کد مطلب:36496 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:222

وفا به خيانتكاران، خود خيانت استجايز نيست كه به خيانتكار وفا كنيد. زيرا:

[صفحه 150]

الوفاء لاهل الغدر غدر عند الله، و الغدر باهل الغدر وفاء عند الله.

«وفا به خيانتكاران، نزد خدا پيمان شكني است، و بيوفائي بدانان، از نظر خدا عين وفاداري است.»[1].


صفحه 150.
    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 251.