کد مطلب:36505 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:210

درافتادن با حق، مرگبار استبا حق ستيزه نكن، كه مغلوب خواهي شد.

امام علي (ع) مي فرمايد:

من صارع الحق صرعه.

«هر كه با حق درافتد، ورافتد.»[1].

    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 400.