کد مطلب:292093 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:650

مسئله ظهورِ مصلح آخر الزّمان و بازگشت حضرت مسيح در كشورهاي خارج

آقاي پدوسكا (مبلّغ مذهب مسيحيّت از آمريكا)

روز ظهور بسيار نزديك است

آقاي پدوسكا در جواب اين سؤال كه آيا ممكن است در اين زمان ظهور مصلح جهاني اتّفاق بيفتد گفت:

«در انجيل براي ظهور مصلح جهاني علائمي ذكر شده است، از جمله وقوع زلزله ها، سيلها، جنگها، قحطي، خشكسالي و ... كه تمام اين علائم محقّق شده اند.

با توجّه به جواب ايشان، سؤال شد كه: بنابراين روز ظهور نزديك است؟

ايشان در جواب گفت: (the day is very soon)

(يعني: آنروز بسيار نزديك است.)

استاد تاريخ يكي از دانشگاههاي هند

بشر قابليّت پذيرش يك رهبر آسماني را دارد

استاد تاريخ يكي از دانشگاههاي هند مي گويد: «اگر به گذشته تاريخ نگاه كنيم مي بينيم كه پيوسته بشر به سمت دين متمايل بوده است و در اين زمان، بشر به حدّي از گرايش به طرف دين و بازگشت به مذهب رسيده است كه قابليّت پذيرش يك رهبر آسماني را دارد.»

آقاي ايچيرو اوزاوا (يكي از مقامات ژاپن)

صحبت از لزوم انقلاب و دگرگوني در ژاپن

آقاي ايچيرو اوزاوا كه يكي از مقامات ژاپن مي باشد مي گويد: حلّ مسائل و معضلات ژاپن تنها با اصلاحات امكان پذير نيست. چيزي كه ما نياز داريم يك انقلاب است.

با چنين اوضاع ناگواري بسياري از مردم ژاپن اينك از لزوم تحوّل و دگرگوني در اين كشور صحبت مي كنند. (مجلّه نيوزويك مورّخ 22 آوريل 1996)

( - اسناد مطالب فوق نزد آقاي محمّد رضا ذاكر كه اين چند مطلب را در اختيار ما گذاشتند موجود است. )

خاخام ويسروئل ديويد وايس

صحبتهاي خاخام يهودي آمريكا در مورد منجي آخر الزّمان

نيويورك - خبرگزاري جمهوري اسلامي: «خاخام ويسروئل ديويد وايس» سخنگوي گروه نتوريا كارتا (گرفته شده از زبان آرامي، به مناي ناظرين شهر) كه يهوديان ضدّ صهيونيسم آمريكا هستند گفت: كساني كه به كتاب تورات معتقدند مي دانند كه وجود اسرائيل كاملاً غير مذهب يهود است و تورات تصريح مي كند يهوديان تا ظهور ناجي خود نمي توانند از دولت برخوردارباشند.

وي تأكيد كرد: بر همين اساس ما معتقديم تا زماني كه دولت اسرائيل به حيات خود ادامه مي دهد صلح به خاور ميانه پاي نخواهد گذاشت و صلح واقعي پايدار تنها در صورت ظهور ناجي و محو دولت اسرائيل امكان پذير مي باشد.

خاخام وايس ضمن ارائه شرحي در باره نهضت ضدّ صهيونيستي «ناتوريا كارتا» گفت: به علّت قدرت بيش از حدّ حاميان صهيونيستم در بين رسانه هاي همگاني آمريكا، يهوديان ضدّ صهيونيسم جهان كه شمار آنها بالغ بر صدها هزار نفر مي باشد قادر به بيان نظرات خود در رسانه هاي همگاني اين كشور نيستند.

(تاريخ: يكشنبه 28 فروردين 1379 برابر با 11 محرّم 1421)

دكتر عبدالكريم زبيدي

واقعه آرماگدون غرب و آمادگيهاي قبل از ظهور در غرب

آقاي امين ميرزايي (مترجم) مي نويسد:

كلمه «آرماگدون» (armageddon) يا آنگونه كه در اصل مقاله اي كه خواهيد خواند آمده است (هَرْمَجِدّون) واژه اي است اصلاً يوناني كه بنا بر تعريف واژه نامه هاي آمريكايي همچون فرهنگ «وبستر» به معني نبرد نهايي حقّ و باطل در آخرالزّمان است. همچنين اين واژه نام شهري است در منطقه عمومي شام كه بنا به آنچه در باب شانزدهم مكاشفات يوحنّا در عهدجديد آمده است جنگي عظيم در آنجا رخ مي دهد و مرحله حاضر از زندگي بشر در آن زمان پايان مي يابد. به عبارتي نبرد مذكور مقدّمه تحوّلي بزرگ است كه سرنوشت نهايي آدمي بر روي كره زمين به آن بستگي دارد.

رابطه حادثه آرماگدون با حادثه عظيم ظهور حضرت مهدي (ع)

دكتر عبدالكريم زبيدي نويسنده مقاله اي كه ترجمه آن خواهد آمد، در نوشته كوتاه خود به بررّسي اعتقاد غربيان به اين حادثه پرداخته و بطور خلاصه از رابطه اين واقعه با حادثه عظيم ظهور مهدي آل محمّد (صلوات اللّه عليهم اجمعين) پرده برداشته است. اين مقاله گرچه در برخي موارد حاوي تحليلي سطحي است امّا در عين حال نكات مهمّي را در خود دارد كه در شرايط سياسي كنوني منطقه قابل اهمال نيست. (و امّا مقاله آقاي عبدالكريم زبيدي:)

جهت دادن سياست و نقشه هاي نظامي قدرتهاي بزرگ جهان

بر مبناي حوادث پيش از ظهور

حادثه شريف ظهور، حادثه اي بزرگ است و قدرتهاي بزرگ جهان، سياست خارجي خود را بر مبناي حوادثي كه پيش از آن رخ مي دهد جهت داده و نقشه هاي نظامي خود را به شكلي سامان داده اند كه آمادگيهاي لازم براي اين حادثه در آن ملحوظ باشند.

تبليغ مؤسّسات ديني و رسانه هاي دولتهاي غربي بوقوع حادثه اي بزرگ

اين در حالي است كه مؤسّسات ديني و رسانه هاي اين دولتها نيز، مردم خود را براي پيشباز اين حادثه آماده مي سازند.

اين مؤسّسات ديني به همراه رسانه هاي ديداري و شنيداري اين دولتها از سالهاي دهه هشتاد ميلادي مردم خود را به ايمان جمعي به وقوع حادثه اي بزرگ در سرزمين شام كه به نبردي هسته اي خواهد انجاميد توجّه داده اند.

اين مؤسّسات، پيوسته مردم خود را به اين نكته فرا مي خوانند كه در آينده اي نزديك، لشكري از دشمنان مسيح كه بدنه اصلي آن از ميليونها نظامي تشكيل يافته از ( - اينجا ممكن است منظور سفياني ملعون باشد و يا اينكه اين مطلب از القائات شياطين و استعمارگران باشد براي ضدّ مسيح جلوه دادن مصلح آخر الزّمان. )

عراق حركت مي كند و پس از گذشتن از رود فرات كه در آن زمان به خشكي گراييده است بسوي قُدس رهسپار مي شود، امّا نيروهاي مؤمن مسيح راه اين لشكر را سدّ كرده و همگي در «آرماگدون» با يكديگر برخورد خواهند كرد و در اين مكان است كه درگيري اتّفاق خواهدافتاد.

اعتقاد غربيان به فرود آمدن حضرت مسيح و برقراري صلح جهاني

سپس مسيح براي بار دوّم از جايگاه بلند خود بر زمين فرود مي آيد و پس از چندي زمام رهبري جهان را در دست گرفته و صلح جهاني را برقرار مي كند. او دولت صلح را بر زمينِ نو و زير آسماني تازه بنا مي كند و اين مهمّ را از مركز فرماندهي خود در قُدس عملي مي سازد.

61 ميليون آمريكايي در انتظار واقعه بزرگ ظهور و بازگشت مسيح

يك بررسي انجام گرفته از سوي مؤسّسه «تلسن» كه در اكتبر سال 1985 ميلادي نشر يافته است نشان مي دهد كه در حال حاضر 61 ميليون آمريكايي در انتظار واقعه «آرماگدون» گوش خوابانده اند و اين در حالي است كه ذكر نام تمامي مؤسسّات ديني و ايستگاههاي راديو تلويزيوني كه به اين مهمّ پرداخته اند در اين مجال كوتاه ميسّرنيست.

مؤسسّات ديني آمريكايي، اين نكته را روشن ساخته اند كه سپاهي كه از عراق بسوي قدس رهسپار خواهد شد بنا به پيشگويي حزقيال (فصل 38 و 39) از نظامياني از عراق، ايران، ليبي، سودان و قفقاز در جنوب روسيّه تشكيل مي شوند.

( - شايد منظور وهّابيان باشند كه دشمنان امام زمان 7 محسوب مي شوند و در اين كشورها مخصوصاً در قفقاز در جنوب روسيّه و سيستان بلوچستان ايران در حال گسترش مي باشند. )

تبليغ مدارس انجيلي در آمريكا درباره ظهور و واقعه آرماگدون

مدارس انجيلي در آمريكا بر پايه اين تحليل كه واقعه آرماگدون تنها حادثه اي است كه بازگشت دوباره مسيح را به زمين ممكن مي سازد و اين واقعه اي بسيار نزديك است به تبليغ اين ديدگاه پرداخته اند.

اطلاق كردن قرقيسيا به واقعه آرماگدون در احاديث اسلامي

آرماگدوني كه اين عدّه از آن سخن مي گويند، همان حادثه عظميمي است كه پيش از ظهورمهدي (عجّل اللّه تعالي فرجه)، رُخ خواهد داد. همان حادثه بزرگي كه ائمّه ما (ع) نام «قرقيسيا» را بر آن اطلاق كرده اند.

ائمّه ما (ع) از اين نكته خبر داده اند كه ميليونها نظامي از آمريكا، اروپا، روسيه، تركيّه، مصر و دول مغرب عربي به اضافه سربازاني از سرزمين شام شامل كشورهاي ( - گفتني است كه در روايات، از كشورهاي درگير واقعه «قرقيسيا» با عنوان «تُرك» و «روم» تعبير شده است كه ظاهراً نويسنده با تطبيق روم در كشورهاي غربي، از آن با عنوان «آمريكا» و «اروپا» ياد كرده است. )

سوريّه، اردن، لبنان، فلسطين و اسرائيل همگي در ناحيّه اي در اين محدوده تحت عنوان «قرقيسيا» با يكديگر برخورد كرده و پس از حصول درگيري، اين سفياني است كه در پسِ آنكه همگي را چونان كشتزاري درو شده، درهم مي كوبد از صحنه نبرد بيرون مي آيد.

در صحيحه ميسّر از امام باقر (ع) نقل است كه فرمود: «اي ميسّر! از اينجا تا قرقيسيا چقدر راه است؟»

عرض كردم: «همين نزديكي ها در ساحل فرات قرار دارد.»

پس فرمود: «امّا در اين ناحيّه واقعه اي اتّفاق خواهد افتاد كه از زماني كه خداوند متعال آسمانها و زمين را آفريده بي سابقه بوده، چنانچه تا وقتي آسمانها و زمين بر پا هستند هم واقعه اي همچون آن اتّفاق نخواهد افتاد ... سفره اي است كه درندگان زمين و پرندگان آسمان از آن سير مي شوند.» و امثال اين روايات از امام صادق (ع) و ساير ( - كافي ج 8 ص 295 - الغيبة باب 14 ص 267 ح 36 )

ائمّه نقل شده است.

( - الغيبة ص 278 ح 63 )

حادثه «قرقيسيا» همان حادثه بزرگي است كه پيش از ظهور حضرت حجّة بن الحسن العسكري (ع) رُخ مي دهد و از آنجا كه اين حادثه به سفياني ارتباط دارد و سفياني از علائم حتمي ظهور امام زمان (ع) است وقوع اين حادثه حتمي است، چرا كه امام مهدي (ع) پس از حادثه قرقيسيا با سفياني برخورد خواهد كرد (و پس از شكست سفياني و فرو رفتن سپاه او در ما بين مكّه و مدينه) براي ديدار با مسيح رهسپار قدس خواهد شد.

اِشعار تمام حوادث و نشانه ها به نزديك بودن حادثه عظيم ظهور

به هر تقدير زمان به سرعت مي گذرد و حوادث سياسي اقتصادي و اجتماعي به همراه نشانه هاي طبيعي، همگي به نزديك بودن اين حادثه عظيم اِشعار دارند و اين در حالي است كه ما نه خود و نه فرزندانمان را براي آن آماده نكرده ايم.

لزوم آماده ساختن جوانان و مردم به منظور پيشباز از حادثه شريف ظهور

آماده ساختن نسل آينده از جوانان و مردان در سطوح مختلف رواني، عقلي و بدني به منظور پيشباز از حادثه شريف ظهور قائم آل محمّد (ع) امري بي نهايت مهمّ است.

آقاي گريس هال سِل

تدارك جنگ بزرگ (براساس پيشگوييهاي بني اسرائيل)

اعتقاد به ظهور موعود مصلح آنچنانكه اهل تحقيق نوشته اند در ميان اديان و نحله هاي بسياري به عنوان اعتقاد اصيل جريان دارد. در اين ميان اديان ابراهيمي نيز بگونه اي بارزتر بر اين مسئله تكيه و تأكيد كرده اند. از جمله در انجيل فارقليط و در قرآن، وعده وراثت زمين به دست صالحان ذكر شده است.

بشارت بازگشت دوباره مسيح در آينده اي نزديك

چندي است در جهان غرب ميان نحله هايي از يهود و مسيحيان، تفكّري واحد در افتاده است كه بنا به ظهور علائمي چند، بازگشت دوباره مسيح را در آينده اي نزديك بشارت مي دهد.

تدارك جنگ بزرگ بر اساس پيشگوييهاي انبياي بني اسرائيل

آنها البتّه مقدّمه اي براي اين ظهور در نظر دارند و آن اينكه در آخرالزّمان نبردي بسيار سخت ميان طرفداران مسيح و دشمنان او روي خواهد داد و دست آخر اين معتقدان به مسيح هستند كه مردان پيروز اين ميدان تلقّي مي شوند.

( - مسلّم است كه حضرت مسيح 7، يكي از افسران و ياوران امام زمان 7 است و حضرت مسيح 7 و پيروانش، با دشمنان امام زمان 7 جنگ كرده و پيروز خواهند شد و در خدمت آقا امام زمان 7 خواهند بود. )

اين تئوري با برخي از روايات ديني ما مسلمانان چون (قرقيسيا) نيز موافقت دارد. ما نيز معتقد به نبر حقّ و باطل هستيم. ميدان مبارزه، هارمجدّون (يا آرماگدون) نام دارد. صهيونيستها، آن منطقه را در مرز اردن، سوريّه و فلسطين اشغالي نشان داده اند در (55 مايلي شمال تل آويو و 20 مايلي جنوب شرقي حيفا و 15 مايلي درياي مديترانه.

آنها خود را نيروهاي بر حقّ اين نبرد بزرگ مي نامند و طبعاً براي تحقّق اين شعار بزرگ از هيچ تبليغي دريغ نمي كنند.

اتّحاد پنهاني ميان اسرائيل و مسيحيان دستِ راستي ايالات متّحده

«گريس هال سل» نويسنده كتاب «تدارك جنگ بزرگ بر اساس پيشگوييهاي انبياي بني اسرائيل» ترويج نبرد آخر الزمّان (هارمجدون armageddon) را - بر اين اساس كه صهيونيستها خود را نيروهاي حقّ مدار اين جبهه مي پندارند - اتّحاد پنهاني ميان اسرائيل و مسيحيان دستِ راستي ايالات متّحده مي داند كه آنها به منظور حمله به مسلمانان اين توطئه را زمينه چيني كرده اند.

او خود با گروه «فال ول» به ديدار درّه مجدو در فلسطين اشغالي رفته است و بارها سخنان اين گروه را شنيده است. امّا ادّعاي صهيونيستها در حقّ جلوه دادن خود را خالي از نقصان نمي داند.

( - بر اساس پيشگوييهاي انبياي بني اسرائيل نوشته «گريس هال سل» ترجمه خسرو احمدي. («نور» ويژه نامه پنجمين نمايشگاه سراسري نرم افزار علوم اسلامي شماره 6 - 7 آذر 1378، شعبان 1420) )

آقاي علي كوراني

گسترش اعتقاد به حضرت مهدي (ع) در ميان ملل جهان

آقاي كوراني در كتاب «عصر ظهور» مي نويسد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران نشانه هاي اعتقاد به حضرت مهدي منتظر در ميان ملل جهان اسلام و حتّي غير اسلام (يعني پرسش از او و سخن گفتن پيرامون او و مطالعه و تأليف درباره او) به اوج خود رسيد. تا جايي كه اين لطيفه شايع شده كه وزارت اطّلاعات آمريكا پرونده اي از تمام اطّلاعات لازم درباره امام مهدي (ع) تهيّه و تنظيم نموده، كه تنها نقص آن، تصوير آن حضرت است.

حادثه اشغال حرم مكّه مكرّمه توسط فرد مدّعي مهدويّت

شايد بزرگترين رويداد سياسي مربوط به اعتقاد به آن حضرت در اين دوره، انقلابي باشد كه در آغاز سال 1400 هجري به رهبري «محمد عبداللّه قرشي» در حرم مكّه مكرّمه اتّفاق افتاد بگونه اي كه ياران او به حرم مسلّط شدند و معاون وي «جُهيمان» از داخل حرم اعلاميّه اي پخش نموده و مسلمانان را به بيعت با قرشي دعوت كرد به اعتبار اينكه او همان مهدي منتظر است كه پيامبر ظهورش را بشارت داده است. اشغال حرم توسّط آنها و مقاومت آنان، چندين روز به طول انجاميد كه حكومت سعودي به پيروزي بر آنان دست نيافت مگر بعد از در خواست گروه ويژه كماندويي از فرانسه!

نمايش فيلم «پيشگويي هاي نوسترا داموس» به مدّت سه ماه متوالي

در شبكه هاي تلويزيوني آمريكا و پخش آن در سراسر جهان

همچنين بزرگترين فعّاليت تبليغاتي كه مستقيماً مربوط به اعتقاد به ظهور حضرت مهدي(ع) توسّط دشمنان ما در اين فاصله انجام گرفته، فيلم «نوسترا داموس» است كه به مدّت سه ماه متوالي در شبكه هاي تلويزيوني آمريكا به نمايش گذاشته شد.

اين فيلم سرگذشت زندگي ستاره شناس و پزشك فرانسوي بنام «ميشل نوسترا داموس» (Nostra damus) است كه نزديك به 500 سال قبل مي زيست. وي پيشگويي هاي خود را درباره آينده به رشته تحرير درآورده كه مهمترين آنها پيشگويي او درباره ظهور نواده پيامبر(ص) در مكّه مكرّمه و وحدت بخشيدن به مسلمانان و به زير پرچم خود در آوردن آنها و پيروزي بر اروپائيان و ويران كردن شهر و يا شهرهاي بزرگ سرزمين جديد (آمريكا)است.

بسيج صهيونيست ها و سازمان اطّلاعات آمريكا براي جلوگيري از ظهور

به نظر مي رسد «لوبي» صهيونيست و سازمان اطّلاعات آمريكا در ساختن اين فيلم دست داشته باشند و هدف آنان از تهيّه اين فيلم، بسيج نمودن ملّتهاي آمريكا و اروپا عليه ايران و مسلمانان است زيرا آن را خطري مي پندارند كه غرب و تمدّن آن را تهديد مي كند. بويژه وقتي كه آنچه را بر پيشگوئي نوسترا داموس اضافه نموده اند مورد توجّه قرار دهيم و آن اينكه آمريكا بعد از شكست اروپا به دست حضرت مهدي(ع) و نابودي موشكهاي غول پيكر واشنگتن و ديگر شهرهاي آن، جهت رويارويي با آن حضرت به بستن يك پيمان همكاري با شوروي اقدام نموده و سرانجام بر وي پيروز مي گردند. (زهي خيال باطل!)

ابهام آميز بودن كتاب «پيشگويي هاي نوسترا داموس»

علاوه بر اينكه در زمينه ارزش علمي كتاب و نويسنده آن جاي بحث و گفتگو است، آن كتاب مجموعه اي از پيشگوئي هايي است كه نويسنده به زبان قديم فرانسه (لاتين) و با شيوه رمزي و ابهام آميز نوشته است كه قابل تفسير به صورتهاي گوناگون مي باشد.

بنظر اينجانب، نويسنده آن كتاب بر پاره اي از منابع اسلامي در مورد حضرت مهدي(ع) آگاهي يافته و يا با بعضي از علماي ما ملاقات نموده است، بويژه اينكه وي مدّتي از عمر خويش را در ايتاليا و جنوب فرانسه و چه بسا در اندلس گذرانده است. اما كتاب او با سرعت، پس از پيروزي انقلاب منتشر و چاپهاي آن با شرح ها و تفسيرهاي متعدّد به صدها هزار و حتي گفته اند به ميليونها نسخه رسيد و آنگاه تبديل به فيلم سينمايي شد و در شبكه هاي تلويزيوني در معرض ديد ميليونها تماشاگر آمريكائي و اروپائي قرار گرفت.

نقشه صهيونيست ها با ساخت و گسترش فيلم «نوسترا داموس»

مسئله اين نيست كه غربي ها اعتقاد به ظهور مسيح يا مهدي (ع) و يا اعتقاد به صحّت پيشگوئيهاي «نوسترا داموس» و يا ديگر ستاره شناسان دارند، بلكه بر اين باورند كه خطر خيزش اسلامي و تمدّن الهي آن، تمدّن مادّي آنان را تهديد نموده و سلطه ظالمانه آنها بر ملّتهاي جهان را از ميان برمي دارد و از اين رو مي بينيد كه آنها از هر عنصر اطّلاعاتي استفاده مي كنند تا زنگهاي خطر را در گوش ملّتها به صدا درآورند و به حركت جديد انقلاب و روند آينده آن در مكّه و مصر و سرزمينهاي اسلامي چشم دوخته اند، تا اينكه موافقت و پشتيباني ملّتهاي خود را جهت اجراي تمام نقشه هاي استعماري خود در حال و آينده جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامي در اين كشور و يا در ساير كشورها جذب نمايند.

امّا مسئله از نظر يهوديان، بالا بردن ترس و هراس غربيها از خطر جنبش اسلامي تا حدّ توانشان مي باشد تا بدين وسيله اين خطر را از خود دور سازند و بدين جهت به غربيها چنين وانمود مي سازند كه تمدّن غرب مورد هدف انقلاب اسلامي بوده و اسرائيل اوّلين خطّ دفاعي غرب بشمار مي رود. بنابراين دشمنان ما به حساب باور و عقيده خود ناچارند در مورد امام مهدي(ع) تبليغاتي آنچناني نموده و دست به تهيّه فيلم بزنند و از آنجايي كه با موج آگاهي بخش اسلام كه نسبت به رهبر موعود افزايش خواهد يافت روبرو مي شوند، ناگزير شده در صورت صحّت امر ظهور و آشكار شدن آن بزرگوار، با او روياروئي نمايند.

برانگيخته شدن شوق مسلمانان با ديدن فيلم «نوسترا داموس»

جالب اينكه آنان به دليل ترس و وحشتي كه در درون خود از آن حضرت دارند زمينه را براي او مهيّا مي نمايند، بگونه اي كه شوق ما را به ديدار نواده پيامبر كه در كنار كعبه ظهور مي كند بر مي انگيزند.

زماني يك مسلمان، امام مهدي (ع) را در فيلم «نوسترا داموس» مي بيند كه چگونه از اتاق عمليات به كمك ژنرالهاي بزرگ خود (به تعبير فيلم) صحنه جنگ را اداره كرده و با سردمداران كفر مبارزه مي نمايد و با پرتاب موشكهاي غول پيكر از قلب صحراي حجاز به پايگاههاي كُفر و استعمار در آمريكا و اروپا كه آنها را در هم مي كوبد، چقدر سرشار از اُميد و اشتياق مي گردد.

( - كتاب «عصر ظهور» نوشته آقاي كوراني )

يكي از مسئولين حوزه علميّه

آمدن بعضي از محقّقين و دانشمندان خارجي به قم براي جمع آوري

احاديث و مطالب مربوط به مصلح آخر الزّمان

چند سال پيش عدّه اي از محقّقين و دانشمندان خارجي به قم آمدند و تمام كتابها و مطالب روايي كه در مورد آقا امام زمان (عجّل اللّه تعالي فرجه الشّريف) و خصوصيّات و ظهور ايشان مي باشد را جمع آوري كرده و با خود به كشورهايشان بردند تا بر روي آنها تحقيقات و بررّسي هاي مفصّلي انجام دهند. و اين نشان دهنده اهميّت اين موضوع براي آنها مي باشد.

خبرگزاري جمهوري اسلامي

هزاران عضو يك فرقه مسيحيّت ارتباط خود را با دنياي خارج قطع مي كنند

واشنگتن - خبرگزاري جمهوري اسلامي: هزاران عضو از اعضاي فرقه مورون مستقرّ در ايالت آريزونا و يوتا، كودكان خود را از مدارس دولتي بيرون كشيده و ارتباط خود را با دنياي خارج قطع مي كنند.

شبكه تلويزيوني «اي.بي.سي» روز جمعه اعلام كرد كه به دنبال فتواي خرداد ماه «رولان جفس» رهبر سالخورده كليساي بنيادگراي مرون، مبني بر اينكه: «كودكان خود را در خانه آموزش دهيد و رابطه خود به كلّ با اعضاي غيرمورمون و اعضاي سابق اين فرقه قطع نماييد» اعضاي اين فرقه از ارسال فرزندان خود به مدارس خودداري كرده اند.

به گفته «مايك فاين» مسئول مدارس كلرادوسيتي، گروه بزرگي از دانش آموزان در كلاسها حضور ندارند. امسال فقط 350 نفر از اول شهريور كه مدارس باز شده اند به مدرسه رفته اند در حالي كه در سال گذشته شمار دانش آموزان شهر، 1400 نفر بود. به گفته وي نيمي از معلمين كلرادوسيتي نيز كه متعلّق به فرقه مورمون هستند امسال سركار خود حاضر نشدند.

پيش بيني ظهور دوباره حضرت مسيح در آينده نزديك

به گفته اعضاي سابق اين فرقه، مورمونها خود را براي يك واقعه مهمّ الهي آماده مي كنند. به گفته آنها «جفس» ظهور دوباره حضرت مسيح را در آينده نزديك پيش بيني كرده و اعضاي فرقه بر اين باورند كه شهر كلرادوسيتي با ظهور دوباره مسيح به سمت بهشت پرواز خواهد كرد.

«جفس» تا كنون چندين بار پيش بيني هاي مشابهي را كرده است منجمله در سال 1372 به پيروان خود توصيه كرد كه از رفته به كالج خودداري كنند زيرا آخر زمان به زودي فرا مي رسد و آنها فرصت پايان دوره خود را نخواهند داشت.

رهبر گروه مورمون طي اعلاميه اي از طريق وكيل گروه اعلام كرده است كه كليساي مورمون هيچ پيش بيني در مورد تاريخ دقيق ظهور مسيح نكرده و هيچ كس زمان و ساعت اين ظهور را نمي داند. به گفته وكيل گروه، كليساي مورمون بر اين باور است كه اعضاي سابق گروه، خائنيني هستند كه حقيقت را تحريف مي كنند.

گروه مورمون بين هشت تا 12 هزار عضو دارد و حدود شش هزار عضو از اعضاي آن در كلرادوسيتي و شهر هيل دل مستقرّ مي باشند و باقي در سراسر آمريكا و كانادا پراكنده هستند.

«رولان جفس» رهبر گروه و پسرش در خانه هاي محصور شده اي در هيل دل زندگي مي كنند و گفته مي شود كه داراي همسران بيشماري مي باشند. فرقه مزبور تعدّد زوجات را ترويج مي كند. (تاريخ: شهريور سال 1379)

پايان