کد مطلب:36482 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:209

حق را به خواري كشيدندكساني كه از پيكار در كنار اهل حق خودداري مي ورزند، در واقع شخصيت خود را نفي مي كنند.

[صفحه 142]

امام علي (ع) درباره ي كساني كه از همرزمي با او خودداري كردند چنين مي فرمايد:

خذلوا الحق و لم ينصروا الباطل.

«حق را خوار نمودند و به باطل هم ياري نرساندند.»[1].


صفحه 142.
    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 12.