کد مطلب:36498 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:230

شناخت دوست و دشمنهم پيمانان دوست، دوستند.

و هم پيمانان دشمن، دشمنند.

امام علي (ع) مي فرمايد:

اصدقاوك ثلاثه، و اعداوك ثلاثه،...

[صفحه 151]

«دوستانت و دشمنانت هر يك سه گونه اند: دوستانت

1- دوست تو،

2- دوست دوست تو،

3- و دشمن دشمن تو!

و دشمنانت:

1- دشمن تو،

2- و دشمن دوست تو،

3- و دوست دشمن تو!»[1].


صفحه 151.
    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 287.