کد مطلب:36425 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:289

مسئوليت عالمان در برابر انقلابدانشمندان نيز بايد سلاح برگيرند...

و به ميدانهاي جنگ بپيوندند...

و جبهه هاي پيكار با ظلم را رهبري كنند...

شايسته نيست كه دانشمندان در اين زمينه خود را از ديگران برتر شمارند.

دفاع از ستمديدگاه و پيكار با بيدادگران «پيماني» است كه ميان دانشمندان و خداوند بسته شده است.

امام علي (ع) مي فرمايد:

اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم.

«خداوند با دانشمندان پيمان بسته است كه در برابر پر خوري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان خاموش ننشينيد.»[1].

بنابراين آنان نبايد تنها به «فتوي دادن» بسنده كنند، بلكه وظيفه دارند پيوسته با تمام امكانات خود و از هر راهي ستمگران را از

[صفحه 50]

بيدادگري، و مظلومان را از ستم پذيري بازدارند.

اين وظيفه ي آنهاست كه لااقل اجازه ندهند كه ستمگر با آرامش خاطر ظلم كند و ستمكشان در زير بار بيدادگري پايمال شوند.


صفحه 50.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 3.