کد مطلب:36433 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:281

دفاع از آزاديآزادي مهم ترين و گرانبهاترين و خطيرترين صفت آدمي است، و اين همانا رمز وجودي انسان و برتري او بر مخلوقات است.

و هنگامي كه انسان به خاطر آزادي خود مي رزمد، در واقع از انسانيت، شرف و رمز وجود خود دفاع مي كند.

بنابراين، هر گاه زورمندان سوداي تسلط بر انسان و سلب آزادي او را به سر داشته باشند، بايد خود را براي پيكار آماده كند... و اين همان پيكار مقدسي است كه پيامبر خدا در آن شركت نمودند.

امام علي (ع) مي گويد:

[صفحه 64]

خذوا للحرب اهبتها، و اعدوا التهيو لها، فانها قد وقدت نارها، و علا سناها، و تجرد لكم الظالمون كيما يطلفئوا نور الله، و يقهروا عباد الله، الا... انه ليس اولياء الشيطان- من اهل الطمع و الجفاء- باولي في الجد في غيهم و ضلالهم و...

«براي جنگ آماده شويد و براي آن تدارك ببينيد، كه آتش آن شعله ور، و دندانهايش تيز شده است. و ستمگران در برابر شما لشكر آراسته اند تا نور خدا را خاموش كنند و بر بندگان خدا مسلط شوند. به راستي پيروان شيطان- آزمند و خيانتكاران- در پافشاري بر باطل و ضلالت، از ياران حق و پاكدامني و فروتني در وفاداريشان به حق و طاعت پروردگار و همدلي با امامشان، اوليتر نيستند.

به خدا سوگند، كه اگر يكه و تنها با آنها روبرو شوم، و آنها سراسر زمين را فراگرفته باشند، باكي به دل راه نمي دهم و از آنان مي ترسم. من بر ضلالت ايشان كه در آن غرقه اند و بر هدايت خويش بينا هستم و از پروردگار خويش يقين و اطمينان يافته ام. و من آرزومند ديدار پروردگار هستم و بي صبرانه پاداش نيكوي او را چشم مي دارم.

اما اندوه مرا فرامي گيرد و آشفتگي دلم را مي لرزاند، وقتي مي بينم بر اين امت، نابخردان و تبهكارانشان فرمان مي رانند. كساني كه مال خداوند را از آن خود مي سازند، بندگان خدا را به ذلت و خواري مي كشند، با نيكوكاران دشمني و با بيدادگران دوستي مي ورزند. به خدا قسم كه اگر جز اين بود شما را اين اندازه تهييج و بسيج نمي كردم و از شما كناره مي گرفتم، به خدا سوگند كه من بر حق هستم و دوستدار شهادت.

من به ياري خدا و همدستي شما پيش خواهم رفت، پس سبكبال

[صفحه 65]

پيش بتازيد و با مال و جان خويش در راه خداوند جهاد كنيد، كه خدا با بردباران است.»[1].


صفحه 64، 65.
    1. مستدرك نهج البلاغه، ص 124 -123.