کد مطلب:36475 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:207

سركوب تجزيه طلبانچه بهتر كه سست عنصران و ياغيان در صحنه نباشند. بنابراين بايد به هر شكل ممكن در برابر انشعاب گران از جريانهاي سالم و عادلانه ايستادگي نمود.

هنگاميكه كارگزار امام علي (ع) در شهر بصره به او اطلاع داد كه گروهي ماجراجو عليه رهبري شورش كرده اند، امام به او چنين پاسخ داد.

فان عادوا الي ظل الطاعه فذاك الذي نحب، و ان توافت الامور بالقوم الي الشقاق و العصيان، فانهد بمن اطاعتك الي من عصاك، و استغن بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك، فان المتكاره مغيبه خير من مشهده و قعوده اغني من نهوضه.

«اگر (آن پيمان شكن) به سايه ي فرمانبري باز گردند، همان چيزي است كه ما مي خواهيم، و اگر بر نفاق افكني و شورش پافشاري مي كنند، به همدستي فرمانبرداران بر سركشان بتاز، و خود را به ياري حاميانت از سست عنصران بي نياز كن. آنانكه از پيكار گريزانند، غيبتشان بهتر از حضور است و بر جا ماندنشان بهتر از برخاستن.»[1].

بنابراين در انتظار برخاستن نازك دلان و كاهلان نباشيد، كه آنها اگر حركت كنند عزم ديگران را نيز سست مي كنند. با آنان كه آماده نبردند همراه شو و به نيروي شمشير و خون و اراده از سست عنصران چشم پوش.

[صفحه 132]


صفحه 132.
    1. نهج البلاغه، نامه ي شماره ي 4.