کد مطلب:36489 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:218

خشم مقدسامام علي (ع) مي فرمايد:

[صفحه 147]

من احد سنان الغضب لله، قوي علي قتال اشداء الباطل.

«هر كس براي خدا خشمش برانگيخته شود، در نبرد با زورمندان باطل پرست نيرو مي گيرد.»[1].


صفحه 147.
    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 115.