کد مطلب:36507 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:239

عدالت آذين مبارزهمبارزه نبايد به ظلم و خشونت آلوده گردد.

امام علي (ع) مي فرمايد:

[صفحه 157]

استعمل العدل، و احذر العسف و الحيف، فان العسف يعود بالجلاء، و الحيف يدعو الي السيف.

«داد پيشه كن و از سختگيري و بيدادگري بپرهيز، كه سخت گيري مردم را به ترك ديار وا مي دارد و بيدادگري به شورش مردم مي انجامد.»[1].


صفحه 157.
  1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 468.


  عدالت آذين مبارزه  مبارزه نبايد به ظلم و خشونت آلوده گردد.

  امام علي (ع) مي فرمايد:

  [صفحه 157]

  استعمل العدل، و احذر العسف و الحيف، فان العسف يعود بالجلاء، و الحيف يدعو الي السيف.

  «داد پيشه كن و از سختگيري و بيدادگري بپرهيز، كه سخت گيري مردم را به ترك ديار وا مي دارد و بيدادگري به شورش مردم مي انجامد.»[1].


  صفحه 157.
   1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 468.