کد مطلب:9681 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:526

آداب دعا در شب قدر - 2
مقاله
«بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ»

الهي انطقني بالهدي و الهمني التقويبحث را بيننده ها چه تاريخي مي بينند؟ ماه رمضان، شب بيست و سوم. يعني آخرين شب از شبهاي قدر. من هر سال اصرار دارم اين را بگويم كه شب بيست و سوم، اهميت شب قدري اش از شب نوزدهم و از شب بيست و يكم بيشتر است. شب نوزدهم حديثي داريم كار يك مرحله تمام مي شود، بيست و يكم يك مرحله ديگر، بيست و سوم قطعي مي شود. مثل پارچه اي كه يكبار مي برند، يكبار كوك مي زنند، يكبار دوخت آخر. يعني شب بيست و سوم آن شبي است كه كارها ديگر مهر و موم مي شود. يك كارهائي هم هست شب قدر، عمومي است ولي شب بيست و سوم پررنگتر است. مثلا شب قدر مستحب است آدم غسل كند. اما شب بيست و سوم دو تا غسل دارد. يك غسل سر شب، يك غسل آخر شب. البته اينها غسل مستحب است، نمي شود با آن نماز خواند، بايد وضو هم گرفت براي نماز. يا مثلا شب بيست و سوم قرآن دو تا سوره اضافه دارد بخوانيم. سوره روم و عنكبوت. اين كه دو تا غسل دارد، دو تا سوره روم و عنكبوت مي گويند بخوانيد، و اينكه شب بيست و سوم حضرت زهرا نمي گذاشت كسي بخوابد. اگر كسي هم از بچه ها خوابش مي برد، يك آب در صورتش مي پاشيد، و غذايشان را تغيير مي داد و غذاي سبكتر، علي ايّ حال يك اصراري داشتند بر اينكه نخوابند، اين پيداست كه شب بيست و سوم عنايت مي شود.

يك كسي آمد مدينه گفت آقا راستش را بخواهي من در روستا اصلا نمي توانم سه شب احيا بگيرم، نمي توانم بيايم مسجد، خيلي كه چانه زد امام فرمود پس شب بيست و سوم بيا. علي ايّ حال يك قرينه هائي در كار است كه شب قدر واقعي شب بيست و سوم احتمالش خيلي زياد تر است. خب شب قدر... اينها ممكن است براي شما تكراري باشد، ولي بچه هاي ما بايد بشنوند، دو سه بار بايد بشنوند تا اين فرهنگشان شود.

1- شب قدر، شب اندازه گيري

شب بيست و سوم شب قدر است. قدر يعني اندازه گيري. هر چيزي حساب و كتابي دارد. قرآن مي فرمايد تمام نعمتهائي كه به شما مي رسد خزينه اش پهلوي ما است. به مقداري كه حكمت است صادر مي كنيم. «إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ» الحجر/21 يعني چيزي نيست مگر اينكه خزينه اش پهلوي ما است، «و ما ننزله الا بقدر معلوم» يعني خزينه پهلوي ما است به مقدار خاص نازل مي كنيم. مثل اينكه سماور پر از چاي است، منتهي شما ليواني بريزيد، چاي كمرنگ بريزيد، پررنگ بريزيد آنها مربوط به اين است كه چقدر عقل شما قضاوت كند كه براي كه چه چاي بريزيد، يعني خزينه اش در سماور است اما يك استكان يك استكان.. منتهي از سماور ما كم مي شود ولي از خزينه خدا كم نمي شود. يك مثل هم برايتان بزنم، يك آيه داريم در قرآن مي فرمايد «مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ» الذاريات/23 مثل اينكه داريد حرف مي زنيد. خزينه حرف حلق شماست، منتهي چند كلمه به يكي بگوئي، اين اختيارش دست شماست. يعني قدرت سخنراني در بدن هست اما استفاده از اين قدرت به مقداري است كه شما صلاح بدانيد. چطور شما توان سخن داريد، منتهي هر چه مي توانيد كه حرف نمي زنيد، به مقداري كه لازم است، حرف مي زنيد. «مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ» يعني همانطور كه شما قدرت نطق داريد، منتهي از اين قدرت كم كم استفاده مي كنيد به مقداري كه صلاح مي دانيد، خدا هم قدرت دارد، از قدرتش تدريجا، آن مقداري كه حكيمانه هست عرضه مي كند.

پس شب قدر، به احتمال قوي شب بيست و سوم است. در شب بيست و سوم چه بايد كرد؟ يك دو ركعت نماز است كه لابد مي دانيد، من هم اشاره كنم كه اگر كسي نمي داند... فقط «قُلْ هُوَ اللَّهُ» الإخلاص/1 اش هفت تا است. بعد از نماز مغرب و عشا، دو ركعت نماز مثل نماز صبح، منتهي بجاي يك «قُلْ هُوَ اللَّهُ» هفت تا مي خوانيد. ركوع و سجودش، هيچ فرق نمي كند، فقط «قُلْ هُوَ اللَّهُ» اش هفت تا است. بعدش هم هفتاد مرتبه(استغفرالله و اتوب اليه)، (ربي) هم نمي خواهد. هفتاد مرتبه، كه كل نماز چهار دقيقه طول مي كشد با(استغفر الله) هايش تقريبا. اين دو ركعت هم داريم كه اگر كسي بخواند، همينطور كه نشسته، خدا خودش و پدر و مادرش را مي بخشد. خب حالا چه كنيم؟

مهمترين كار شب قدر، كه قرآن فرمود «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» القدر/3. «أَلْفِ» يعني هزار. هزار ماه را تقسيم بر دوازده كن با ماشين حساب، مي شود هشتاد و خرده اي سال. يعني شب قدر ارزشش به اندازه هزار ماه است. هر كاري شب قدر بكني. يعني افرادي را من سراغ دارم كه خمسشان را شب بيست و سوم مي دهند، چون هزار تومان كه شب بيست و سوم بدهي، انگار يك ميليون داده اي. يك نفر را شب بيست و سوم افطاري بدهد، انگار به هزار نفر افطاري داده اي. تجاري كه وضع ماليشان خوب است، هر چه مي خواهند در طول سال بدهند، فكر كنند چقدر پول مي خواهند بدهند، همه را شب بيست و سوم چكش را بنويسند، بگذارند كنار. ضربدر هزار مي شود. چطور اگر يك جنسي ارزان است، مي خرند مي گذارند انبار، براي اينكه بعدا ديگر گير نمي آيد؟ البته اگر چيز مورد نياز جامعه باشد، احتكار است، غلط است اين كار. بنابراين هر كس هر كاري مي خواهد بكند، شب بيست و سوم ضرب در هزار مي شود. حالا بهترين كار چيست؟ راجع به دعا من مي خواهم چنددقيقه صحبت كنم. راجع به مناجات شب بيست و سوم. اول يك دعا بكنم.

خدايا تو را به آبروي همه كساني كه لياقت دارند و شب بيست و سوم بهترين مقدرات را برايشان مي كني، به ما هم لياقت دريافت آنهمه الطافي كه به اوليايت داري به ما هم آن الطاف را مرحمت بفرما. هرچه به خوبان مي دهي به ما هم بده.

2- دعا، ارتباط ميان انسان با خدا

و اما بحث ما. موضوع بحث ما كه ماه رمضان امسال بحثش را داريم، انسان است. در انسان يك رابطه هم هست با خدا. چون انسان چهار تا رابطه دارد. انسان با خدا، انسان با مردم، انسان با خودش، انسان با طبيعت. عمري باشد راجع به اينها هم صحبت مي كنيم. رابطه انسان با خدا همين عبادت است كه قله اين عبادت نماز و دعا است. قرآن مي فرمايد كه «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» غافر/60 يعني دعا كنيد من مستجاب مي كنم. اول يك اشكال در اين زمينه هست. اگر قران گفته دعا كنيد من مستجاب مي كنم، پس چرا برخي وقتها دعا مي كنيم مستجاب نمي شود؟ يك گيري در اين هست. يا اين گير در «ادْعُو» است. يا اين گير دارد... چون «ادعوا» يعني دعا كنيد. دعا چيست؟ دعا يعني طلب خير. يعني از خدا خير بخواهيد. خيلي وقتها كه ما دعا مي كنيم، فكر مي كنيم دعاست، واقعا طلب خير نيست. خيال مي كنيم خير است. آيات قرآن زياد داريم مي گويد «يَحْسَبُونَ» الأعراف/30 خيال مي كنند، «أَفَحَسِبْتُمْ» المؤمنون/115 اينطور خيال مي كنيد؟ «لَا تَحْسَبَنَّ» آل عمران/188 اينطور فكر نكن. «عَسَي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ» البقرة/216 خيلي چيزها را دوست داريد، شر است. اينقدر آدم دلش مي خواهد با فلاني ازدواج كند، حال آنكه فاجعه است ازدواج با فلاني. خيال مي كند. خيال مي كند اين غذا را بخورد خوب است. مي خورد بعد دكتر مي گويد نخور به صلاحت نيست. پس يا دعا لق است، چون دعا يعني خير، خيلي چيزهائي كه ما مي خواهيم واقعا خير نيست. يا اين كه خير است «نِي» اش گير دارد. چون «نِي» يعني چه؟ يعني اخلاص. «ادْعُونِي» يعني بخواهيد خير را از من. گاهي وقتها از خدا نمي خواهيم. بخدا مي گوئيم به هر كس و ناكس ديگر هم مي گوييم. يعني در دعا مخلصين نيستيم. همينطور مي گوئيم ولي خب خيلي هم دلمان با خدا نيست. يا اخلاصش لق است، اخلاص نيست شرك است، يعني غير خدا هم هست، يا «لَكُم». يعني به نفع شما. آخر مي گويند فلاني به له فلاني است يا فلاني عليه فلاني است. له يعني به نفعش است، عليهش است يعني ضدش است. «لَكُم» يعني به نفع. خيلي چيزهائي كه ما مي خواهيم به نفع نيست، به ضرر است. پس اگر خير بود و خلوص بود و به نفع بود حتما... هر جا كه مستجاب نشد، يا در «ادْعُو» گيريم، يا در «نِي» اش گيريم، يا در «لَكُم» گيريم. اگر خير باشد يك، خلوص باشد دو، از او هم بخواهيم سه، مستجاب مي شود. دعا مثل شماره تلفن است. يعني شماره تلفن را اگر زدي گوشي را برنداشت، مي گويند چه شماره اي را گرفتي؟ مي گوئي اين شماره را. مي گويد اين شماره خانه ما نيست. دعا يك شماره اي دارد، مي گويد اگر شماره را گرفتي من گوشي را بر مي دارم. شماره دعا ده دوازده تا شماره است. اين شماره ها را من مي گويم كسي پاي تلويزيون هم مي خواهد بنويسد، بنويسد. شماره تلفن دعا. چگونه دعا كنيم. عوض شماره تلفن بگوئيم آداب دعا.

3- آداب دعا در روايات

1.«بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ». گفتن «بِاِسْمِ اللَّهِ». روايت داريم(لا يرد دعاء اوله بسم الله) اگر دعا اولش بسم الله باشد رد نمي شود. پس اين شماره اول، گفتن بسم الله.

2. شماره دوم تمجيد. (كل دعاء لايكون قبله تمجيد فهو ابتر) دعائي كه اولش تمجيد نباشد ابتر است. ابتر يعني ناقص. يعني از خدا ستايش كن. مثل دعاي ماه رمضان كه ميگوئيم(يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم انت الرب العظيم) بعضي وقتها مي گوئيم خدايا حكيمي، عليمي، قدرت داري، شنوائي، بينائي، عزت دست تو است، قدرت دست تو است. تمجيد كنيم.

3. نماز هم موثر است. دو ركعت نماز بخوانم. يك كسي آمد دو ركعت نماز خواند، پيغمبر فرمود(سل توسل) بعد از آنكه نماز خواندي دعا كن، دعاي بعد از نماز اثر دارد.

4.دعايتان را كم نشماريد. چند تا چيز را كم نشماريد. گناهانتان را كم نشماريد. گاهي وقتها آدم يك گناهي مي كند، مي گويد اين كه چيزي نيست، بعد در همان گير مي كند، يعني پوست خيار بيشتر از خيار مردم را تا حالا انداخته. اگر از كساني كه زمين خورده اند بپرسيم كه بابا از خيار درسته زمين خوردي يا از پوست خيار؟ بيشترشان مي گويند پوست خيار. كار يك ريز بيشتر اثر دارد. گاهي وقتها انسان... پول مردم هم همينطور است. اگر به مردم يك پول سنگيني بدهكار باشي يادت نمي رود اما اگر مثلا دو ريال، ده ريال، يك تومان، ده تومان باشد، ممكن است از ذهنت بپرد و مال مردم را بخوري و عذر خواهي هم نكني. اگر چادر و پيراهن و كت و شلوار مردم را با تيغ پاره كني، يادت مي رود كه يك گناهي كرده اي. اما اگر مي روي روضه پايت را گذاشتي روي كفش مردم، كفش مردم را گلي كردي، مي گوئي اين كه چيزي نيست، عذر خواهي نمي كني. چيزي است. مال مردم چيزي است. درخت را قطع كني مي گوئي بد كردم، اما شاخه مردم را براين چاي خوردن مي شكني، نمي گوئي بد كردم. چون شاخه پهلويت چيزي.... گناهاني كه چيزي نيست، آنها چيزي نيست، آنها چيزي هست. آخر به يك دختر فوكولي مي گويند خانم اين فوكولت بيرون است. برو بابا من پهلوي خيلي ها حزب اللهي ام. من كه از خيلي ها بهترم. بله تو از خيلي هابهتري. اما مي گوئي چيزي نيست. اين كه مي گوئي چيزي نيست...

4- گناه را كوچك نشماريم

حلقه طلا براي مرد حرام است. مي گويند برو بابا. اين حلقه نامزدي است. چيزي نيست. گناهي كه آدم بگويد اين چيزي نيست اين خيلي مهم است. ممكن است اين سنگ... اين وزني ندارد هان! اين دو سه مثقال است، شايد هم كمتر، من مي زنم توي كله ات. مي گويم چيزي نيست. اگر من اين را بزنم به كله ات، بگويم چيزي نيست، تا آخر عمر شما از من نمي گذري. مي گوئي چقدر پررو. زد توي كله ما بعدش هم گفت چيزي نيست. اما ممكن است يك سنگ پرت كنم، بعدش بيايم بگويم آقا معذرت مي خواهم ببخشيد. ممكن است سنگ سنگين را چون عذر خواهي مي كنم ببخشي، ولي يك مثقالي را چون عذر خواهي نمي كنم نبخشي.

5. براي ديگران دعا كنيم. براي ديگران اگر براي چهل نفر دعا كني، دعاي خودت هم مستجاب مي شود.

6. در دعا خوش گمان باش. نگو ما دعا مي كنيم ولي اي بابا كي مستجاب مي شود؟ خوش گمان باش. روايت داريم خدا مي گويد من كنار گمان بنده ام. اگر گمانش بالا باشدمن دعايش را مستجاب مي كنم. مثلا نگو من كجا او كجا. باورت بيايد. شايد شد. چه اشكالي دارد مثلا كره زمين از مغز شما استفاده كند؟ من؟ ما همين كنكور قبول شويم، بسمان است. ما همين قرض هايمان را بدهيم بس است. بگو اشكالي ندارد خدايا قرض ما را بده، توفيق هم بده به خيلي ها هم وام بدهيم. از دستتان خير جاري شود. اشكال دارد اين درختي كه شما مي كاريد، چوبي شود كه در حرم اميرالمومنين ازش ساخته شود؟ بگو خدايا ما اين درخت را مي كاريم، تو خودت نظر كن كه از اين انجيرها امام زمان بخورد، از اين چوب در مسجد ساخته شود. يعني هي نگو من كجا امير المومنين كجا. من كجا او كجا. در دعا ها دعاهاي بزرگ كنيم. خوش بين باشي. يك وقتي خدا يك عنكبوت را مي گذارد دم غار، تار عنكبوت پيغمبر را در غار حفظ مي كند. يك وقت چهار تا شنهاي طبس، امريكا را فلج مي كند. يك وقت ابابيل ابرهه را «تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ» الفيل/4 يك بار يك كلاغ مي آيد يك چيزي را خاك مي كند،... آخر حضرت آدم دو تا بچه داشت. هابيل و قابيل. يكي آن يكي را كشت. بعد ماند كه آن كه كشته شده چه كند؟ هي كول كرد اين طرف و آنطرف برد خسته شد. بعد يك كلاغ آمد يك چيزي را زير خاك كرد، يادش داد تو هم اين جنازه را خاك كن. يك وقت مي بيني يك كلاغ كاري مي كند، معلم چند ميليارد بشر مي شود. يعني چند ميليارد آدمي كه جنازه شان را خاك كرده اند، معلمشان كلاغ بوده. ديگر من از كلاغ بد ترم؟ من از تار عنكبوت بدترم؟ من از شن صحراي طبس بد ترم؟ يعني وقتي دعا مي كنيد، بخصوص جوانها. نگو كنكور قبول شوم و در فوتبال و واليبال و در رياضيات و كامپيوتر و.. نمي دانم سربازيم حل شود و... اينها را بگوئيد اما در اينها نايستيد. برو بالا. در دعا همتتان بلند باشد. ببينيد امام كه دعا مي كند مي گويد(اللهم اغن كل فقير) نمي گويد خدايا فلاني فقير است. كل فقير. (اشيع كل جائع)(اللهم اكس كل عريان) همه مريضها. اصلا فكرت، روحت بلند باشد. صدقه مي دهي براي سلامتي خودت نده، براي سلامتي همه بده. مي روي آب بخوري، بگو آقا كسي آب نمي خواهد؟ همش دست و پا به خير باشد. مي روي نان بگيري مي بيني يك پير مرد، پيرزن در محله تان هست كه بايد با عصا و زحمت بيايد نانوائي.... خب مگر نوكرش ام؟ طوري نيست يك نان بهش بده. دست و پا به خير باشد. اين ها در دعا مستجاب است.

7.تضرع در دعا مستجاب است. مي گويد وقتي دستتان را بالا مي كنيد، انگار غذا طلب مي كنيد. يعني واقعا دستمان.... حديث داريم دستي كه مي آيد بالا خدا مي گويد اين دست آمده بالا از من چيزي مي خواهد، من خداي كريمم. حالا كه دستش را دراز كرد، محروم بر نمي گردانم.

5- لطف و رحمت خداوند نسبت به بندگان

پنج تا كار خدا مي كند: گاهي همين كه مي خواهيم به ما مي دهد، يا اگر اين صلاح نباشد، مشابهش را مي دهد، يا اگر اصلا صلاح نيست، مي گويد حالا كه دستش آمده بالا محروم نبايد برگردد، يك بلائي از جانش دور مي كنم، يا در مقابل يك چيزي به نسلش مي دهم، ياحالا كه دعا كرد يك چيزي براي قيامتش ذخيره مي كنم. يا خودش، يا مشابهش، يا رفع بلا، يا نسلش، يا قيامتش. حديث داريم دست كه مي آيد بالا خدا مي گويد خجالت مي كشم... عجب خدائي است. مي گويد گناه كردي يكي مي نويسم، ثواب كردي ده تا مي نويسم. هر چي گناه كردي راست بگو معذرت مي خواهم مي بخشمت. حديث داريم يك وجب بيائي رو به من، يك قدم مي آيم رو به تو. عادي بيائي رو به من، من با دو مي آيم رو به تو، و خوبي هايت را نشان مي دهم در جامعه. بدي هايت را مي پوشانم. حتي بدي هائي كه اگر پدر و مادرت بفهمند از خانه بيرونت مي كنند، من ميدانم ولي هيچ به رويم نمي آورم. (يا من اظهر الجميل و ستر القبيح) خوبي ها را نشان مي دهم عيب ها را مي پوشانم. مردم خوبي ها را دفع مي كنند، بدي ها را نشان مي دهند. يعني حتي زن و شوهر! چهل تا لقمه مي خورد، در يك لقمه شن است، اين شن را مي آورد به خانم مي گويد ببين! نخود را پاك نكرده اي! يعني در چهل تا نخود كه مي خورد آن شن را نشان مي دهد. ولي خدا اينطور نيست.

8. در دعا اصرار كنيد. حديث داريم به مردم اصرار نكنيد. اما خدا دوست دارد نسبت به خودش اصرار كني. الحاح يعني اصرار. نگو آقا ما به خدا گفتيم. هي بگو هي بگو... بعد از نماز فريضه، بعد از نماز واجب دعا مستجاب مي شود. مردم مي گويند(السلام عليكم و رحمه الله و بركاته) مي دوند. حديث داريم كجا مي روي؟ اين كه مي دود فكر مي كند به كارش مي رسد. تعقيب مهم است. دعا مهم است. بهترين تعقيب هم سي و چهار بار(الله اكبر)، سي و سه بار(الحمدلله) و سي و سه با ر(سبحان الله) كه ثواب هزار ركعت نماز دارد. تمام نياز ها را هم از خدا بخواه. حتي بند كفشت را. بخدا بگو. با خدا حرف مي زني همچين ريز و درشت كارهايت را بگو.

9. دعا كه مي كنيد(و ادعوه خوفا و طمعا) يعني با ترس و طمع دعا كنيد. حضور قلب داشته باشيد. يعني بدانيد چه مي گوئيد.

10. يقيق داشته باشيد مستجاب مي شود.

6- گناه، عامل عدم استجابت دعا

11. گاهي وقتها دعا مي كند مستجاب مي شود بعد از دعا مي رود گناه مي كند. خدا به فرشته ها مي گويد اين دعايش مستجاب شد ولي چون گناه كرد شما هم دست نگه داريد. يعني(اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء) دو تا معنا شده. يا يك گناهاني آدم مي كند كه ديگر حال دعا ندارد، يا يك گناهي مي كند كه حال دعا دارد ولي دعايش مستجاب نمي شود. حبس دعا، يا آدم اصلا خودش قفل مي شود حال دعا ندارد، يا نه دعا مي كند يك مانعي مي آيد جلوي استجابت را مي گيرد. اينها همه اش حديث است حديثش هم اينجا هست. مي گويد كه عده اي آمدند به امام صادق گفتند كه ما دعا مي كنيم(فلا يستجاب لنا) مستجاب نمي شود. گفت(لانكم تدعون من لا تعرفون) چيزي از كسي مي خواهيد كه نمي شناسيدش. يعني خودتان ايمانتان لق است، باورتان مشكل دارد، جدي نيستيد. مثل اينكه شما مي گوئيد بفرما. خب نمي فرمايم. اين لقلقه زبان است. با تمام وجود نمي گوئي بفرما. اگر با تمام وجود بگوئي بفرما... آخر ببينيد جدي بودن يك مساله اي است. امام كاظم رفت در خانه، امام رضا(ع) بچه كوچولو بود. با پدرش بود. گفت آقا جان اين كه با ما بود از شيعيان است. شما رفتي در خانه مي گفتي بفرما. شما بفرما نگفتي رفتي در خانه. امام كاظم فرمود الان آمادگي پذيرائي ندارم. كسي كه قلبا آمادگي ندارد بگويد بفرما، قلبش با زبانش تفاوت دارد يك نفاق است. يعني اين كه انسان وقتي مي خواهد بگويد جدي بگويد. گاهي دو نفر قهرند، مي گويند بياييد همديگر را ببوسيد. اين ها كه قهرند و به همديگر فحش داده اند همينطور جدي نمي بوسند. اما گاهي وقتها آدم نوه اش را، بچه اش را وقتي مي بوسد سفت مي بوسد. اين جدي بودن مهم است.

7- غذاي حلال، شرط استجابت دعا

12.غذاي حلال. حضرت فرمود كه مي خواهي دعايت مستجاب شود(طهر مطعمك و لا تدخل بطنك الحرام) لقمه حرام خورده اي دعايت مستجاب نمي شود. مثل اين كه گازوئيل ريخته اي در هواپيما، هواپيما نمي پرد. هي مي گوئيم آخر چه شده است؟ مي گويد بابا در شكم اين هواپيما گازوئيل ريخته ايد. لقمه حلال خيلي مهم است. وقتي كه بدنيا آمديم چيزي نداشتيم، دو سه روز ديگر هم چيزي نداريم و مي رويم، لخت آمده ايم و لخت هم مي رويم، حالا دو سه روز خدا بهت داده، چرا خمسش را نمي دهي؟ چرا زكات نمي دهي؟ يك ملخ يك آفت يك كمبود باران. اينقدر حديث داريم هرجا مالي تلف شد بخاطر اين است كه مردم زكات نداده اند. اصلا نماز بي زكات قبول نيست. پيغمبر آمد در مسجد افرادي را بلند كرد گفت برو بيرون نمي خواهد نماز بخوانيد، گفت چرا؟ گفت نماز مي خوانيد به فقرا كمك نمي كنيد. خمس واجب است، زكات واجب است. نگو آقا ما كه ماليات مي دهيم، جمهوري اسلامي از ما ماليات مي گيرد،.... بابا ماليات مال زندگي شخصي تو است. شما در خانه گلدان داريد، يك پولي هم ميدهي دولت بيرون پارك درست كند. در خانه قفل مي زني، يك پولي هم مي دهي به دولت بيرون خانه پليس مي گذارد. در خانه كپسول آتش نشاني داري، يك پولي هم مي دهي بيرون ماشين آتش نشاني باشد. در خانه موزائيك و اسفالت مي كني، يك پولي هم ميدهي بيرون را اسفالت كنند. در خانه يك آكسار و آسپرين و چهار تا قرص و كپسول داري بيرون خانه هم پول مي دهي يك درمانگاه مي زنند. يعني همينطور كه نيازهائي را مختصرش را در خانه داري، بيرون خانه هم پولي كه به دولت مي دهي براي ماليات، براي حل مشكلات خود شماست. من در خانه گلدان دارم، بيرون هم پارك مي خواهم، در خانه كپسول آتش نشاني دارم بيرون هم ماشين آتش نشاني مي خواهم. در خانه دارو دارم بيرون هم درمانگاه مي خواهم. در خانه قفل مي زنم بيرون هم پليس مي خواهم. پول ماليات پولي است كه به دولت مي دهيد براي حل مشكلات شخص شما. ولي زكات براي مشكلات شخص شما نيست. براي اين است كه فقرا سير شوند. من پول نمي دهم كه دولت زندگي من راتامين كند، پول ميدهم كه فقرا سير شوند. فرق است پولي كه به دولت مي دهيد كه خرج منافع شما كند يا پولي كه مي دهيد فقير سير شود كاري به منافع خودت نداشته باشد. فرق مي كند. حساب ماليات فرق مي كند. زكات عبادت است. قصد قربت مي خواهد. خمس قصد قربت مي خواهد. گيرنده خمس بايد عادل باشد. بايد مرجع تقليد باشد يا وكيلش باشد. مصرفش، گيرنده اش، نيتش، همه اش فرق مي كند. همينطور مي گوئيم بله ما كه حالا كه زكات مي دهيم... اگر مي خواهيددعا مستجاب شود، براي اجابت دعا به عهد خدا وفا كنيد. قول هائي كه بخدا داده ايد وفا كنيد. قرآن مي گويد «أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» البقرة/40. شما چند تا نذر كردي عمل نكردي؟ مگر نذر نكردي كه اگر بعدش خوب شد چه كني؟ مگر نذر نكردي... مگر نذر نكردي...؟ تعهد هائي كه داده ايد عمل كنيد، دعا مستجاب مي شود. و به هنگام دعا از ديگران قطع اميد كن. يعني يكسره دل را از همه جا بكن. در استجابت دعا مستجاب مي شود. آقا حالا كه خدا مي تواند اين كار را بكند، پس چرا نمي كند؟ خدا مي تواند بكند اما حكيمانه نيست. مگر من نمي توانم يقه خودم را پاره كنم؟ من مي توانم يقه خودم را پاره كنم، من مي توانم بزنم شيشه را بشكنم، اما نمي شكنم. اصلا خدا مي تواند همه مردم وقتي به دنيا مي آيند، بوعلي سينا به دنيا بيايند، اصلا زحمت درس خواندن نكشند. مي توانند همه درخت ها اتوماتيك گل بدون ميوه بدهند، اينقدر زحمت كشاورزي نباشد. منتهي حكمت خدا به اين است كه افراد با تلاش به جائي برسند. خداوند قدرت دارد اما وقتي از قدرتش استفاده مي كند كه حكيمانه باشد. مثل اين كه شما قدرت داري شيشه را بشكني، يقه ات را پاره كني، ولي اين كار حكيمانه نيست. همينطور كه شما از قدرتت مقداري استفاده مي كنيد كه حكيمانه باشد، خدا هم از قدرتش مقداري استفاده مي كند كه حكيمانه باشد. نابرده رنج... نمي شود كه آدم رنج نكشيده كه گيرش گنج بيفتد.

8- ذكر اسماء حسني در دعا

دارد كم كم حرفها تمام مي شود. حالا من چون شب بيست و سوم است يك دقيقه يك دعائي است اينجا مي خواهم برايتان بخوانم. سه تا آيه داريم در قرآن اين است: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَي» الأعراف/180 يعني خداوند اسماء حسنائي دارد كه «فَادْعُوهُ بِهَا» دعا مي كنيد با اين اسم ها باشد. البته اسماء هم معاني سنگيني دارد، معني اسماء هم نه اين است كه لقلقه زبان باشد. يعني خودمان را به اين صفات نزديك بدانيم. اينها 99 تا اسم است، من تند مي خوانم شما هم با من بخوانيد يك دقيقه طول مي كشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. شب بيست و سوم بحث را ميبينيد، دعاي مهمي است.

(يا الله الاله الواحد الاحد الصمد الاول الاخر السميع البصير القدير القادر العلي الاعلي الباقي البديع البارئ الاكرم الباطن الحي الحكيم العليم الحليم الحفيظ الحق الحسيب الحميد الحفي الرب الرحمن الرحيم الذارع الرازق الرقيب الرئوف الراعي السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السيد السبوح الشهيد الصادق الصانع الظاهر العدل العفو الغفور الغني الغياث الفاطر الفجر الفتاح الفالق القديم الملك القدوس القوي القريب القيوم القابض الباسط قاضي الحاجات المجيد المولي المنان المحي المبين المغيث المصور الكريم الكبير الكافي كاشف الضر الوترالنور الوهاب الناصر الواسع الودود الهادي الوفي الرفيع الوارث البر الباعث التواب الجليل الجواد الخبير الخالق خير الناصرين الديان الشكور العظيم اللطيف الشافي).

اين ها 99 تا. خدايا به آبروي اين اسماء الحسني تمام دعاهاي شب قدر را مستجاب بفرما.

ما را در همه خيرات شريك كن. اگر كاري از ما خير هست همه محبين اهل بيت را دركار ما شريك كن.

هر چه براي خوبان مقدر مي كني همانها را براي همه ما مقدر كن. قيامت را روز رو سفيدي ما قرار بده.

مشكلات فرد و جامعه و نظام و دولت و ملت ما را حل كن.

رهبر، دولت، امت، ناموس، نسل، انقلاب، آبرو، هرچه كه به ما داده اي در پناه امام زمان حفظ كن.

ما را مشمول دعاي امام زمان قرار بده. قلبش را از ما راضي كن. ما را از غافلين در دنيا و از زيانكاران در دنيا و آخرت قرار نده. نسل ما را تا آخر تاريخ بهترين مومنين و مومنات قرار بده. به بي همسر ها همسر خوب بده. به بي مسكن ها مسكن خوب بده. به بيكارها كار خوب بده. به بي فرزند ها فرزندان سالم صالح بده. دلها را به هم مهربان كن. مرض ها را شفا بده. مرده هارا بيامرز. عاقبت ما را ختم بخير كن. دانه دانه افراد را خير دنيا و آخرت مرحمت بفرما.

ضمنا اگر هم مي خواهيد خدا شما را ببخشد هر كه بهتان ظلم كرده همين الان ببخشيد. فحشي غيبتي تهمتي...

خدايا هر كس به ما ظلمي كرده است بخاطر احترام شب قدر همه را من بخشيدم تو هم مرا ببخش. ببخشيد تا ببخشند.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته