کد مطلب:36499 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:214

مرد مي جنگدمرد در برابر دشمن مهاجم آرام نمي نشيند، حال آن كه بر مرگ فرزند شكيبايي مي كند.

امام علي (ع) مي فرمايد:

«ينام الرجل علي الثكل و لا ينام علي الحرب»

«مرد بر مرگ فرزند شكيب مي ورزد، اما در برابر غارتگران آرام نمي نشيند.»[1].

    1. همان، حكمت شماره ي 299.