کد مطلب:36426 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:305

سقوطچگونه ملتي به سراشيب سقوط مي افتد؟

نگاهي به تاريخ نشان مي دهد كه علت سقوط آن است كه فرمانروايان حقوق مردم را پايمال مي كنند و مردم به اين حق كشي تن مي دهند. ستمگران مردم را به پيروي از باطل وا مي دارند و مردم، خود آن را مي پذيرند...

چنين است نحوه ي سقوط اين ملتها.

زمامداران مردم را به راه باطل مي كشند، و مردم بدان تن مي دهند و در نتيجه، ملت به سراشيب سقوط مي افتد.

امام علي (ع) در نامه اي به سران و زمامداران چنين مي گويد:

اما بعد، فانما اهلك من كان قبلكم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه، و اخذوهم بالباطل فاقتدوه.

«اما بعد...

پيشينيان شما از آن رو هلاك شدند كه مردم را از حق بازداشتند و مردم به ناچار تن در دادند (و اين خواري را پذيرفتند) و توده ي مردم را به باطل واداشتند و مردم هم به باطل گرويدند» (و اين

[صفحه 51]

گرايش در نسلها همچنان پايدار ماند).[1].


صفحه 51.
    1. نهج البلاغه، نامه ي شماره ي 79.