کد مطلب:36456 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:237

شجاعت: برنامه ريزي و اقدامانسان دلير كسي است كه در اقدام به هر كاري نخست جوانب آن را به دقت مي سنجد و پس از تصميم گيري هيچ مانعي او را از اجراي مقصود باز نمي دارد.

در تمام پهنه هاي زندگي و به ويژه در موقعيت هاي نظامي موفقيت با افراد مصمم و با اراده است.

اما افراد سست اراده همواره با شكست و هلاك روبرو هستند.

افراد سست عنصر و دل نازك كه از اقدمات جسورانه لرزه بر اندامشان مي افتد، هيچ نقش سازنده اي در زندگي ندارند.

امام علي (ع) خطاب به ياران بي حميت و سست اراده ي خويش چنين مي گويد:

و كاني انظر اليكم تكشون كشيش الضباب، لا تاخذون حقا، و لا تمنعون ضيما، قد خليتم و الطريق، فالنجاه للمقتحم، و الهلكه للمتلوم.

«گوئي شما را كه مي نگرم، صدائي چون مالش پوست سوسمار گريزان مي شنوم (كه نمودار فرار ذلت بار است)، نه حقي را باز مي ستانيد و نه در برابر ستمي مي ايستيد.

راه آخرت در برابرتان گسترده است... رستگاري از آن كوشندگان است و هلاك نصيب واماندگان!»[1].

[صفحه 98]


صفحه 98.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 123.