کد مطلب:36492 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:218

از جنگ مگريزتو خود ديگران را به مبارزه مطلب، اما اگر ديگران از تو دعوت كردند، از آن رو مگردان.

اين آموزش امام علي (ع) است:

لا تدعون الي مبارزه، و ان دعيت اليها فاجب، فان الداعي باغ و الباغي مصروع.

«كسي را به مبارزه مطلب، اما اگر تو را به هماوردي خواندند، بپذير، چه پيكار جو طغيانگر است و طغيانگر نا كام.»[1].

    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 225.