کد مطلب:36487 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:203

پايداري جوهر ايماننسبت پايداري و مقاومت به ايمان، چون سر به تن است. ايماني

[صفحه 146]

كه با پايداري و استواري همراه نسيت، ايماني سست و سترون است كه از آن نفوذ و تحركي نمي توان انتظار داشت.

امام علي (ع) مي فرمايد:

عليكم بالصبر، فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد و لا خير في جسد لا راس معه، و لا في ايمان لا صبر معه.

«بر شما باد كه صبر پيش گيريد كه صبر براي ايمان چون سر براي تن است. همانگونه كه در بدن بي سر خيري نيست، در ايمان بدون پايداري هم فايده اي نيست!»[1].


صفحه 146.
    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 79.