کد مطلب:36403 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:262

جهاد براي همههر انساني در مبارزه نقشي دارد.

و انقلاب به هر گونه كوششي نيازمند است...

و انقلابي راستين كسي است كه هيچ چيز را بر اصول آزادي، عدالت و استقلال برتر نشمارد... و وظيفه ي خود را بر گردن ديگران نگذارد... و در جهاد سستي نكند...

امام علي (ع) در اندرزهاي خود چنين مي فرمايد:

المغرور من آثر الضلاله علي الهدي، فلا اعرفن احدا منكم تقاعس و قال: في غيري كفايه... فان الذود الي الذود ابل و من لايذد عن حوضه يتهدم،...

فريب خورده كسي است كه گمراهي را بر هدايت ترجيح دهد. هرگز نبايد ببينم كه كسي از شما از جهاد طفره رود و بهانه بياورد كه: اقدام ديگران كافي است... چه قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود، و آن كه از حريم خود دفاع نكند بيگمان نابود خواهد شد.

بنابراين من شما را به سختكوشي و جهاد در راه خداوند فرمان

[صفحه 12]

مي دهم... و زنهار كه از مسلمانان غيبت نكنيد (چرا كه در ميان مومنان شكاف مي اندازد).

(و پس از آن) از خداوند بزرگ انتظار پيروزي فوري داشته باشيد. ان شاء الله.»[1].

[صفحه 13]


صفحه 12، 13.
  1. مستدرك نهج البلاغه، ص 47.