کد مطلب:36424 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:272

رزمندگان پيروزندپيروزي از آن رزمندگان است...

اين حقيقتي است كه تاريخ آن را ثابت كرده است. هيچ ملتي نيست كه توانسته باشد بدون برداشتن سلاح، حقوق از دست رفته ي خود را بازيابد.

درست است كه سلاح، به آن سرعتي كه انسان مايل است همواره او را به هدف نمي رساند، اما بايد دانست كه بدون سلاح، رسيدن به هيچ هدفي ممكن نيست. و از اين رو تنها راه و چاره آن است كه آدمي به سلاح دست يازد، و اگر در زماني كوتاه به مقصود خود نرسد سرانجام خواهد رسيد.

امام علي (ع) پس از آن كه آمادگي خود را براي نبرد با سركشان حق شكن اعلام مي دارد، اين حقيقت را آشكار مي سازد:

و لعمري ما علي من قتال من خالف الحق و خابط الغي من اذهان و لا ايهان، فاتقوا الله بعاد الله، و فروا الي الله، من الله، و امضو في الذي نهجه لكم، و قوموا بما عصبه بكم، فعلي ضامن لفلجكم اجلا ان لم تمنحوه عاجلا.

«به زندگي ام سوگند... من آن نيستم كه از نبرد با حق شكنان و فساد گستران سستي ورزم يا با ايشان از در سازش در آيم.

پس اي بندگان خدا، در پيشگاه حق پرهيزگار باشيد...

و از خشم پروردگار به دامن وي پناه بريد...

و در راهي گام برداريد كه او مي پسندد، و كاري بكنيد كه او شما

[صفحه 49]

را بدان مكلف كرده است، و بدانيد كه علي پيروزي شما را در آينده تضمين مي كند گيرم كه هم اكنون به آن نرسيد.»[1].


صفحه 49.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 24.