کد مطلب:36491 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:230

صبر و ظفر هر دو دوستان قديمندامام علي (ع) مي فرمايد:

لا يعدم الصبور الظفر، و ان طال به الزمان.

«انسان پايدار و صبور از فيروزي محروم نمي گردد، هر چند زمان انتظارش به درازا كشد.»[1].

[صفحه 148]


صفحه 148.
    1. همان، حكمت شماره ي 145.