کد مطلب:36402 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:295

مسووليت انسانمسووليت انسان همانا آزاد كردن انسانهاست:

آزاد كردن از ناداني،

آزاد كردن از نابساماني،

آزاد كردن از بي عدالتي،

آزاد كردن از بردگي.

و اين مساله، تنها به يك ملت يا يك جامعه محدود نمي شود، انسان مسلمان در برابر همه ي انسانها، در هر جا كه باشند، مسول است. او وظيفه دارد، در هر جايي كه باشد: ناداني را براندازد، هرج و مرج را به نظم برگرداند، عدالت را به جاي بي عدالتي بنشاند و ملتها را از بردگي حكومتگران برهاند.

مسئوليت انسان اين است، و البته براي انجام دادن چنين مسئوليتي تدارك نيرو لازم است.

امام علي (ع) مي فرمايد:

«ايها الناس... استعدوا للمسير الي عدو، في جهاده القربه الي الله، و درك الوسيله عنده: حياري في الحق، جفاه عن الكتاب، نكب عن الدين، يعملون في الطغيان، و يعكفون في غمره

[صفحه 10]

الضلال: فاعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل «آيه ي 60 از سوره ي الانفال»

«اي مردم! آماده ي حركت به طرف دشمناني باشيد كه در جهاد با آنان تقرب به خدا و حضور در پيشگاه او ميسر مي گردد، دشمناني كه راه (شناخت) حق را گم كرده اند، از كتاب خدا روي برتافته اند، دين را زير پا گذاشته اند، به ستم و بيدادگري كار مي كنند و در گرداب گمراهي دست و پا مي زنند. پس براي مبارزه با آنان هر آنچه در توان داريد از نيرو و جنگ افزار فراهم آوريد، و به خداوند توكل كنيد كه او بهترين پناه و برترين ياور ماست.»[1].

[صفحه 11]


صفحه 10، 11.
    1. مستدرك نهج البلاغه، ص 63.