مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حکمتی از امام علی علیه السلام درباه: ارزشهای اخلاقی وضد ارزشی
آيا آرزوي مرگ داشتن رواست؟
به دفعات براي انسان احساس خاصي، مثل نااميدي بعد از نماز به وجود مي آيد كه: اين نماز بي حضور قلب به درد نمي خورد و اين عبادات همه از ترس و طمع است و فايده اي بر آن مترتب نيست. در برخورد با اين احساس چه بايد كرد؟
هنگامي كه احساس و عواطف انسان در كمك و ياري ديگران به خاطر عدم توانايي بر آن جريحه دار مي شود چه بايد كرد؟
آيا مي توان گفت اختلافات فردي در خلقت، در وراثت ريشه دارد؟
منشأ اراده و فكر چيست؟
منشاء اراده و فكر چيست؟
فرزند چگونه مي تواند پدر تارك نماز را ارشاد كند؟
آيا در اسلام آيات و رواياتي داريم كه هر كس استعداد دارد بايد به طور صحيح پرورش داده شود؟
اضطراب فكري چگونه درمان مي شود؟
روش به دست آوردن اعتماد به نفس و تقويت اراده چگونه است؟

مشكلي كه دارم افت تحصيلي است. هر چه تلاش مي كنم، نمي توانم در درس هايم بيش از نمره 13 بگيرم. مجبور شده ام در مدرسة غير دولتي تحصيل كنم. به نظر شما چه كار بايد بكنم؟

  1. 1 از 21