدايي را در زمين پياده كرده و شريعت به تكامل نهايي خود خواهد رسيد.

لذا اي دانشمندان دنيا! در هر شريعت و مذهبي كه هستيد اگر مي خواهيد در تمام جهات علمي قدم برداريد اوّل بايد هسته و كانون خلقت را بشناسيد و بعد از معرفت، مي توانيد علوم الهي را قابل باشيد نه علومي كه پايه هاي آن از خون هزاران هزار انسان مظلوم بنا شده و فقر عظيمي را در جهان حاكم ساخته و هزاران هزار درمانده و بيچاره را نالان ساخته است.

ظلمت، جهان را فرا گرفته و بازگو كننده حقيقت، مثل برافروختن شعله اي است در شبي تار و سرد كه بادهاي سرد در حال وزيدن است ولي به مصداق «يريدون ان ليطفئوا نور اللّه بافواههم و يأبي اللّه الاّ ان يتمّ نوره و لو كره الكافرون»، خداوند نور خود را در ( - سوره توبه آيه 32، يعني: «آنها مي خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند، ولي خدا جز اين نمي خواهد كه نور خود را كامل كند، هر چند كافران ناخشنود باشند.» )

جهان هويدا خواهد كرد.

استاد عليرضا جاويدي

تربيت خود و ديگران به اخلاق و رفتار امام زماني - نوشتن كتاب و ...

اوّلين كاري كه بايد انجام دهيم در رابطه با آگاهي مردم نسبت به امام زمان، خودمان را از نظر اخلاقي و روحي اصلاح كنيم تا بتوانيم مبلّغ خوبي براي حضرتش باشيم. دوّم اينكه با نوشتن كتاب پيرامون وجود مقدّسش، يا نقل قصّه هايي كه افراد خدمت حضرتش مشرّف شده اند، و يا سخنراني پيرامون آن وجود مقدّس، و يا تربيت افراد به اخلاق و رفتار امام زماني، و يا بيان كردن علائم احتمالي ظهور، و يا پخش نمايشنامه و يا فيلم در رابطه با آنحضرت، و يا بيان مظلوميّت حضرتش را براي مردم بازگو كنيم.

حجّة الاسلام سيّد محمّد مهدي آل مجتبي (ميهن خواه)

«يا ايّها المدثر قم فانذر ...»

( - سوره مدثّر آيه 1 و 2، يعني: «اي كه خود را به لباس پيچيده اي! برخيز و خلق را انذار و هشدار بده.» )

توضيحي در مورد امر به معروف و نهي از منكر

جاي آن دارد كه در اين مقطع اشاره اي به بحث امر به معروف و نهي از منكر داشته باشيم. مردم به دو دسته مجزّا تقسيم مي گردند: يك دسته كساني هستند كه دقيق خوب و بد را مي فهمند و يا مي شناسند و چون عالِم به خير و شرّ هستند به عالِم تعبير مي شوند.

دسته ديگر كساني هستند كه خوب و بد را از يكديگر تمييز نمي دهند و چون جاهل به خير و شرّ هستند به جاهل تعبير مي شوند.

علماي عامل و غيرعامل

دسته علماء به دو دسته عامل و غيرعامل تقسيم مي شوند يعني دسته كساني كه مي دانند خوب و بد چيست و عامل به اين علمشان هستند كه اين دسته همان «هم الفائزون» هستند و يا به تعبير ديگر «الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات طوبي لهم و حسن مآب» و حقيقتاً ياوران اهلبيت(ع) محسوب مي شوند. دسته كساني كه غيرعامل ( - رعد/29 (آنان كه به خدا ايمان آورده و به كار نيكو پرداختند خوشا بر احوال آنها و مقام نيكوي آنها.) )

هستند يا جزء كساني هستند كه از سر بيخودي و عدم بصيرت و يا به تعبير بهتر، سهواً به علمشان عمل نمي كنند (ساهي) و يا از سر عناد و كينه و دشمني به علمشان عمل نمي كنند(عامد).

دسته كساني كه سهواً به علمشان عمل نمي كنند به دو دسته تقسيم مي گردد: 1-كساني كه عدم عمل سهوي به علمشان، ضرر نمي رساند مثل عدم شركت كسي از مردم كه مي داند بايد در جنگ شركت كند و نمي كند. 2 - دسته كساني كه عدم عمل سهوي به علمشان به منافع اسلام و اهلبيت (ع) ضرر مي رساند مثل ضرري كه عدم عمل سهوي به علم زيد بن ارقم به منافع اهلبيت(ع) زد.

امّا در دسته كساني كه عمداً به علمشان عمل نمي كنند يا جزء كساني هستند كه تنها به علمشان عمل نمي كنند (مثل كساني كه مي دانستند عليّ بن ابيطالب (ع) حقّ است امّا سكوت كردند و دم در نياوردند يا كساني كه مي دانند حال امام عصر (ع) در غربت چگونه است و بايد همه چيز را رها كرد و به حلّ معضل غربت پرداخت ليكن به خاطر منافع صوري و مادّي خود دم برنمي آورند) يا جزء كساني هستند كه معانداند خلاف علمشان عمل نمي كنند (مثل كساني كه با توجّه به علم به حقّانيّت عليّ بن ابيطالب (ع) به جنگ حضرت رفتند يا كساني كه مي دانند بايد زندان غربت امام زمان (ع) هرچه زودتر شكسته شود ليكن بگونه اي برخورد مي كنند كه مردم از تعجيل در ظهور امام عصر (ع) منحرف مي شوند.)

دسته جُهّالِ قاصر و مقصّر

امّا دسته جُهّال يا قاصر هستند (كساني كه توانايي تشخيص را ندارند مثل بچه غير مميّز، مجنون و ...) يا مقصّر هستند (كساني كه زمينه تشخيص بر ايشان فراهم بود ليكن قصور از جانب خودشان بوده است)

دسته مقصّرين، دو قسمت است: يا منطقي هستند كه مي توان از طريق استدلال و مباحثه، آنها را قانع و عالم كرد و يا احساساتي هستند كه بايد آنها را با شرايط خاصّي به سمت حقّ كشانيد.

نهي از منكر مخصوص علماست و امر به معروف مخصوص جهّال است

نهي از منكر مخصوص علماست و امر به معروف مخصوص جهّال است. منكر آن است كه كسي دانسته از خوب پرهيز كند و يا بد را عمل كند. امر به معروف آن است كه كسي نمي داند خوب و بد چيست و او را به خوب و بد عالم و آگاه كرد.

مجازات عالم غيرعامل عامد كه خلاف علمش عمل مي كند

در ميان علماي بي عمل هرچه بالاتر مي رويم (عامدين) درجه سختگيري در نهي از منكر بالاتر مي رود تا جايي كه اثر مجازات را مي توان براي عالم غيرعامل عامد كه خلاف علمش عمل مي كند در نظر گرفت (با توجّه به منافع امام عصر(ع))

اشاعه ادلّه و مباحثات علمي و بحثها و درسهاي عقلي و منطقي با جُهّال منطقي

در رابطه با جهّال منطقي، اشاعه ادلّه و مباحثات علمي و بحثها و درسهاي عقلي و منطقي، لازم و ضروري است (انتشار كُتُب علمي در اين زمينه و يا تبليغات علمي)

استفاده از وسائل تبليغي محض در رابطه با جهّال احساسي

در رابطه با جهّال احساسي، استفاده از وسائل تبليغي محض (مثل استفاده از سينما، مطبوعات و يا تبليغات در مورد گستردگي نعمتهاي دوران ظهور و..) ميسّر است.

آقاي راستي (از علماء اهل سنّت شافعي)

(قاضي و مدرّس حوزه علميّه سنندج)

چرا در جهت معرّفي حضرت مهدي (ع) قدم مؤثّري برداشته نشده است؟!

بي توجّهي علماء - دل مشغولي به امور غير مهم - تخصيص موضوع به شيعيان

سؤال: با توجّه به اينكه تمام مسلمين اعمّ از شيعه و سنّي در مورد حضرت مهدي(ع) متّفق القول هستند ولي در جهت معرّفي ايشان قدم مؤثّري برداشته نشده است؟ چرا؟

جواب: دلايل متعدّدي در اين مورد وجود دارد:

1 - علماء، نسبت به اين مطالب بسيار مهمّ و اساسي بي توجّهي كرده اند.

2 - دشمنان، علماء را به پرداختن به اموري كه شايد مهم هم نباشد مشغول كرده اند و لذا از توجّه به اين امر مهم غافل شده اند.

3 - همچنين بزرگان به هر دليل كه بوده است اين مطلب را مختصّ به شيعيان كرده اند در حالي كه هرگز چنين نيست و علماء اهل سنّت و اجماع، همه بر اين مطلب صحّه گذاشته اند.