کد مطلب:36423 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:284

سلاح: ياور حقچه چيزي مردمان را از گرايش به باطل باز مي دارد؟

- هيچ چيز، مگر نيروي زور، شمشير يا تفنگ يا هر سلاح ديگري...

قدرت ياور حق است، و بنابراين پادزهر باطل نيز هست.

مولا علي (ع) در خطبه اي مي فرمايد: كه پس از آزمايش تمام روشهاي مسالمت آميز در برابر دشمن راهي جز توسل به زور (شمشير) نيافته است:

اني لراض بحجه الله عليهم و علمه فيهم، فان ابوا اعطيتهم حد السيف، و كفي به شافيا من لاباطل و ناصرا للحق. و من العجب بعثهم الي ان ابرز للطعان، و ان اصبر للجلاد! هبلتهم الهبول، لقد كنت و ما اهدد بالحرب، و لا ارهب بالضرب، و اني لعلي يقين من ربي، و غير شبهه من ديني.

«من درباره ي اين كسان به داوري خداوند و آگاهي او از احوال ايشان خشنودم. و اگر سرپيچي كنند آنان را از دم تيغ خواهم گذراند، كه اين بهترين درمان باطل و بهترين ياور حق است! شگفتا كه مرا از نيزه افكنان و جنگجويانشان بيم داده اند.

مادر به عزايشان بنشيند! هرگز از جنگ نهراسيده و از كارزار نترسيده ام! من از ايمان به پروردگار خويش نيرو گرفته ام و در دين خود هيچ ترديدي ندارم»[1] (بنابراين چرا بايد از جنگ بترسم؟)

[صفحه 48]


صفحه 48.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 22.