کد مطلب:36422 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:269

ويژگيهاي انقلابيونفرد انقلابي به هنگام برنامه ريزي براي انقلاب، بايد به حد اعلا زاهد باشد. اين صفت، مهارت رزمي او را بالا مي برد، و پايداري و مقاومت او را بيشتر مي كند و اهرمي است كه وي را در انجام دادن مسئوليت هايش ياري مي دهد.

يك انقلابي، بايد قادر به تحمل دشوارترين شرايط مبارزه باشد. در ميان انقلابيون بايد روح برادري، احترام به مقررات و فضايل انساني حاكم باشد.

همچنين بايد از وظايفي كه بر عهده ي اوست آگاهي كامل داشته باشد.

اما درباره ي فعاليت زيرزميني: از اين فعاليت هيچكس غير از انقلابيون نبايد بوئي ببرد. بنابر همين قاعده آنها در ظاهر و در نظر ديگران افراد پراكنده اي هستند، اما در واقع رابطه ي آنها از برادري هم

[صفحه 46]

عميق تر است.

امام علي (ع) به مردي به نام «نوف شامي» چنين مي گويد:

شيعتي- يانوف- الذبل الشفاه، الخمص البطون، رهبان في الليل، اسد في النهار. اذا جنهم الليل ازروا علي الاوساط، و ارتدوا علي الاطراف، و حضوا الاقدام، و افترشوا الجباه، و اذا...

«اي نوف! شيعه ي من لبانشان خشك و شكمهايشان (از زهد) به پشت چسبيده است. شامگاهان راهبند و به هنگام روز (در نبرد با دشمن) شير ژيانند. شبها از جمع دور مي شوند و گوشه مي گيرند و پاي برهنه مي كنند و پيشاني به خاك مي سايند. و روزها بردبارند (همه دشواريهاي مبارزه را تحمل مي كنند) و (به وظايف خويش) آگاهند، نيكرفتار و پرهيزكارند. زمين را چون فرشي گرامي مي دارند و آب را گوارا. و قرآن شعار ايشان است.

(و در شرايط مبارزه ي مخفيانه) به هنگام ديدار آشنا نمي نمايند و در وقت غيبت ناپديد نمي شوند. مومنان را بزرگ مي دارند و از گناهكاران دوري مي جويند. از آنان بدي به كسي نمي رسد (زيرا به چيزي طمع نبسته اند)، دلهايشان (از بار رنج مردمان) غمگين، نيازهايشان (به خاطر آسان گيري) اندك است. روحشان پاك است (و به شهوتها ميدان نمي دهند) بدنهايشان جداگانه (و به ظاهر پراكنده اند) اما دلهايشان يگانه است (چرا كه به خاطر آرمان يگانه اي مي رزمند.)

اي نوف! به خدا سوگند كه شيعه ي من چنين كساني هستند!»[1].

[صفحه 47]


صفحه 46، 47.
    1. مستدرك نهج البلاغه، ص 50.