کد مطلب:36481 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:219

ترس و بزدليهر عملي به شهامت نياز دارد، هر آنكه از شهامت بي بهره باشد در هر كاري ناكام و ناموفق است.

امام علي (ع) مي فرمايد:

«البخل عار، و الجبن منقصه، و العجز آفه، و الصبر شجاعه.

«بخل مايه ي ننگ است و بزدلي نشانه ي كمبود... درماندگي آفت است و پايداري شهامت.»[1].

    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 3.