کد مطلب:36457 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:218

يورش توفندهدر مبارزه ي مسلحانه حمله ي غافلگيرانه، بهتر از تهديد دشمن است. زيرا در حمله ي ناگهاني، دشمن غافلگير مي شود و نقشه هايش بهم مي ريزد و تنها به فكر نجات جان خود مي افتد.

امام درباره ي دشمناني كه مدام تهديد مي كنند و رجز مي خوانند چنين مي فرمايد:

و قد ارعدوا و ابرقوا، و مع هذين الامرين الفشل، و السنا نرعد حتي نوقع، و لا نسيل حتي نمطر.

«چون تندر خورشيدند و چون آذرخش درخشيدند، با اينهمه ناكام ماندند. اما ما نمي خروشيم مگر وقتي كه بر دشمن بتازيم، و سيلي روان نمي كنيم، مگر آنكه بباريم.»[1].

    1. نهج البلاغه، خطبه ي 9.