کد مطلب:36493 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:224

گوش به فرمان خداوندچه كسي مي تواند حدود الهي را بر پاي دارد و به احكام خداوند و فرمان او گردن نهد؟

امام علي (ع) چنين پاسخ مي دهد:

«انما يقيم امر الله سبحانه: من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المظامع.

«فرمان خداي سبحان را كسي به جاي آرد كه: در كار حق سستي نكند، ستمكاران را تملق نگويد و دستخوش حرص و آز نگردد.»[1].

[صفحه 149]


صفحه 149.
    1. همان، حكمت شماره ي 107.