کد مطلب:36450 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:228

رهنمودهاي نظامياندرزهاي نظامي امام علي (ع) با وجود گذشت سالهاي طولاني ارزش نظامي خود را از دست نداده است.

مولا در پندنامه ي خود به دو تن از فرماندهان سپاه «زياد بن نصر» و «شريح بن هاني» كه آنان را به فرماندهي شش هزار سرباز گماشته بود، چنين مي گويد:

... و اعلما ان مقدمه القوم عيونهم، و عيون المقدمه طلائعهم، فايا كما ان تساما عن توجيه الطلائع، و لا تسيرا بالكتائب الا بتعبئه و حذر. فاذا نزلتم للتوقف في منطقه ما، يكن ذلك حصنا حصينا،...

«1- و بدانيد كه مقدمه ي سپاه چشم و گوش لشكر است و چشم و گوش مقدمه و پيشقراولان، گروه شناسايي است، و مبادا كه از گسيل گروه شناسايي غفلت كنيد.

2- لشكريان را بدون آمادگي و هشياري كامل پيش نبريد.

3- اگر در جايگاهي توقف كرديد، در پناهگاهي امن و بي خطر اردو بزنيد.

4- به هنگام شب نيزه ها را در پيرامون قرارگاه بچينيد، و در طول

[صفحه 90]

اقامت به غفلت و تن آسايي فرونرويد، ارتش خود را خود پاسداري كنيد.

5- هرگز نخوابيد، مگر سبك يا نوبت به نوبت.

6- هر روز مرا از حال خود با خبر كنيد، و من- به خواست خدا- شتابان در پيش شما روانم، و تا زماني كه به نزد شما نيامده ام پيكار نكنيد، مگر آنكه نبرد از سوي آنان درگيرد، يا- به ياري خدا- فرمان مرا دريافت داريد.

7- در پيكارتان با هم دوست باشيد، و شتاب مورزيد، مگر آنكه پس از اتمام حجت با آنان فرصت مناسبي بدست آوريد.»[1].


صفحه 90.
    1. مستدرك نهج البلاغه، ص 97.