کد مطلب:36500 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:213

كلوخ انداز را پاداش سنگ استاگر دشمن بر تو حمله آورد، پايداري كن و به حمله ي متقابل دست

[صفحه 152]

بزن. زيرا دشمني كه به خود اجازه مي دهد به حق تو تجاوز كند، نه ارزش ها و قوانين، بلكه پاسخ دندان شكن او را بر سر عقل مي آورد.

امام علي (ع) مي فرمايد:

ردوا الحجر من حيث جاء، فان الشر لا يدفعه الا الشر.

«پاره ي سنگ را به مبداش بازگردانيد، كه شر را تنها شر دفع مي كند.»[1].


صفحه 152.
    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 306.