کد مطلب:36480 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:219

بزرگداشت رزمندگان پس از پيروزيپس از جنگ جمل و پيروزي مومنان بر دشمن، امام علي (ع) به قصد قدرداني از تلاش رزمندگانش به پا خاست، محبت خود را به آنان باز نمود، تشكر عميق خود را ابراز داشت و بر ارزش فداكاري لشكريانش تاكيد كرد:

انتم الانصار عي الحق، و الاخوان في الدين، و الجنن يوم الباس، و البطانه دون الناس، بكم اضرب المدبر، و ارجو طاعه المقبل، فاعينوني بمناصحه خليفه من الغش، سليمه من الريب، فو الله اني لاويل الناس بالناس.

«شما ياوران راه حق، برادران در دين، سپرهاي روز سختي و رازداران من در ميان مردميد. به همدستي شما كساني را كه از دين روي

[صفحه 140]

مي گردانند ادب مي كنم، و به هدايت روي آورندگان اميد مي بندم. پس مرا با اندرزهاي خالصانه و بي ريا، ياري كنيد، به خدا سوگند كه من از هر كس ديگر به مردم خيرخواه ترم.»[1].

[صفحه 141]


صفحه 140، 141.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 117.