کد مطلب:36490 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:228

نياز به خداوندخداوند در جان و مال ما داراي حق طبيعي است، چنانكه امام علي (ع) مي فرمايد:

لا حاجه لله فيمن ليس لله في ماله و نفسه نصيب.

«كسي كه خداوند را در مال و جان خويش سهيم نداند، به رحمت او نياز ندارد.»[1].

    1. همان، حكمت شماره ي 122.